Uusi suomenkielinen Lean Six Sigma -kirja on julkaistu

Julkaistu 02.10.2020

EEK-TEK300.jpgLokakuussa 2020 ilmestyi Eero E. Karjalaisen ja Tanja Karjalaisen kirjoittama uusi suomenkielinen Lean Six Sigma 2.0 ja Laatuteknologia -kirja. Sivuja kirjassa on 406.

Kirja laajentaa ja syventää tietoa Leanista ja Six Sigmasta ja näiden yhteydestä laatuteknologiaan. Kirjassa käydään läpi laatuteknologian kehitys sekä keskeiset teoriat ja konseptit, joita Lean Six Sigmakin hyödyntää, lähtökohdat Lean Six Sigmalle. Usein nämä teoriat ja konseptit saavat liian pienen huomion koulutuksessa. DMAIC-työkalut vaativat aikansa ja hyvä näin. Olemme huomanneet, että laatuteknologia ja sen mahdollisuudet on yrityksissä sangen tuntemattomia. Kirjaa voi käyttää myös johdatuksena laatuteknologiaan ja Lean Six Sigmaan.

Kirjan "toisessa" osiossa keskitytään Lean Six Sigma -prosessin ymmärtämiseen vaihe vaiheelta - miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään, jotta tavoitteen, systeemin tai prosessin suorituskykyä saadaan parannettua kannattavasti. Tämän seurauksena liiketoiminta ja kilpailukyky paranee. Kirjassa on yhteenveto yli tuhannen BB ja GB -parannusprojektin tuloksista vuosilta 2000-2019.

 

 

SixSigma_3D_Karjalainen.png

 

 

Tilaukset ja lisätiedot: https://www.laatutieto.fi/product_details.php?p=1060