Artikkelihaku: Balanced Scorecard

Lean ja suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla tuloskortilla (Balanced Scorecard)

Balanced Scorecard a balanced scorecard approach…The balanced scorecard a literature review for the balanced scorecardThe balanced scorecardPutting the balanced scorecard to work
Tämä artikkeli pohjautuu Bhasin kirjoittamaan artikkeliin. Alkuperäinen artikkeli on Lean and per-formance measurement, Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 19 No. 5, pp. 760-684. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-suorituskyvyn-mittaaminen-tasapainotetulla-tuloskortilla/

Lean ja Six Sigma

Balanced Scorecard jne. Tämä on erittäin tärkeä avainero
Six Sigma ja Lean ovat molemmat liiketoiminnan parannusmenetelmiä tai tarkemmin liiketoimintaprosessien parannusmenetelmiä. Molemmilla on samanlainen tavoite – parempi prosessin suoritusarvo – mutta niiden fokuksena ovat eri prosessin elementit. Molemmat … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-six-sigma/