Artikkelihaku: Crosby

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

us. Tätä oli jo aikaisemmin haikailtu Philip Crosbyn 0
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-laatuteknologia/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

Crosby
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

kun Philip B. Crosby Crosby tarkoitti sitä…Crosby toimi ITT…yöhemmin oman laatukonsulttitoimiston Philip Crosby Associates…luvulla Nollavirheen isä Philip Crosby esitti kirjassaan
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

ikä on Lean Six Sigman ydin. Philip B. Crosby Philip B. Crosby on Laatu on ilmaista …ut ja niiden tueksi protokolla sekä tekijät. Crosby pohti laatua kuin businessmies. Hän uskoi et
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-vaikuttajat-hall-of-fame/

Menetelmäkeskustelusta parantamiseen

a kuin toivoisi saavuttavansa jotain. Philip Crosby kirjoitti kirjassaan
Lean -yhdistyksen syksyn 2012 seminaarissa Richard Alloo kuvasi erinomaisesti miten parannustoiminta Toyotalla on organisoitu. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/menetelmaekeskustelusta-parantamiseen/

Taustaa Six Sigmalle

Crosby 1985… 1978 Philip Crosby esitti kirjassaan …uomessa japanilaisten laatupiirien ja Philip Crosbyn …ta laadun aktiiviseen ohjaukseen. Kirjassaan Crosby kysyi
Lean Six Sigma on tämän päivän laatuihmisten ja johtajien kiinnostuksen keskipiste ympäri maailmaa. Lean Six Sigma on menetelmä, joka yhdistää osaamisen – ammattitaidon ja tieteen – teorian ja mahdollistaa systemaattisesti tuotteen suunnittelun tai pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/