Artikkelihaku: Cynefin

Ongelmista ja niiden ratkaisemisesta

palauttamaan ennalta suunnitellulle tasolle. Cynefin viitekehyksen kautta ajateltuna ongelmanratk…Cynefin
Mikä on ongelma, mikä on juurisyy? Onko ongelmanratkaisu ja parantaminen sama asia? Tässä artikkelissa pyrin tuomaan ainakin yhden näkökulman näihin kysymyksiin. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelmista-ja-niiden-ratkaisemisesta/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 2

tässä osassa käsittelen Cynefin viitekehyksen käyttöä ja siirtymistä eri alu…eiden välillä. Kuva 1. Cynefin viitekehys… alueet ja toimintatavat Cynefin viitekehyksen tarkoituksena on siis antaa kä
Cynefin viitekehyksen tarkoituksena on antaa käyttäjälleen tukea päätöksentekoon, esim. mitä toimintatapaa tai työkaluja missäkin tilanteessa pitäisi käyttää. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää työkalupakkia, joka toimii kaikissa tilanteissa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-2/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 1

Artikkelin ensimmäisessä osassa esittelen Cynefin nimisen viitekehyksen …Cynefin on kymrinkielinen sana… joka ensimmäistä kertaa toi Cynefin viitekehyksen suuren yleisön tietoisuuteen
Järjestys, kompleksinen, kaoottinen miten ne liittyvät toisiinsa, miten ne eroavat toisistaan? Jokainen meistä on tottunut järjestykseen. Työkalu, jota käytin eilen on käyttökelpoinen tänäänkin, kun teen näin, siitä seuraa tämä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-1/