Artikkelihaku: Demonstraatiot

Mistä syntyy onnistunut koulutus?

saatuja vastauksia toistensa kanssa jne. Demonstraatiot Demonstraatio on oppimista tukeva opetusmu… asiaa kohtaan. Demonstraatiot pelien avulla Quality Knowhow Karjalainen
Onnistuneessa koulutuksessa tavoitteen määrittely on tärkeää. Yrityksen johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Paraniko asiakaspalvelu? Vähenivätkö reklamaatiot ja virheet? Ovatko asiakkaat ty… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onnistunut-koulutus/