Artikkelihaku: Demonstraatiot

Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?

. Mutta Deming ei ainoastaan keksinyt hienoa demonstraatiota
Säätämisellä on kielessä monta merkitystä. Voi olla henkilökohtaista säätöä, aikataulujen säätämistä ja työssä tapahtuvaa yleistä säätämistä, koneiden säätämistä, myyntiprojektioiden säätämistä ja ties mitä. Nämä kaikki säätämiset voivat toki olla toki my… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-saataminen/

Mistä syntyy onnistunut koulutus?

saatuja vastauksia toistensa kanssa jne. Demonstraatiot Demonstraatio on oppimista tukeva opetusmu… asiaa kohtaan. Demonstraatiot pelien avulla Quality Knowhow Karjalainen
Onnistuneessa koulutuksessa tavoitteen määrittely on tärkeää. Yrityksen johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Paraniko asiakaspalvelu? Vähenivätkö reklamaatiot ja virheet? Ovatko asiakkaat ty… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onnistunut-koulutus/