Artikkelihaku: Harry

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Lean Six Sigma World Harry
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/spc/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

igman jatkokehittäjinä pidetään tri Mikel J. Harrya. Hän vastasi menetelmän kehittämisestä ABB…Harry toimi ABB
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Taustaa Six Sigmalle

tti ensiaskeleensa Motorolassa. Tri Mikel J. Harry työskenteli yhdessä Bill Smithin kanssa luod…staisi vedenjakajan. Sattuma oli vain vienyt Harryn nenän alueelle
Lean Six Sigma on tämän päivän laatuihmisten ja johtajien kiinnostuksen keskipiste ympäri maailmaa. Lean Six Sigma on menetelmä, joka yhdistää osaamisen – ammattitaidon ja tieteen – teorian ja mahdollistaa systemaattisesti tuotteen suunnittelun tai pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/

Mitä laatu tarkoittaa ja kuinka on saavuttu tämän päivän laatuun?

den määritelmän on kirjoittanut Tri Mikel J. Harry   Laatu on tuotteen tai palvelun kyky t…ittoa. Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa. Harry
Laatu on kaikille tuttu sana, mutta mitä kaikkea sana pitää sisällään. Tänä päivänä laatua kuulee käytettävän monessa paikassa, mm. tasavallan presidentti kiitti Lordia erinomaisesta Suomalaisesta laatutyöstä. Hyvä laatu yhdistetään yleensä hyvään, erinom… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-laatu-tarkoittaa-ja-kuinkauttu-taemaen-paeivaen-laatuun-on/