Artikkelihaku: Markkinointi

10 + 20 vuotta laatukoulutusta – Laatutieto Oy:stä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n

johtajuuteen ja markkinointiviestintään painottuvalla linjalla. Ilokseni … tein markkinointisuunnitelmaa… aloitti meillä kouluttajana ja ensimmäisenä markkinointitoimena olikin QualiFinn laatumessut Lahdessa
Quality Knowhow Karjalainen Oy täytti 11.8.1997 jo 20-vuotta! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/10-20-vuotta-laatukoulutusta-laatutieto-oysta-quality-knowhow-karjalainen-oyn/

Unohdettu laadunohjaus?!

on levinnyt lukuisiin yrityksiin tuotannosta markkinointiin ja kokoonpanosta prosesseihin ja siitä on
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

onko olemassa yhteyttä yrityksen markkinointitoimenpiteiden … Markkinointitoimet. 9. Koesuunnittelu
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

t suuret aukot estävät tai tekevät vaikeaksi markkinointikommunikoinnin asiakkaiden kanssa
Luodakseen kestävää menestystä yritysten on päästävä tuotekehityksessä eroon epävarmasta tuoteideoinnista ja ideoiden karsinnasta. Onnistuneelle tuotekehitykselle on A ja O tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja priorisoida ne. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/asiakastarpeesta-tuotteeksi/

Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?

luodaan uusi markkinointi
Parannusta tapahtuu päivittäin jokaisessa organisaatiossa. Jopa niissä, joiden tilanne on huono. Tiivistetysti tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö selviytyy tästäkin päivästä ja näistäkin toimituksista, asiakkaista, potilaista tekemällä lukuisia pieniä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannanko-liiketulosta/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

unohjaus toimenpiteitä uuden tuotteen osalta markkinointi
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-vaikuttajat-hall-of-fame/

Kolmannen generaation Six Sigma 3.0

markkinointia ja myyntiä voidaan parantaa prosessina…utoksen aikaansaaminen ja mahdollistaminen Markkinointi on perusta…aalisti uutta liiketoimintaa. Tässä mielessä markkinointi on yrityksen muutosagentti. Markkinointi on
Six Sigma menetelmä kehitettiin yli 20 vuotta sitten. Virallinen syntymäpäivä oli 15.1.1987, kun Motorola rekisteröi Six Sigma nimen ja merkin. Ennen tätä menetelmää oli muotoiltu lähes 10 vuotta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kolmannen-generaation-six-sigma-3-0/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

le liiketoimintaan tuotannosta hallintoon ja markkinointiin. Valmistavasta teollisuudesta palveluihin
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-miksi-se-on-tehokas-mitae-sillae-saavutetaan/

Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?

markkinointitapa tai esimerkiksi uusi organisaatiomalli.
Kuulet usein ihmisten keskustelevan Six Sigmasta ja innovaatiosta niin kuin ne olisivat vastakkaiset strategiat. Tämä keskustelu on täysin virheellinen. Nämä kaksi konseptia liittyvät läheisesti toisiinsa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa Six Sigman rooli … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/innovaatio-ja-six-sigma-ovatko-ne-vastakkaiset-strategiat/

Six Sigman soveltaminen markkinointiin ja myyntiin

liikevaihtoaan. Kun toteutamme Six Sigmaa markkinointiin ja myyntiin samalla järjestelmällisyydellä…elä harvat ovat soveltaneet sitä myyntiin ja markkinointiin. Mahdollisuus siihen on olemassa
Six Sigman kritiikissä mainitaan usein yleinen mantra, että "Six Sigman konsepteja ja työkaluja voidaan soveltaa ainoastaan tuotannolliseen ympäristöön eikä ne sovellu niin hyvin liiketoiminnalliselle kentälle". Näihin kysymyksiin voisi kysyä vastakysymyk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigman-soveltaminen-markkinointiin/