Artikkelihaku: SPC-kortti

Unohdettu laadunohjaus?!

raportointipohjan tai jatkuvassa mittarissa SPC-kortti
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

kortin. SPC-kortti oli tohtori Shewhartin työkalu… Tämän jälkeen SPC-korttien tehokkuus huomattiin varsin nopeasti ja Sh…kkelissa olevat analyysit ja moniulotteisten SPC-korttien laatimiset on esitetty liitteenä olevassa
Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC, Statistical Process Control) historia alkaa vuodesta 1924. Tohtori Walter A. Shewhart työskenteli tällöin Bellin laboratorioiden palveluksessa ja esitteli esimiehelleen ensimmäisen yhden muuttujan SPC-kortin. SPC-kor… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/moniulotteisten-spc-korttien-laskeminen-minitabilla/