Artikkelihaku: Toyota

Taustaa Six Sigmalle

ta lähtöisin oleva Lean tai ehkä tunnetummin Toyotan tuotantomenetelmä. Tänä päivänä suuri joukk
Lean Six Sigma on tämän päivän laatuihmisten ja johtajien kiinnostuksen keskipiste ympäri maailmaa. Lean Six Sigma on menetelmä, joka yhdistää osaamisen – ammattitaidon ja tieteen – teorian ja mahdollistaa systemaattisesti tuotteen suunnittelun tai pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/