Artikkelihaku: VUCA

Riskit laadun johtamisessa

sta tuolia tai tippuu nolosti nenälleen. VUCA Syyksi riskien tarkastelun ja huomioimisen… tärkeydelle perustellaan yleensä termillä VUCAuhteen juuri kontekstia ja sen ymmärtämistä. VUCA ei ole pelkästään suurten yritysten ongelma
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien standardi on viisivuotisen julkaisusyklinsä mukaisessa tarkasteluvaiheessa. Vielä ei ole tietoa mihin suuntaan standardia ollaan viemässä ja mitä johtopäätöksiä on tehty edellisen version onnistumisesta koska katselmus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/riskit-laadun-johtamisessa/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

jota kuvataan termillä VUCA
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/rbt/