Artikkelihaku: datan luokittelu

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

julkaistussa artikkelissaan kuuluisan mittausdatan luokittelun. Stevensin …sti neljään eri luokkaan. Kuva 1. Mittausdatan luokittelu Stevensin …nalyysimenetelmä voidaan valita hänen mittausdatan luokitteluun perustuen. Myöhemmin monet tutkijat ovat k
Erilaisen datan määrä teollisuudessa kasvaa nopeasti. Erilaisia asioita, kuten lämpötilaa, painetta jne. voidaan helposti mitata teollisuuden prosessien vaiheista. Vastaavasti datapankkien varastointikapasiteetit kasvavat nopeasti. Samoin tietokoneiden la… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastomatemaattiset-menetelmat/

Data-analyysi on päätöksenteon peruskallio - Case palvelutuotanto

ä tiettyjä toimenpiteitä. Yksi tärkeimpiä on datan luokittelu sopivaan määrään luokkia ja että se tehdään
Miksi data ja sen analysointi on tärkeätä? Koska vain tosiasioiden pohjalta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä. Data-analyysin suomat mahdollisuudet ovat tai ainakin niiden pitäisi olla johdon erityisessä suojeluksessa ja kiinnostuksen kohteena niiden tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/data-analyysi-on-paeaetoeksenteon-peruskallio-case-palvelutuotan/