Artikkelihaku: hävikkifunktio

Miksi toleranssit?

ttelussa. Funktio tunnetaan nimellä Taguchin hävikkifunktio. Kaavasta … sitä enemmän hävikkiä. Kuva 2. Taguchin hävikkifunktio. Taguchi oli merkittävässä roolissa 1950
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

Palvelun ja tuotteen hävikkifunktio Hävikkifunktion … Taguchin hävikkifunktio Laadun hävikkifunktio ja toleranssit Mistä on kysymys…. Olen käsitellyt hävikkifunktiota ja sen laskentaa kirjassani
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Mitä laatu tarkoittaa ja kuinka on saavuttu tämän päivän laatuun?

laadun hävikkifunktio
Laatu on kaikille tuttu sana, mutta mitä kaikkea sana pitää sisällään. Tänä päivänä laatua kuulee käytettävän monessa paikassa, mm. tasavallan presidentti kiitti Lordia erinomaisesta Suomalaisesta laatutyöstä. Hyvä laatu yhdistetään yleensä hyvään, erinom… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-laatu-tarkoittaa-ja-kuinkauttu-taemaen-paeivaen-laatuun-on/