Artikkelihaku: hävikkifunktio

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

a juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I

. Tätä heikkenemistä voidaan kuvata Taguchin hävikkifunktiolla L…sa käytetään taloudellisen rahassa ilmaistun hävikkifunktion sijaan suorituskykyindeksejä
Prosessien ja työkoneiden säätäminen ja asettaminen on vaativa tehtävä, jolla on erittäin suuri vaikutus laatuun ja virheellisten tuotteiden määrään. Sama koskee myös hallinto ja palveluprosesseja vaikka harvoin näin mielletään. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa1/

Miksi toleranssit?

ttelussa. Funktio tunnetaan nimellä Taguchin hävikkifunktio. Kaavasta … sitä enemmän hävikkiä. Kuva 2. Taguchin hävikkifunktio. Taguchi oli merkittävässä roolissa 1950
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

Palvelun ja tuotteen hävikkifunktio Hävikkifunktion … Taguchin hävikkifunktio Laadun hävikkifunktio ja toleranssit Mistä on kysymys…. Olen käsitellyt hävikkifunktiota ja sen laskentaa kirjassani
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

hävikkifunktiouinka laaduttomuuden kustannus määritellään. Hävikkifunktio
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-vaikuttajat-hall-of-fame/

Mitä laatu tarkoittaa?

laadun hävikkifunktio
Laatu on kaikille tuttu sana, mutta mitä kaikkea sana pitää sisällään. Tänä päivänä laatua kuulee käytettävän monessa paikassa, mm. tasavallan presidentti kiitti Lordia erinomaisesta Suomalaisesta laatutyöstä. Hyvä laatu yhdistetään yleensä hyvään, erinom… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mita-laatu-tarkoittaa/