Artikkelihaku: histogrammi

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

nopeasti ja helposti tulkittavasti. 2. Histogrammi eli pylväsdiagrammi Histogrammi tarjoa… tutkittava näyte käsittää yli 30 havaintoa. Histogrammi on graafinen esitys
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA III

septeja tuotantodatan analysointiin ovat mm. histogrammi tunnuslukuineen sekä individual ja muuttuvan
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Laadun perustyökalut - Pareto, histogrammi ja ohjauskortti?

histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaat… artikkeleissa. Histogrammi Histogrammi on toinen t… histogrammissa muutetaan jatkuva muuttuja
Pareto, histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaatutyökaluista, joista yleensä käynnistyy ongelmanratkaisu niin erityis- kuin satunnaissyidenkin osalta. Seuraavassa tutustutaan näihin työkaluihin ja niiden perusteisiin (luonnon lait). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-perustyoekalut-pareto-histogrammi-ja-ohjauskortti/

Jatkuva parantaminen - erityissyyt kuriin laadun perustyökaluilla

sta. Tästä kerätystä tiedosta voidaan laatia histogrammi eli pylväskuvio
Jatkuvan parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. Jatkuvan parantamisen ajatus perustuu siihen että hallitsemme prosessin vaihtelun ja pienennämme vaihtelua puuttumalla erityissyistä johtuvaan vaihteluun. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-parantaminen-erityissyyt-kuriin-laadun-perustyoekaluilla/