Artikkelihaku: histogrammi

Lean Six Sigma ja ongelmanratkaisu

kaavion sekä ohjauskortin ja histogrammin avulla ongelman …kaavioon sekä ohjauskorttiin ja histogrammiin on lisätty erityissyy
Six Sigman alkuvaiheessa 2000-luvun alussa menetelmän ylikuumeneminen näkyi siinä, että jopa palaverit oli nimetty Six Sigmaksi ja agenda noudatti DMAIC-prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse, mutta uudet ylikuumenemisen aiheet ovat tulleet Six … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leansixsigma-ja-ongelmanratkaisu/

Uudenvuoden lohen suorituskyky

jota yleensä kuvataan histogrammilla
Joulun alla oli kohinaa kalojen tuoreudesta ja havaituista epäkohdista (HS 17.12). Noin 30 % pistokokein analysoiduista tuoretiskeiltä myytävistä kaloista ei täyttänyt tuoreelle kalalle asetettuja vaatimuksia. Eli suomeksi: kaloissa oli paljon virheellisi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uudenvuoden-lohen-suorituskyky/

Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!

auttaa suhteuttamaan lukuja ja dataa. Histogrammi ja sen kaverit … Tämä on tietenkin helppoa kunnollisella histogrammilla …7 historgrammin muodossa. Kuva MINITAB 19 Histogrammista on moneksi
Datan analysoinnista, faktoista ja totuudesta puhutaan paljon. Datan määrä on lisääntynyt mielettömästi, mutta onko siitä saatu tieto kasvanut samalla tavalla? Tuoko digitalisaatio meille automaattisesti hyötyä ja viisautta kaiken lisääntyneen datan mukan… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kaikki-oli-ennen-paremmin/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

nopeasti ja helposti tulkittavasti. 2. Histogrammi eli pylväsdiagrammi Histogrammi tarjoa… tutkittava näyte käsittää yli 30 havaintoa. Histogrammi on graafinen esitys
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA III

septeja tuotantodatan analysointiin ovat mm. histogrammi tunnuslukuineen sekä individual ja muuttuvan
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Laadun perustyökalut - Pareto, histogrammi ja ohjauskortti?

histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaat… artikkeleissa. Histogrammi Histogrammi on toinen t… histogrammissa muutetaan jatkuva muuttuja
Pareto, histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaatutyökaluista, joista yleensä käynnistyy ongelmanratkaisu niin erityis- kuin satunnaissyidenkin osalta. Seuraavassa tutustutaan näihin työkaluihin ja niiden perusteisiin (luonnon lait). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-perustyoekalut-pareto-histogrammi-ja-ohjauskortti/

Jatkuva parantaminen - erityissyyt kuriin laadun perustyökaluilla

sta. Tästä kerätystä tiedosta voidaan laatia histogrammi eli pylväskuvio
Jatkuvan parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. Jatkuvan parantamisen ajatus perustuu siihen että hallitsemme prosessin vaihtelun ja pienennämme vaihtelua puuttumalla erityissyistä johtuvaan vaihteluun. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-parantaminen-erityissyyt-kuriin-laadun-perustyoekaluilla/