Artikkelihaku: hyväksymisnäytteenotto

Hyväksymisnäytteenotto

. Hyväksymisnäytteenotto ei ole varsinainen laadun ohjauksen tekniikk… että he voisivat lähestyä hänen ongelmaansa hyväksymisnäytteenottortaisen esimerkin avulla pyritty selittämään hyväksymisnäytteenotto
Teollisuudessa ja jokapäiväisessä elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa esimerkiksi kaikkien tuotteiden tarkastaminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita varten on teollisuudessa käytössä erilaiset hyväksymisnäytteenoton tekniikat (acceptance… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/hyvaksymisnaytteenotto/