Artikkelihaku: koesuunnittelu

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 2

esim. koesuunnittelu. Kun Lean ymmärretään ihmisten kunnioittamis
Cynefin viitekehyksen tarkoituksena on antaa käyttäjälleen tukea päätöksentekoon, esim. mitä toimintatapaa tai työkaluja missäkin tilanteessa pitäisi käyttää. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää työkalupakkia, joka toimii kaikissa tilanteissa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-2/

Laadun suunnittelu – kilpailukyvyn peruskallio

oleranssien mitoituksessa ja optimoimisessa. Koesuunnittelua mallinnusdatan tehokkaassa keräämisessä
Asiakkaan ja laadun tulee olla huippuprioriteetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai organisaatiosi ratkaisee asiakkaan "ongelman", ei hänellä ole syytä hankkia tätä muilta. Laadun tulisi olla strategin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-suunnittelu-kilpailukyvyn-peruskallio/

Teköäly (AI), monimuuttujakoe (DOE) ja Six Sigma

mutta usein tarvitaan dataa. Koesuunnittelulla …taustalla olevien muiden muutosten vaikutus. Koesuunnittelu on kehitetty tämän liki mahdottomalta tuntuv
Tekoäly (AI – Artificial Intelligence) tuo varmasti meille paljon hyvää. On kuitenkin tilanteita, joissa tekoäly ei voi meitä auttaa ainakaan vielä. Tällä hetkellä heikko teköäly -sovellukset perustuvat historiadataan tai "manuaalisesti" opetettuun tietoo… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tekoaly-monimuuttujakoe-ja-sixsigma/

Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity

ivää. Black Belt saa kahdeksanpäivän paketin koesuunnittelua
Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-osaaminen-ketjuta-ja-kehity/

Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle – mitä se on?

naistettua vertailukoetta. Komitean jäsen ja koesuunnittelun uranuurtaja tri Cochran kirjoittaa komitear… Teollinen Koesuunnittelu Koesuunnittelu on parantamisen
Yrityksissä ja organisaatioissa vuosi toisensa jälkeen taistellaan samojen ongelmien kanssa. Lukuisista yrityksistä huolimatta ongelmat eivät näytä ratkeavan. Miksi? Oletko koskaan ihmetellyt, miksi asiat eivät näytä ratkeavan? Olet tehnyt kaikkesi! Tiedä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kausaliteetti-syy-ehto-parannukselle-mita-se/

Suomalainen Laatu 2020

ja erityisesti koesuunnittelun
Suorituskykyindeksi oli Suomessa vuonna 1997 Cp = 0,60 ja vuosien 2000-2019 tutkimusaineistossa Cp = 0,65-0,70. Tämä tarkoittaa 25-35 % virhetasoa. Laatu on pysynyt lähes samalla tasolla 20 vuotta! Lean Six Sigma -koulutuksella ja prosessilla päästään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/suomalainen-laatu-2020/

Tiedon luominen ja Six Sigma

n purkaminen erilaisin analyysimenetelmin ja koesuunnittelun avulla …vin harvoin on organisaatioissa ylitarjontaa koesuunnittelun osaamisesta ja sen osaavista Black Belteist
Six Sigman rooli on luoda läpimurtoja tiedossa ja osaamisessa, mutta ilman osaamista tiedon luomisen menetelmistä, tämä on vaikea toteuttaa ja oppiminen on http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tiedon-luominen-ja-six-sigma/

Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet

ei kuulu DoE. Tämä ei poista Green Belteiltä koesuunnitteluosaamistarvetta… että Green Beltit käyttävät koesuunnittelua Black Belttien ohjauksessa. Organisaation k
Monimuuttujakokeet tai toisella nimellä tunnettu suunnitellut kokeet (Design of Experiments - DoE) ovat tärkeä osa Lean Six Sigma -menetelmää. Onko Lean Six Sigma Six Sigmaa, jos näin merkittävä osa puuttuu? Lean Six Sigma on suorituskyvyn parannusmenetel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-suorituskyky-ja-monimuuttujakokeet/

Yritys ja erehdys vai koe? - Kokeellinen vanukas

ja seosten tutkimiseen on olemassa aivan oma koesuunnittelun luokkansa… Tutustu koesuunnittelun ja sekoitekokeiden maailmaan Mixture
Nykyään puhutaan paljon kokeilusta ja kokeista myös yhteiskunnallisella tasolla. On ollut perustulokokeilua ja teiden varsilla näkee tiemerkintäkokeiluja, mutta mikä on koe ja onko sillä eroa kokeiluun? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/yritys-ja-erehdys-vai-koe/

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

koesuunnittelulla eli DoE. DoE on regressiotekniikka… koesuunnittelua ja luotettavuustekniikkaa. Huom. luotettavu
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Produc… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/toyota-ja-lean/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

atin. Six Sigma Black Belt  koulutuksessa koesuunnittelu on erityisen korostunut. Yli puolitoista vii…koulutukseen ei kuulu koesuunnittelu. QKK
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III

nka työntekijät voisivat käyttää asetuksessa koesuunnittelua…koetulokset pinnankarheusmittarista Koska koesuunnittelumatriisi on ortogonaalinen
Sarjan ensimmäisessä ja toisessa artikkelissa käsiteltiin prosessin keskiarvon säätämistä eli asetusta – kuinka prosessin keskiarvo asetetaan riittävän lähelle ideaalista nominaalia. Lisäksi oletettiin, että tiedossa on säätö"nuppi", tekijä tai tekijät, j… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa3/

10 + 20 vuotta laatukoulutusta – Laatutieto Oy:stä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n

koesuunnittelu Tuotteen ja prosessin optimointi koesuunnittelulla … ja Teollinen koesuunnitteluä Six Sigmakin tukeutui osin Taguchin ideaan koesuunnittelun käytöstä tuotteiden ja prosessien parantami
Quality Knowhow Karjalainen Oy täytti 11.8.1997 jo 20-vuotta! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/10-20-vuotta-laatukoulutusta-laatutieto-oysta-quality-knowhow-karjalainen-oyn/

Onko DSD -koesuunnitelmat vuosisadan merkittävin parannus- ja koesuunnitteluinnovaatio?

ja koesuunnitteluekspertit … nyt tästä uudesta koesuunnittelun luokasta ja syystä…iä. Screening on yksi erittäin tärkeä luokka koesuunnittelun menetelmistä. Laatutekniikassa koesuunnitte
Uusin Minitab 18 tuo merkittävän uudistuksen laadunparannukseen ja Six Sigmaan uuden koesuunnitelma luokan, DSD, Definitive Screening Designs, muodossa. DSD:n voisi kääntää suomeksi vaikkapa "Ratkaisevat erottelevat suunnitelmat", jotka parhaassa tapaukse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

tiedettyyn käyttäytymismalliin tai on luotu koesuunnittelun …menetelmä koesuunnitteluun http
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

jossa koesuunnittelua opetetaan 8 päivää eli yhtä paljon kuin kok… Koesuunnittelukoesuunnittelu
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunparannus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

Markkinointitoimet. 9. Koesuunnittelu koesuunnittelu tarjoaa tehokkaan datankeräysstrategian…in eli multiregressioyhtälön tai yhtälöt. Koesuunnittelussa muutetaan tarkoituksellisesti tekijöitä s
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Johtajan LAATU

nen menetelmä ja sen vaikuttavuus testattava koesuunnittelu
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä. Mikä on visio ja strategia? Mitä lähestymistapoja ja menetelmiä pitäisi käyttää. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/johtajan-laatu/

Kokeilua vai koetoimintaa?

DOE eli koesuunnittelukoko tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Koesuunnittelusta käytetään myös termiä monimuuttujakokeet.…koesuunnittelu Koesuunnittelu on menetelmä
Tiedätkö, mitä eroa on kokeilulla ja koetoiminnalla? Useat henkilöt ns. kokeilevat tai asettavat jonkin tuotteen tai prosessin kokeilemalla paikalleen. Tätä ei yleensä kutsuta kokeeksi (experiment) vaan kokeiluksi (räpläämiseksi). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kokeilua-vai-koetoimintaa/

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta

a eli koesuunnittelua. Neljää PDSA … alue olosuhteita perättäisiin testeihin Koesuunnittelussa sovelletaan näitä periaatteita analyyttis
Keskustelu tuottavuudesta ja yksikkötyökustannuksista käy kiivaana. Pitäisikö lisätä työn tuloksia parantamalla tuottavuutta vai pienentää työn yksikkökustannusta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-parannat-laatua-ja-tuottavuutta/