Artikkelihaku: koulutus

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

portaisessa koulutusjärjestelmässä. Prof. Amasaka kuvaa 17 000 he…seminaarien ja inhimillisten resurssien koulutus päästään Toyotan koulutusasteikolla tasolle 3
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Produc… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/toyota-ja-lean/

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0

kestävät ajan myötä. Lean Six Sigma 2.0 ja koulutus Lean Six Sigma 2.0 tarvitsee … laajemman koulutusjärjestelmän. Nykyisen sertifiointiin oikeutt
Niin maailma muuttuu Eskoni! Mikään ei ole niin pysyvää kuin tilapäinen! Viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut erittäin nopea muutos ihmisten välisissä yhteyksissä, analytiikassa ja datassa. Elämme nyt neljättä teollista vallankumousta (Industry … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-ja-lean-six-sigma/

Väärinymmärretty Lean

että Lean ei tarvitse erityistä koulutusloudelliset tulokset vaativat suuren määrään koulutusta
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

tekniikasta ja tilastollisista menetelmistä. Koulutustemme kurssilla tehtyjen töiden tulokset ja o
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigma/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

mieluummin kuin koulutusta luokkahuoneessa. Tätähän se on PDSA …ikat. Ne toimivat erittäin hyvin leikissä ja koulutusdemoissa. Näillä palikoilla lapsi voi harjoit
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

n koulutus sisältää kuitenkin DoE …tit saavat projektinsa onnistumaan. Kutsumme koulutustamme Green Belt
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Tulos vai toiminta?

kaksikymmentä päiväisen Lean johtajakoulutusohjelman myötä on ollut ilo havaita
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

10 + 20 vuotta laatukoulutusta – Laatutieto Oy:stä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n

ltaehkäisyn aika oli kuitenkin alkanut. Laatukoulutus ja TQM …eteellisistä artikkeleista ja peruskirjoista koulutusmateriaalin …sä 2 tuntia viikossa luentoja ja valmistelin koulutusmateriaalia 4 päivää. Työntekijöille pidettii
Quality Knowhow Karjalainen Oy täytti 11.8.1997 jo 20-vuotta! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/10-20-vuotta-laatukoulutusta-laatutieto-oysta-quality-knowhow-karjalainen-oyn/

Lean Six Sigman soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa

uokan yrityksistä tarjoaa avainryhmille laatukoulutusta kun taas maailmaluokan yrityksistä 71 …tioista tarjoaa kaikille työntekijöille laatukoulutusta verrattuna maailmanluokan yrityksiin
Lean Six Sigma leviää suhteellisesti eniten maailmassa (17 % kasvu). Lean on myös kasvussa (muutos on kuitenkin virherajojen sisällä ±3,6 %) . Sen sijaan suosiota ovat menettämässä ISO, Laatujohtaminen ja auditointi. Tieto perustuu Amerikan Laatuyhdist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigman-soveltaminen/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

inpä järjestin Kempillä yli 50 sisäistä laatukoulutustilaisuutta …ammattimaista ja tieteellisesti pätevää laatukoulutusta. Laatuyhdistys oli suurimpia asiakkaita. T
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Osaaminen, Lean -osaaminen

jolla ei ole alansa koulutusta… vaikka sinulla ei ole koulutusta. Usein itselle saattaa riittää…aan Leania tehokkaasti omaan organisaatioon. Koulutus ohjaa lähestymään tuottavuuden ja asiakasläh
Osaatko kuvitella lääkäriä tai talousjohtajaa, jolla ei ole alansa koulutusta? Eikö olekin vaikea. Lean -osaajaksi voit nimetä itsesi, vaikka sinulla ei ole koulutusta. Usein itselle saattaa riittää, että olet tehnyt jotain toimenpiteitä, jotka liitetään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/osaaminen/

Johtajan LAATU

iin ja prosessin parannukseen On tarjottava koulutusta laatujohtamisesta…le ei ole päätepistettä. 6. On tarjottava koulutusta laatujohtamisesta… menetelmistä ja työkaluista Koulutus on laajennettava laatuosaston ulkopuolelle k
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä. Mikä on visio ja strategia? Mitä lähestymistapoja ja menetelmiä pitäisi käyttää. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/johtajan-laatu/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

Ongelmanratkaisukoulutus Kaikki menetelmät vaativat jonkin asteisen…uminen ongelmien ratkaisuun. Osaamistasot ja koulutusportaat
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta

ta sen soveltamisen aikana esim. seuranta ja koulutus Vikoja ei odoteta
Keskustelu tuottavuudesta ja yksikkötyökustannuksista käy kiivaana. Pitäisikö lisätä työn tuloksia parantamalla tuottavuutta vai pienentää työn yksikkökustannusta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-parannat-laatua-ja-tuottavuutta/

Pääkomponenttianalyysi Minitabilla

Tulot ja Koulutus.Tulkinta voisikin olla akateeminen
Teollisuudessa ja käytännössä vastaan tulevat datat ovat monesti monimutkaisia, moniulotteisia datoja. Tällaisten datojen käsittelyyn ja analysointiin voidaan soveltaa tilastomatemaattisia monimuuttujamenetelmiä. Nykyisenä tehokkaiden ja kehittyneiden tie… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/paakomponenttianalyysi-minitabilla/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? EI

koulutus koulutus
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys

Yliopistot ja muut oppilaitokset kehittävät koulutusohjelmia siihen liittyen. Big datan myötä on
Big datasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Monet tutkijat tutkivat asiaa ja kirjoittavat siitä. Yliopistot ja muut oppilaitokset kehittävät koulutusohjelmia siihen liittyen. Big datan myötä on jopa syntynyt uusi datatieteilijän (Data Scientist) ammatti, … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/bigdata/

Parannustoiminnan kohdistaminen

johtaja ja Tehdasfysiikkan koulutuskokonaisuudet parhaimmat. Näissä koulutuksiss
Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn parantamista. Jos kohde valitaan väärin eli parannetaan kohdetta ja toimintaa, joka ei ole liiketoiminnan etenemisen este, tulosta ei synny. Laskennallisesti muod… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustoiminnan-kohdistaminen/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

koulutusten suosio jatkuu edelleen vahvana. Olemme ko… Koulutusten sisältöä on jatkuvasti kehitetty ja täyde
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Tuottavuuden parannus ja mallit

koulutus. Ongelma ja mallivaatimus on Lean Six Sig
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuudenmallit/