Artikkelihaku: koulutus

Jatkuvasta tarkastuksesta ja korjauksesta jatkuvaan parantamiseen tai sitten ei?

i 20 vuotta. Yrityksessä toteutui laaja laatukoulutus
Ajattelemme usein, että jatkuva parantaminen, ennaltaehkäisy (sitähän se on), on yksinkertaista, ja me kaikki pystymme siihen ja jokainen yritys. Asetamme vain tavoitteen ja vähän "touhuamme" lean- ja laatutyökaluilla ja ... parannusta ja tulosta syntyy, … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuvasta-tarkastuksesta-ja-korjauksesta-jatkuvaan-parantamiseen/

Laatupalkintojen nykytila, kehitys ja kritiikki

Koulutuslaatukoulutusta…koulutus ja laatuprofessuurini… 20 vuotta laatukoulutusta …laatukoulutusta
Mikä on laatupalkintojen kansainvälinen huomiotaso? Ovatko laatupalkinnot arvonsa ansaitsevia ja toimivatko palkintojen taustalla olevat talous- ja laatumallit vielä tänään? Voiko malleilla kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta? Mikä on laat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatupalkintojen-nykytila-kehitys-ja-kritiikki/

Lean-johtaminen

että Lean ei tarvitse erityistä koulutus
Johtaminen ja johtamattomuus ovat kaiken takana vai ovatko? Kun muuta ei keksi, niin kanssaihmisiä on helppo syyttää. Vielä helpompaa, jos kohteena on esimies, johtaja, omistaja tai jokin muu taho, joka vastaa organisaation tuloksesta. On aivan totta, ett… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-johtaminen/

Uusia tuulia ja ennakkotietoa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan julkaisusta

vät toi muutoksia ja itseasiassa nopeutti etäkoulutusten kehittämistä. Olemme kehittäneet toimivaa… uudenlaista etäkoulutusmallia ja varautuneet syksyyn. Työmme sähköis
Lomakausi lähenee loppua ja paluu arkeen on vääjäämättä edessä. Meillä QKK:ssa koronakevät toi muutoksia ja itseasiassa nopeutti etäkoulutusten kehittämistä. Olemme kehittäneet toimivaa uudenlaista etäkoulutusmallia ja varautuneet syksyyn. Työmme sähköist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uusia-tuulia/

Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity

koulutus täydentää aiemmin opittua merkittävästi. Bla…koulutus tuo lisää syventävää ja tärkeää taustatietoa… koulutus tai osallistumalla siirtokoulutukseen
Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-osaaminen-ketjuta-ja-kehity/

Lean – työkalut ja muut asiat

nimeää itsensä lääkäriksi ilman sen vaatimaa koulutusta… jossa on osaamissisältö ja koulutusmäärät. Neljä tasoa Kuvaan seuraavana nel
Lean on varmaan 2000-luvun suosituimpia kehitysviitekehyksiä. Kaikilla on mielipide Leanista, mutta kysymys on, onko mielipide lähellekään oikeaa. Useat mielipiteet ovat hyviä, mutta ovatko ne riittävän kattavia suhteessa reaalimaailmaan, jotta saavutetaa… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-tyokalut-ja-muut-asiat/

Jättämä ja myöhästyminen on kroonista

en asteen ymmärryksen pohjan. Tehdasfysiikan koulutus on antanut jo sadoille henkilöille iloa ja t
Leikillään heitetyt tarinat siitä, "voi kun yritys olisi perustettu kuukausi aiemmin", ovatkin totta. Ihmisen lineaarinen ajattelumalli ohjaa meitä niin, että ajattelemme tuotteen tai palvelun saavamme toimitettua ajoissa, jos voitaisiin aloittaa työ aiem… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jattama-ja-myohastyminen-kroonista/

Suomalainen Laatu 2020

koulutusta vain Green Belt …n koulutus Lean Six Sigman jälkitarkastelu käsitte…uus on korkeampi. Tähän vaikuttanee laajempi koulutus ja samalla syvempi koulutus. Asiat omaksutaan ja sisäistetään paremmin p
Suorituskykyindeksi oli Suomessa vuonna 1997 Cp = 0,60 ja vuosien 2000-2019 tutkimusaineistossa Cp = 0,65-0,70. Tämä tarkoittaa 25-35 % virhetasoa. Laatu on pysynyt lähes samalla tasolla 20 vuotta! Lean Six Sigma -koulutuksella ja prosessilla päästään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/suomalainen-laatu-2020/

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

20 vuotta laatukoulutusta …koulutus sekä sen yhteyteen kuuluva sertifiointiprose
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-laatuteknologia/

Tiedon luominen ja Six Sigma

koulutus. Hyvin harvoin on organisaatioissa ylitarjon
Six Sigman rooli on luoda läpimurtoja tiedossa ja osaamisessa, mutta ilman osaamista tiedon luomisen menetelmistä, tämä on vaikea toteuttaa ja oppiminen on http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tiedon-luominen-ja-six-sigma/

Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet

Koulutussisältö Six Sigmaa käsittelevä standardi …et. Green Belteille eli vihreän vyö osaajien koulutussisältöön ei kuulu DoE. Tämä ei poista Green
Monimuuttujakokeet tai toisella nimellä tunnettu suunnitellut kokeet (Design of Experiments - DoE) ovat tärkeä osa Lean Six Sigma -menetelmää. Onko Lean Six Sigma Six Sigmaa, jos näin merkittävä osa puuttuu? Lean Six Sigma on suorituskyvyn parannusmenetel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-suorituskyky-ja-monimuuttujakokeet/

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

portaisessa koulutusjärjestelmässä. Prof. Amasaka kuvaa 17 000 he…seminaarien ja inhimillisten resurssien koulutus päästään Toyotan koulutusasteikolla tasolle 3
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Produc… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/toyota-ja-lean/

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0

kestävät ajan myötä. Lean Six Sigma 2.0 ja koulutus Lean Six Sigma 2.0 tarvitsee … laajemman koulutusjärjestelmän. Nykyisen sertifiointiin oikeutt
Niin maailma muuttuu Eskoni! Mikään ei ole niin pysyvää kuin tilapäinen! Viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut erittäin nopea muutos ihmisten välisissä yhteyksissä, analytiikassa ja datassa. Elämme nyt neljättä teollista vallankumousta (Industry … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-ja-lean-six-sigma/

Väärinymmärretty Lean

että Lean ei tarvitse erityistä koulutusloudelliset tulokset vaativat suuren määrään koulutusta
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

tekniikasta ja tilastollisista menetelmistä. Koulutustemme kurssilla tehtyjen töiden tulokset ja o
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigma/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

mieluummin kuin koulutusta luokkahuoneessa. Tätähän se on PDSA …ikat. Ne toimivat erittäin hyvin leikissä ja koulutusdemoissa. Näillä palikoilla lapsi voi harjoit
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

n koulutus sisältää kuitenkin DoE …tit saavat projektinsa onnistumaan. Kutsumme koulutustamme Green Belt
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Tulos vai toiminta?

kaksikymmentä päiväisen Lean johtajakoulutusohjelman myötä on ollut ilo havaita
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

10 + 20 vuotta laatukoulutusta – Laatutieto Oy:stä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n

ltaehkäisyn aika oli kuitenkin alkanut. Laatukoulutus ja TQM …eteellisistä artikkeleista ja peruskirjoista koulutusmateriaalin …sä 2 tuntia viikossa luentoja ja valmistelin koulutusmateriaalia 4 päivää. Työntekijöille pidettii
Quality Knowhow Karjalainen Oy täytti 11.8.1997 jo 20-vuotta! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/10-20-vuotta-laatukoulutusta-laatutieto-oysta-quality-knowhow-karjalainen-oyn/

Lean Six Sigman soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa

uokan yrityksistä tarjoaa avainryhmille laatukoulutusta kun taas maailmaluokan yrityksistä 71 …tioista tarjoaa kaikille työntekijöille laatukoulutusta verrattuna maailmanluokan yrityksiin
Lean Six Sigma leviää suhteellisesti eniten maailmassa (17 % kasvu). Lean on myös kasvussa (muutos on kuitenkin virherajojen sisällä ±3,6 %) . Sen sijaan suosiota ovat menettämässä ISO, Laatujohtaminen ja auditointi. Tieto perustuu Amerikan Laatuyhdist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigman-soveltaminen/