Artikkelihaku: kuvaaminen

Uudenvuoden lohen suorituskyky

mutta virheiden kuvaaminen matemaattisella kaavalla ei ole itsetarkoitu
Joulun alla oli kohinaa kalojen tuoreudesta ja havaituista epäkohdista (HS 17.12). Noin 30 % pistokokein analysoiduista tuoretiskeiltä myytävistä kaloista ei täyttänyt tuoreelle kalalle asetettuja vaatimuksia. Eli suomeksi: kaloissa oli paljon virheellisi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uudenvuoden-lohen-suorituskyky/

Buffereiden eli joustovarojen puute ajaa kaaokseen ja korkeampiin kustannuksiin

jota se ei todellakaan ole. Vaihtelun kuvaaminen jakaumilla kuvaa välttämättömän suorituskyky
Lean ja JIT( Just in Time) -ajattelu on otettu liian kirjaimellisesti. Hukan minimointi on johtanut Bufferin (varautumisen ja varaston) tarpeen aliarviointiin ja sen suunnittelun puutteeseen. Tämä voi olla katastrofaalinen virhe. Just-Time -ajattelu on kr… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/buffereiden-puute-ajaa-kaaokseen/

Aliarvostettu vaihtelu

amisesta. Tämän jälkeen voidaan aloittaa sen kuvaaminen
Vaihtelua on kaikkialla. Se voi olla hyvästä tai pahasta. Sillä voi tehdä rahaa tai sillä voi menettää rahaa. Reaalimaailman prosesseilla, joilla tuotetaan jotain konkreettista tuotetta tai kokemuksellista palvelua, vaihtelu kuluttaa resursseja. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/aliarvostettu-vaihtelu/

VSM - mihin tätä käytetään?

kuvaaminen itsessään ei vie eteenpäin. Liian usein n
Olet saanut tehtäväksesi parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivossa kuumottaa ajatus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vsm/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

kuvaaminen
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

ja informaatiovirtojen kuvaaminen mahdollistaa koko tuotantoprosessin ymmärtäm…yjä Materiaali ja informaation virtaamisen kuvaaminen mahdollistaa
Prosessien kehittämiseen on olemassa lukuisia eri tapoja. Yksi yleisesti käytetty konsepti on arvovirtakuvaus, VSM (Value Stream Mapping), jossa kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle loma… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vsm-value-stream-mapping-arvovirtakuvaus/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? OSA I

Monitoring Kuvaaminen Kuvaaminen Description Kuvaaminen on monitorointia hienompi taso…kehittää sen keräysjärjestelmää. Kuva 4. Kuvaaminen
Mitä datasta pitäisi päätellä? Kuinka dataa analysoidaan? Mitä johtopäätöksiä tästä tehdään? Vastaus lyhyesti: varmista datan oikeellisuus, analysoi, tulkitse ja omaksu. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin

Arvovirran kuvaaminen ja uudelleen suunnittelu Arvovirran eli ar
Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/arvoa-palveluihin-ja-tuotteisiin-uusi-laehestymistapa-leaniin/

Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

Monitoring Kuvaaminen 2. KuvaaminenDescription Tarkempi tapa käyttää dataa on kuvaaminen. Tiedon keräämisen motiivina on kalastella u
Organisaatioissa ja yrityksissä on kerätty, kerätään ja parasta aikaa mietitään, kuinka kerättäisi tietoa ja dataa toiminnasta ja/ tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ennen kuin alat keräämään dataa, jotta keräämääsi tieto/dataa voidaan hy… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-laehestyae-tiedon-datan-keraeaemistae/

Prosessikuvaus – vuodiagrammi ja arvovirtakuvaus (VSM)

superputkimalli. Prosessin kuvaaminen voi saada erilaisia muotoja kuten yll
Prosessien kuvaukset ovat keskeinen osa tavoitteiden saavuttamista sekä laatujärjestelmiä. Ne saavat yhä enemmän huomiota Suomessa ja ovat myös ongelmanratkaisun tehokkaimpia työkaluja. Miksi näin on? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessikuvaus-vuodiagrammi-ja-arvovirtakuvaus-vsm/

Järkevä johtaminen – johtamisen järki

niiden kuvaaminen sekä niiden keskinäisten vuorovaikutusten ym
Järkevä johtaminen perustuu luonnollisesti oman yritystoiminnan perusteelliseen tuntemiseen. Se edellyttää yrityksemme koko toimintaketjun tuntemista ja siinä olevien eri osien keskinäisten sidoksien tuntemista. Eli lyhyesti sanottuna organisaatiomme pros… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jaerkevae-johtaminen-johtamisen-jaerki/