Artikkelihaku: laadunhallinta

Laatupalkintojen nykytila, kehitys ja kritiikki

Laadunhallintajärjestelmät …laadunhallinta
Mikä on laatupalkintojen kansainvälinen huomiotaso? Ovatko laatupalkinnot arvonsa ansaitsevia ja toimivatko palkintojen taustalla olevat talous- ja laatumallit vielä tänään? Voiko malleilla kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta? Mikä on laat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatupalkintojen-nykytila-kehitys-ja-kritiikki/

Laadunhallintajärjestelmät - tuki ja turva vai työläs ja kustannus

että usein organisaatioissa merkittävänä laadunhallintastandardien luomisen ja sertifioinnin takana … että laadunhallintajärjestelmä ei ole vain nippu ylläpidettäviä
On inhimillistä, että usein organisaatioissa merkittävänä laadunhallintastandardien luomisen ja sertifioinnin takana on kaupan menetyksen pelko. Isot yritykset ja organisaatiot vaativat sertifioitua ISO 9001 -standardia tai siihen rinnastettavia standarde… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunhallinta/

Saadaanko jo kohta ISO:9001 2025?

015 päivittyy. ISO 9001 antaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmille ja on yksi maailman tunnistetu…immista ja käytetyimmistä standardeista. Laadunhallintajärjestelmät
ISO 9001 antaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmille ja on yksi maailman tunnistetuimmista ja käytetyimmistä standardeista. Laadunhallintajärjestelmät (quality management system, QMS) ovat merkittävässä roolissa varmistamassa globaalien tai paikalliste… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/saadaanko-jo-kohta-iso9001-2025/

Lean ja Six Sigma - Eri polut kohti samaa päämäärää

osivat Leania. Globalisaation edistymisen ja laadunhallintakäytäntöjen kehityksen myötä…on tullut nykyaikaisten yritysten tärkeimmät laadunhallintastrategiat. Prosessi vs. systeemi Six Sig
Otto Piirainen suoritti TET-harjoittelujakson Quality Knowhow Karjalainen Oy:ssä 28.9.-9.10.2020. Osana TET-harjoitteluaan Otto suomensi artikkelin: All Roads leads to Rome - Despite their differences, lean and Six Sigma accomplish the same goal. Kiitos O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-six-sigma-all-roads-lead-rome/

Riskit laadun johtamisessa

tieto Liity postituslistalle ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien standardi on viisivuotisen julk
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien standardi on viisivuotisen julkaisusyklinsä mukaisessa tarkasteluvaiheessa. Vielä ei ole tietoa mihin suuntaan standardia ollaan viemässä ja mitä johtopäätöksiä on tehty edellisen version onnistumisesta koska katselmus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/riskit-laadun-johtamisessa/

Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä

ongelmanratkaisutekniikat ja laadunhallintajärjestelmät tukevat kaikki toisiaan yritykse… Sigma 2.0 radikaalin muutoksen perinteiseen laadunhallintaan
Viimeisin vuosikymmen on auttanut ymmärtämään ja piirtämään, mitä on kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen. Taakse on jätetty yksittäisten menetelmien tai konseptien puolesta puhuminen. Konseptit ovat näyttäneet kyntensä ja asemoituneet paikalleen. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kokonaisvaltainen-lahestyminen-toiminnan-kehittamisessa/

IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella

Kyseessä on läntisen autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmien vaatimukset määrittävän ISO…vaativat alihankkijoidensa ja toimittajiensa laadunhallintajärjestelmiltä. Standardi on ISO 9001
Mistä on kyse IATF 16949:2016 -standardissa? Kyseessä on läntisen autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmien vaatimukset määrittävän ISO/TS 16949:2009 -standardin korvaaja. Vaikka kyseessä on autoteollisuuden standardi, voidaan sen vaatimuksia soveltaa … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/iatf16949/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

Laadunhallintajärjestelmästandardeissa ISO 9000 ja ISO 9001
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunparannus/

Johtajan LAATU

laadunhallintajärjestelmää
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä. Mikä on visio ja strategia? Mitä lähestymistapoja ja menetelmiä pitäisi käyttää. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/johtajan-laatu/

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus

ä johdolla on olennainen osa standardissa ja laadunhallintajärjestelmän menestykseen vaikuttaakin pitkäl…en Tämä muodostaa kaiken kattavan peiton laadunhallintajärjestelmälle
Yli 30-vuotisen historiansa aikana ISO 9001 standardi tuskin koskaan aikaisemmin on käynyt läpi niin suurta muutosta, kuin vuoden 2015 päivityksessä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/iso-90012015-riskiperusteinen-ajattelu-seka-johdon-sitoutuneisuus/

ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista

Laadunhallinta Tri. J. M. Juran on esitellyt laadunhallin…n lakien käsite voidaan kehittää ja yleistää laadunhallintaan. Tämä toimii niin tuotteiden
Ensisijainen tarkoitus laadunhallinnalla on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset. Näin toimimalla, organisaatio saavuttaa jatkuvan menestyksen sekä säilyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen. Kaikki … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunhallinnan-periaatteet/

Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015

mallin neljä vaihetta on laadunhallintajärjestelmässä kuvattu prosessin johtamisen m… syntyy laadunhallintajärjestelmä. Kuva 4. PDCA …laadunhallintajärjestelmä. Tämä yleinen lähestyminen on
Prosessimaisen toimintamallin (process approch) näkee sekoittuvan usein prosessien kuvaamiseen (process mapping). Ne ovat kaksi eri asia. Prosessimainen toimintamalli yleistää kohteen niin, että siihen on helppo soveltaa laadun kolmijakoa: suunnittelu (qu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessimainen-toimintamalli/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

laadunhallintajärjestelmässä sen alusta lähtien
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/rbt/

Prosessikuvaus – vuodiagrammi ja arvovirtakuvaus (VSM)

laadunhallintaj
Prosessien kuvaukset ovat keskeinen osa tavoitteiden saavuttamista sekä laatujärjestelmiä. Ne saavat yhä enemmän huomiota Suomessa ja ovat myös ongelmanratkaisun tehokkaimpia työkaluja. Miksi näin on? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessikuvaus-vuodiagrammi-ja-arvovirtakuvaus-vsm/

Vuosi 2009 tulee – on aika valmistautua ISO 9001:2008 ensimmäinen lausuntokierros meneillään

jotka ovat tarpeen laadunhallintaj… laadunhallintaj… laadunhallintaj
Nyt on lausuntokierroksella ensimmäinen luonnos eli CD-versio tulevasta standardista, joka korostaa johdon merkitystä ja asiakasnäkökulmaa entisestään. Standardiluonnos lausuu uutena käyttöalueena organisaation arvioinnissa sen kyvyn täyttää tuotteelle so… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vuosi-2009-tulee-on-aika-valmistautua-iso-90012008-ensimmaeinen-/

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin?

listanut kymmenkertaisen tuottopanossuhteen. Laadunhallinta on vaihtelun eli poikkeaman hallintaa. Six S
Six Sigma on kehitetty satunnaisvaihtelun murtamiseen eli toisin sanoen systeemiperäisen vaihtelun murtamiseen. Se ei siis keskity perinteiseen ongelmanratkaisuun ns. ilmeisen syyn ratkaisemiseen eli systeemin ulkopuolisen tekijän selvittämiseen. Ongelmam… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mikae-tekee-six-sigmasta-erilaisen-ja-mitae-sillae-tavoitellaan-/