Artikkelihaku: laatu

Ongelmista ja niiden ratkaisemisesta

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Artikkelin …htori Shewhartin keksintöä pidetään modernin laatuteorian lähtölaukauksena ja perustana laadun
Mikä on ongelma, mikä on juurisyy? Onko ongelmanratkaisu ja parantaminen sama asia? Tässä artikkelissa pyrin tuomaan ainakin yhden näkökulman näihin kysymyksiin. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelmista-ja-niiden-ratkaisemisesta/

Laatuosaaminen – tietopohja – Body of Knowledge

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Artikkelin …arvioitu lukuaika on 7 minuuttia. Laatu sanaan törmätään jatkuvasti. Mitä laadulla t
Laatu sanaan törmätään jatkuvasti. Mitä laadulla tarkoitetaan ja kuinka sitä tavoitellaan, jää usein kuulijan vastuulle. Laatutiede – quality engineering – on oppiala, joka pitää sisällään periaatteita ja käytäntöjä, kuinka autetaan tuottamaan parempia tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatuosaaminen/

Pullonkaula, vaihtelu ja parannus

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Jatketaan
Jatketaan prosessimme tutkimista ja otetaan askel kohti reaalimaailmaa, vaihtelu astuu kuvaan mukaan. Mitä se tarkoittaa ja miten reagoimme tilanteeseen? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaula-vaihtelu-ja-parannus/

Pullonkaulan hyödyntäminen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Aikaisemm…laan sisään tulevan työn täytyy olla vapaata laatuvirheistä
Hyödyntäminen tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, miten saamme kaikki tehot ulos nykyisestä pullonkaulasta ilman investointeja. Kaikki joutoaika on eliminoitava, pullonkaula ei saa pysähtyä taukojen eikä korjausten ajaksi, ennakkohuolto on ajoitettava toim… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-hyodyntaminen/

Pullonkaulan löytäminen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Aikaisemm
Tämän artikkelin tarkoitus on yksinkertaisen esimerkin kautta näyttää, miten parannusmallia sovelletaan käytännössä, ja vielä niin, ettei pullonkaula perustu tunteeseen tai arvaukseen vaan prosessista mitattuun dataan. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-loytaminen/

Edam ja EDA?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Piru on y
Piru on yksityiskohdissa, sanoo englantilainen. Edam on mieto juusto, joka päätyy leivän päälle tai sen väliin. Mutta mikä on vähemmän tuttu EDA, jonka ulkomuoto on 75 % samanlainen? Ja missä sitä käytetään? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/edam-ja-eda/

Pullonkaulat ja parantaminen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Etsi pull… laatuongelmiin
Etsi pullonkaula ja poista se niin parannus on saatu aikaan, kuulostaa loogiselta ja yksinkertaiselta. Ehkä jopa hieman liian yksinkertaiselta. Theory of Constraints (ToC, suom. pullonkaulateoria, esteiden teoria tai kapeikkoajattelu) on israelilaisen toh… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulat-ja-parantaminen/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 2

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Tämä arti
Cynefin viitekehyksen tarkoituksena on antaa käyttäjälleen tukea päätöksentekoon, esim. mitä toimintatapaa tai työkaluja missäkin tilanteessa pitäisi käyttää. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää työkalupakkia, joka toimii kaikissa tilanteissa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-2/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 1

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Järjestys
Järjestys, kompleksinen, kaoottinen miten ne liittyvät toisiinsa, miten ne eroavat toisistaan? Jokainen meistä on tottunut järjestykseen. Työkalu, jota käytin eilen on käyttökelpoinen tänäänkin, kun teen näin, siitä seuraa tämä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-1/

Miksi transformaatiot epäonnistuvat?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Tässä art
Tässä artikkelissa käsittelen suuria muutoshankkeita, muodonmuutoksia eli transformaatioita, joiden tarkoituksena on muuttaa koko yrityksen toimintakulttuuri. Useasti tavoitteet ovat sinänsä jaloja; ketteröittää, sujuvoittaa, helpottaa ihmisten arkea, tav… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-transformaatiot-epaonnistuvat/

Kysyntä, jota emme halua

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Tämä art…in ovat suuresti vaikuttaneet amerikkalainen laatuguru W. Edwards Deming ja Toyotan tuotantojär
Tämä artikkeli käsittelee asiakaspalvelua ja erityisesti keskitettyjä ns. back-office- ja palvelukeskustoimintoja. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi on ollut muodissa jo pidemmän aikaa. Asiakaspalvelu tässä y… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kysynta-jota-emme-halua/

Myytit ja tieto

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Meillä…nnostuksen kohteeksi omalla tavallaan johtaa laatua. Tätä tapaa käsitellään Lean
Meillä ihmisillä on kaikenlaisia syvälle juurtuneita uskomuksia ja aikojen saatossa toistettuja kollektiivisia väärinkäsityksiä. Myyttejä ja tarinoita, jotka eivät kestäisi syvällisempää tarkastelua. Puhuttaessa tieteestä ja yhteiskunnan kehittymisestä on… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/myytit-ja-tieto/

Jatkuvasta tarkastuksesta ja korjauksesta jatkuvaan parantamiseen tai sitten ei?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Ajattelem… ja laatutyökaluilla ja ... parannusta ja tulosta synt
Ajattelemme usein, että jatkuva parantaminen, ennaltaehkäisy (sitähän se on), on yksinkertaista, ja me kaikki pystymme siihen ja jokainen yritys. Asetamme vain tavoitteen ja vähän "touhuamme" lean- ja laatutyökaluilla ja ... parannusta ja tulosta syntyy, … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuvasta-tarkastuksesta-ja-korjauksesta-jatkuvaan-parantamiseen/

Uskon kaiken, minkä omin silmin näen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   L… miksi osa laatuihmisistä uskoo
Me uskomme mitä näemme ja näemme mitä uskomme. Kun katsomme aamulla itään, näemme auringon nousevan. Tämä toistuu usein ja ajattelemme, että näin se tapahtuu aina. Itseasiassa, näin ei tapahdu aina edes Suomessa. Lapissa on pitkiä aikoja, kun aurinko ei n… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uskon-kaiken-minka-omin-silmin-naen/

Suomi - suunnittelun ja tuotekehityksen takapajula?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Huolta su… laatu ja sitä kautta tuottavuus lähtee aina suunni
Huolta suomalaisten yritysten käyttämistä tuotekehityksen panoksista ja talouden kilpailukyvyn varmistamisesta on nostettu taas esiin. Ratkaisuja väläytteli viimeksi valtiovarainministeri Vanhanen, joka ehdotti rahastoa vauhdittamaan tutkimus- ja tuotekeh… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/suomi-suunnittelun-ja-tuotekehityksen-takapajula/

Laatupalkintojen nykytila, kehitys ja kritiikki

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Laatu ja tietysti myös Suomen laatupalkinto
Mikä on laatupalkintojen kansainvälinen huomiotaso? Ovatko laatupalkinnot arvonsa ansaitsevia ja toimivatko palkintojen taustalla olevat talous- ja laatumallit vielä tänään? Voiko malleilla kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta? Mikä on laat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatupalkintojen-nykytila-kehitys-ja-kritiikki/

Lean Six Sigma ja ongelmanratkaisu

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Six Sigma… joita laatukielellä kutsutaan
Six Sigman alkuvaiheessa 2000-luvun alussa menetelmän ylikuumeneminen näkyi siinä, että jopa palaverit oli nimetty Six Sigmaksi ja agenda noudatti DMAIC-prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse, mutta uudet ylikuumenemisen aiheet ovat tulleet Six … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leansixsigma-ja-ongelmanratkaisu/

Määritä lean - nyt heti!

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Filosofia… laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä. Liit
Filosofia, uskonto, menetelmä, päämäärä, tapa, virtaus, työkalut, puhallus, imu tai tapa ajatella ovat asioita, joita tulee pinnalle, kun ihmisiä pyytää määrittelemään termin lean. Tämä havaintojen tai mielleyhtymien lista ei ole mitenkään täydellinen ja … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/maarita-lean-nyt-heti/

Laadun suunnittelu – kilpailukyvyn peruskallio

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Asiakkaan…eetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai o
Asiakkaan ja laadun tulee olla huippuprioriteetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai organisaatiosi ratkaisee asiakkaan "ongelman", ei hänellä ole syytä hankkia tätä muilta. Laadun tulisi olla strategin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-suunnittelu-kilpailukyvyn-peruskallio/

Uudenvuoden lohen suorituskyky

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Joulun al… sillä monessa organisaatiossa laatu on juuri virheiden selvittelyä ja niitä riit
Joulun alla oli kohinaa kalojen tuoreudesta ja havaituista epäkohdista (HS 17.12). Noin 30 % pistokokein analysoiduista tuoretiskeiltä myytävistä kaloista ei täyttänyt tuoreelle kalalle asetettuja vaatimuksia. Eli suomeksi: kaloissa oli paljon virheellisi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uudenvuoden-lohen-suorituskyky/