Artikkelihaku: laatu

Onko DSD -koesuunnitelmat vuosisadan merkittävin parannus- ja koesuunnitteluinnovaatio?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Uusin Min…kokeita so. ilman lisäkustannuksia ja aikaa. Laatu
Uusin Minitab 18 tuo merkittävän uudistuksen laadunparannukseen ja Six Sigmaan uuden koesuunnitelma luokan, DSD, Definitive Screening Designs, muodossa. DSD:n voisi kääntää suomeksi vaikkapa "Ratkaisevat erottelevat suunnitelmat", jotka parhaassa tapaukse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Minitab I…www.laatutieto.fi
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta/

Leviääkö Lean käsiin?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Lean on h
Lean on hyvä, Lean on huono? Vastaus riippuu siitä, keneltä kysyy. Olen pyrkinyt tarkastelemaan Leania mahdollisimman objektiivisesti yli viisitoista vuotta. Lean -konseptin ongelma on yhtenäisen selittävän teorian puute. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leviaako-lean-kasiin/

IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Mistä on
Mistä on kyse IATF 16949:2016 -standardissa? Kyseessä on läntisen autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmien vaatimukset määrittävän ISO/TS 16949:2009 -standardin korvaaja. Vaikka kyseessä on autoteollisuuden standardi, voidaan sen vaatimuksia soveltaa … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/iatf16949/

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Opera
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lainalaisuudet/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Laadun pa…standardissa. Laatua on kuitenkin parannettu lukuisilla muillaki
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunparannus/

Unohdettu laadunohjaus?!

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Olen …ittäviä parannuksia tuotteiden ja palvelujen laatuun. Antamalla oikeaa palautetta ja oikein
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Six S… ja palvelulaatua ennakoiva prosessi on stabiili prosessi
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Lääkärille 15 minuutissa

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Helsi
Peruslainalaisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä käyttäminen päätöksenteossa luovat eriomaista pohjaa kilpailukyvyn parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien (kaavojen ja yhtälöiden) avulla korjaa ajatusvinoumia ja auttaa tekemään parempia… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laakarille-15-minuutissa/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Edell…suorittamisen aikana ja sen jälkeen syntyvät laatuviat
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Tehtävänäs
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Lean Six Sigman soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Lean … laatujohtaminen ja auditointi. Tieto perustuu A
Lean Six Sigma leviää suhteellisesti eniten maailmassa (17 % kasvu). Lean on myös kasvussa (muutos on kuitenkin virherajojen sisällä ±3,6 %) . Sen sijaan suosiota ovat menettämässä ISO, Laatujohtaminen ja auditointi. Tieto perustuu Amerikan Laatuyhdist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigman-soveltaminen/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Johta…jan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoi
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Osaaminen, Lean -osaaminen

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Osaat… että voi kutsua itseään osaajaksi. Amerikan laatuyhdistys
Osaatko kuvitella lääkäriä tai talousjohtajaa, jolla ei ole alansa koulutusta? Eikö olekin vaikea. Lean -osaajaksi voit nimetä itsesi, vaikka sinulla ei ole koulutusta. Usein itselle saattaa riittää, että olet tehnyt jotain toimenpiteitä, jotka liitetään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/osaaminen/

Lean Six Sigma ja Kaikaku

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Lean Six … että palvelun laatu
Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa – tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihtelevat - ja syntyy pitkät läpimenoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa – mak… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-kaikaku/

Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle Ajasta on… rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi
Ajasta on tullut entistä tärkeämpi tekijä palveluorganisaatioiden kilpailussa. Palveluja on yllin kyllin kaikkialla. Yrityksiin kohdistuvaa kysyntää, kasvua, rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi, mutta samalla se usein on mittari s… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palveluprosessin-ketteryys/

Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Luoda…iksi. Tällaisesta menettelystä syntyy suuria laatuongelmia
Luodakseen kestävää menestystä yritysten on päästävä tuotekehityksessä eroon epävarmasta tuoteideoinnista ja ideoiden karsinnasta. Onnistuneelle tuotekehitykselle on A ja O tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja priorisoida ne. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/asiakastarpeesta-tuotteeksi/

Mitä lean on?

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Uudes…laatupilari
Lean on perimmiltään jatkuvaa täydellisyyden tavoittelua. Täydellisyyden tavoittelu tarkoittaa käytännössä jatkuvaa olemassa olevien toimintatapojen arviointia ja muutosta sekä uusien toimintatapojen vakiinnuttamista. Toiminta on tavoitteellista, jotka jo… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mita-lean/

Johtajan LAATU

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle   Johta…jan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoi
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä. Mikä on visio ja strategia? Mitä lähestymistapoja ja menetelmiä pitäisi käyttää. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/johtajan-laatu/

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus

karjalainen.fi www.sixsigma.fi www.laatutieto.fi L…s Facebook LinkedIn Twitter Six Sigma Laatutieto Liity postituslistalle JOHDANTO …dostavat jokaiselle organisaatiolle sen ainutlaatuisen toimintaympäristön.
Yli 30-vuotisen historiansa aikana ISO 9001 standardi tuskin koskaan aikaisemmin on käynyt läpi niin suurta muutosta, kuin vuoden 2015 päivityksessä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/iso-90012015-riskiperusteinen-ajattelu-seka-johdon-sitoutuneisuus/