Artikkelihaku: mielenmallit

Lean Six Sigman soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa

A. 2013. Mielenmallit. …mielenmallit
Lean Six Sigma leviää suhteellisesti eniten maailmassa (17 % kasvu). Lean on myös kasvussa (muutos on kuitenkin virherajojen sisällä ±3,6 %) . Sen sijaan suosiota ovat menettämässä ISO, Laatujohtaminen ja auditointi. Tieto perustuu Amerikan Laatuyhdist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigman-soveltaminen/

Mielenmallit

siihen kuinka tulkitsemme näkemäämme Mitä mielenmallit tarkoittavat… kuinka maailma toimii. Mielenmallit vaikuttavat siis siihen… kasvatukseensa ja luonteeseensa. Mielenmallit ovat lasit
Mitä mielenmallit tarkoittavat? Ne ovat henkilön oletuksia siitä, kuinka maailma toimii. Mielenmallit vaikuttavat siis siihen, kuinka henkilöt ymmärtävät näkemänsä ja kokemansa sekä kuinka he toimivat. Ihmisten oletukset siitä, miten maailma toimii, perus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mielenmallit/