Artikkelihaku: mittausprosessi

Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

jossa on esitetty mittausprosessin laatuvaatimukset. Datan laatuvaatimus kuvaa…tapa vaatii mittausprosessilta paljon ja t… mittausprosessin …n tuntemista. Mittausprosessin
Organisaatioissa ja yrityksissä on kerätty, kerätään ja parasta aikaa mietitään, kuinka kerättäisi tietoa ja dataa toiminnasta ja/ tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ennen kuin alat keräämään dataa, jotta keräämääsi tieto/dataa voidaan hy… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-laehestyae-tiedon-datan-keraeaemistae/

Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?

Mittausprosessi Kaikki alkaa siit… jota ISO standardi mm. kutsuu mittausprosessiksi. T…n mittausprosessiin vaikuttaa suuri m…seen mittaustulokseen vaikuttaa radikaalisti mittausprosessin keskin
Olet varmaan miettinyt kuinka luotettavasti voin mitata, mutta kuinka tiedän sen. Olet ihmetellyt, kun mittaan tänään ja sitten ensiviikolla, niin tulos on eri. Vastaus tähän on selvä, et tunne mittausvirheen suuruutta. Onkin sanonta, jos et tiedä kuinka … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-luotettavasti-mittaan-tai-arvioin/