Artikkelihaku: mittavirhe

Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?

millainen on mittavirheen osuus prosessin vaihtelusta tai käsiteltäv…ypillisesti tavoitteena on alle 10 prosentin mittavirhe tuotteen toleranssista tai prosessin vaihtel
Asiakkaan hankintainsinööri kyselee MSA-tulosten perään, mitä teet? Vakuutatko hyvällä selityksellä, teetkö analyysiraportin suomeksi ja pelaat aikaa vai toimitatko tulokset? Älä ainakaan panikoi, sillä Minitab auttaa analyysissä ja tulosten esittämisessä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaatiiko-asiakkaasi-msa-tuloksia/

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este – Tunnista mittaussysteemin vaihtelu

ja alhainen poikkeama referenssiarvosta. Mittavirhe on esitetty Minitabin ulostulossa myös prose
Me uskomme sokeasti mittauksen oikeellisuuteen. Six Sigmassa, joka on kvantitatiivinen menetelmä, kiinnitetään erityistä huomiota mittaukseen ja tulosten oikeellisuuteen ja haetaan tähän myös kvantitatiivinen eli numeerinen lukema. Miksi? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mittaussysteemin-vaihtelu/

Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

. Mittavirheet luokitellaan karkeasti kolmeen luokkaa… bias. Mittavirheitä ja sen arviointia käsittelin aiemmin arti… Perusperiaate mittavirheen tutkimuksessa on se
Organisaatioissa ja yrityksissä on kerätty, kerätään ja parasta aikaa mietitään, kuinka kerättäisi tietoa ja dataa toiminnasta ja/ tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ennen kuin alat keräämään dataa, jotta keräämääsi tieto/dataa voidaan hy… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-laehestyae-tiedon-datan-keraeaemistae/

Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?

äyttäjälle. Tyypillisiä havaintoja kuinka mittavirhe esiintyy…alaitteenvalmistajan laitteelle ilmoittamaan mittavirheeseen. Se on selvitetty yleisesti ottaen labo
Olet varmaan miettinyt kuinka luotettavasti voin mitata, mutta kuinka tiedän sen. Olet ihmetellyt, kun mittaan tänään ja sitten ensiviikolla, niin tulos on eri. Vastaus tähän on selvä, et tunne mittausvirheen suuruutta. Onkin sanonta, jos et tiedä kuinka … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-luotettavasti-mittaan-tai-arvioin/