Artikkelihaku: ohjaussuunnitelma

Mihin tietoon voi luottaa?

joka vaatii kaikkien ohjaussuunnitelmaan määriteltyjen mittausten analyysin MSA
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mihin-tietoon-voi-luottaa/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

ohjaussuunnitelma ja johtopäätökset. Tämä muodostaa DMAIC
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelucase/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA IV

luonne ja mittaukset ja valvonnat esitetään Ohjaussuunnitelmassa tai toiselta nimeltä Laatusuunnitelmassa
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Ohjaussuunnitelmat (Control Plans)

y postituslistalle Tuotteen ja palvelun ohjaussuunnitelma on strukturoitu menetelmä asiakkaan tyytyväi…toimenpiteiden määrittelyyn ja luomiseen. Ohjaussuunnitelma on määrämuotoon kirjoitettu dokumentti
Ohjaussuunnitelma on määrämuotoon kirjoitettu dokumentti, jonka tavoitteena on kertoa kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä, että kaikki vaiheet on suoritettu oikein. Ohjaussuunnitelmalla minimoidaan prosessi- ja tuotevaihtelua. Ohjaussuunnitel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ohjaussuunnitelmat-control-plan/

Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?

se pysyy käyttökelpoisena. Sillä täytyy olla ohjaussuunnitelma
Olet varmaan miettinyt kuinka luotettavasti voin mitata, mutta kuinka tiedän sen. Olet ihmetellyt, kun mittaan tänään ja sitten ensiviikolla, niin tulos on eri. Vastaus tähän on selvä, et tunne mittausvirheen suuruutta. Onkin sanonta, jos et tiedä kuinka … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-luotettavasti-mittaan-tai-arvioin/