Artikkelihaku: prosessi

Lean Six Sigma ja ongelmanratkaisu

prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse… mutta näihin keskittyminen ei paranna prosessia ja suorituskykyä. Ongelma uusiutuu ja uusiu…prosessi Suuri osa prosessin tuottamista ongelmista ja virheistä
Six Sigman alkuvaiheessa 2000-luvun alussa menetelmän ylikuumeneminen näkyi siinä, että jopa palaverit oli nimetty Six Sigmaksi ja agenda noudatti DMAIC-prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse, mutta uudet ylikuumenemisen aiheet ovat tulleet Six … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leansixsigma-ja-ongelmanratkaisu/

Määritä lean - nyt heti!

sovellus laadun ja prosessien johtamiseen. Mutta autonvalmistajan matkim…rin mukaan toimii koska jatkuva muutos estää prosessien taantumisen… joka voi olla päivittäinen ongelma prosessissa tai organisaation tavoitteiden saavuttami
Filosofia, uskonto, menetelmä, päämäärä, tapa, virtaus, työkalut, puhallus, imu tai tapa ajatella ovat asioita, joita tulee pinnalle, kun ihmisiä pyytää määrittelemään termin lean. Tämä havaintojen tai mielleyhtymien lista ei ole mitenkään täydellinen ja … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/maarita-lean-nyt-heti/

Laadun suunnittelu – kilpailukyvyn peruskallio

htori J.M. Juran esitteli universaalit kolme prosessia… joita tulee johtaa ja niiden prosessien tuottamia tuloksia pitää verrata jatkuvast…. Universaalit prosessit ovat laadun ohjaus
Asiakkaan ja laadun tulee olla huippuprioriteetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai organisaatiosi ratkaisee asiakkaan "ongelman", ei hänellä ole syytä hankkia tätä muilta. Laadun tulisi olla strategin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-suunnittelu-kilpailukyvyn-peruskallio/

Uudenvuoden lohen suorituskyky

joka kertoo mahdollisuuden kerralla oikein prosessiketjun läpi tulleille palveluille tai tuottei… Lean Six Sigman yhteydessä kiinnostus on prosessin funktion selvittämisessä
Joulun alla oli kohinaa kalojen tuoreudesta ja havaituista epäkohdista (HS 17.12). Noin 30 % pistokokein analysoiduista tuoretiskeiltä myytävistä kaloista ei täyttänyt tuoreelle kalalle asetettuja vaatimuksia. Eli suomeksi: kaloissa oli paljon virheellisi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uudenvuoden-lohen-suorituskyky/

Laatuteknologia ja Uusi Fysiikka (suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka)

jotka ovat prosessien välisisiä risteyskohtia …ja niiden poistamisesta vaan prosesseista ja prosessien kehittämisestä ymmärtämällä prosessien väl
Olen uudessa kirjassamme Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia todennut, että se pohjautuu ns. Uuteen Fysiikkaan (suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka /hiukkasfysiikka), joka syntyi 1900-luvun alussa Max Planckin, Albert Einsteinin, Niels Bohrin, Werner… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatuteknologia-ja-uusi-fysiikka/

Laadunhallintajärjestelmät - tuki ja turva vai työläs ja kustannus

soilla ovat organisaatiolle välttämättömiä. Prosessimainen toimintamalli …tteja ja näihin liittyviä panoksia hallitaan prosessina. Systeemilähestymistapa johtamiseen
On inhimillistä, että usein organisaatioissa merkittävänä laadunhallintastandardien luomisen ja sertifioinnin takana on kaupan menetyksen pelko. Isot yritykset ja organisaatiot vaativat sertifioitua ISO 9001 -standardia tai siihen rinnastettavia standarde… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunhallinta/

Uusi ammattikirja avaa Lean Six Sigman teorian ja taustat suomeksi

iltä. Uusi kirja on kirjoitettu toiminnan ja prosessien parantamisesta kiinnostuneille ammattilais…. Keskeinen teema kirjassa on haastaa lukija prosessien suorituskyvyn parantamiseen ja sitä kautta
Uusi suomenkielinen Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia (2020) on viimein saatavilla. Pitkään odotettu laatuteknologian ja organisaatioiden toiminnan parantamisen tietokirja/opas on nyt saatavilla laatutieto.fi verkkokaupasta ja muilta asiansa osaavilta… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uusi-ammattikirja-lean-six-sigma-ja-laatuteknologia/

Juurisyyt vai selitys? Ethän tutki virheitä ja sotke koko hommaa?

tuotteen tai prosessin…as onnistumisen varmistaminen on toteuttavan prosessin …kipäivässä. Laadun kielessä voitaisiin puhua prosessin suorituskyvystä. Edellisestä tutkimuksesta
Posti ja sen kulku on vakiintunut ja varma aihe kevyelle keskustelulle, kun sää on käyty läpi ja junakiskoille ei ole vuodenajan takia tippunut lehtiä. Päivittelyn aihetta tosiaan riittää koska asiaan on lähes jokaisella jonkinlainen epäonnistumisen tarin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/juurisyyt-vai-selitys/

Saadaanko jo kohta ISO:9001 2025?

äätös uuden version päivittämisestä on pitkä prosessi ja siihen osallistuva joukko asiantuntijoita…luonnoksia. Yksi spekulaation kohde on ollut prosessien ja toiminnan parantamisen linkittäminen ke
ISO 9001 antaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmille ja on yksi maailman tunnistetuimmista ja käytetyimmistä standardeista. Laadunhallintajärjestelmät (quality management system, QMS) ovat merkittävässä roolissa varmistamassa globaalien tai paikalliste… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/saadaanko-jo-kohta-iso9001-2025/

Lean ja Six Sigma - Eri polut kohti samaa päämäärää

jossa se oli menestys. Six Sigma käyttää prosessilähestymistapaa vaihtelun vähentämiseen ja no…staa prosessin kyvykkyyttä vastata asiakkaiden tarpeisiin.
Otto Piirainen suoritti TET-harjoittelujakson Quality Knowhow Karjalainen Oy:ssä 28.9.-9.10.2020. Osana TET-harjoitteluaan Otto suomensi artikkelin: All Roads leads to Rome - Despite their differences, lean and Six Sigma accomplish the same goal. Kiitos O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-six-sigma-all-roads-lead-rome/

Bayes ”puhuu” meille tapahtumien syiden todennäköisyydellä, totuudesta?

jolla voidaan parantaa niin mittauksen kuin prosessien suorituskykyä ja säästää kustannuksia. … ja tämän jälkeen parannettava mittausprosessi lähelle 100
Olemme Covid-19 -viruksen testauksen yhteydessä törmänneet tietämättämme pastori Bayesiin ja testatun syyn (taudin) selvittämisen vaikeuteen. Kysymys on testaustuloksen ja taudin/vian välisestä kausaliteetin todennäköisyydestä. Voitko testitulokseen luott… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/bayes/

Teköäly (AI), monimuuttujakoe (DOE) ja Six Sigma

palvelusta tai prosessista. Idean ei tarvitse olla uusi… menetelmä on ISO 13053 standardinkin mukaan prosessin kvantitatiivinen kehitysmenetelmä
Tekoäly (AI – Artificial Intelligence) tuo varmasti meille paljon hyvää. On kuitenkin tilanteita, joissa tekoäly ei voi meitä auttaa ainakaan vielä. Tällä hetkellä heikko teköäly -sovellukset perustuvat historiadataan tai "manuaalisesti" opetettuun tietoo… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tekoaly-monimuuttujakoe-ja-sixsigma/

Riskit laadun johtamisessa

joka aiheuttaa poikkeaman organisaation tai prosessin tavoitteisiin. Koska laadun johtamisen järj… ja sitä kautta tuotannon tai palvelun prosessiin… vie riskin ajatuksen hienosti prosessin kyvykkyyteen ja suorituskykyindeksiin
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien standardi on viisivuotisen julkaisusyklinsä mukaisessa tarkasteluvaiheessa. Vielä ei ole tietoa mihin suuntaan standardia ollaan viemässä ja mitä johtopäätöksiä on tehty edellisen version onnistumisesta koska katselmus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/riskit-laadun-johtamisessa/

Uusia tuulia ja ennakkotietoa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan julkaisusta

sopii erittäin hyvin palvelupuolelle. Palveluprosessit ovat täynnä toimintoja…la tavalla kuin teollisissa prosesseissa. Prosessien tehostaminen… Palvelusektorilla tarvitaan tuottavuuden ja prosessien kehittämistä sekä tehostamista. Jaksoaikoj
Lomakausi lähenee loppua ja paluu arkeen on vääjäämättä edessä. Meillä QKK:ssa koronakevät toi muutoksia ja itseasiassa nopeutti etäkoulutusten kehittämistä. Olemme kehittäneet toimivaa uudenlaista etäkoulutusmallia ja varautuneet syksyyn. Työmme sähköist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uusia-tuulia/

Virtaus- ja resurssitehokkuus – tuottavuuden paradoksi

mitkä tekijät ajavat organisaatioiden prosessit tietyille alueille. Virtaus…okkuus kuvaa suoraan jalostavan ajan osuutta prosessin kokonaisajasta
Kuulostaa lupaavalta, kun puhutaan virtaustehokkuudesta. Kaksi sanaa, jotka tuovat mieleen rahantekemisen. Virtaus tuo mieleen liikkeen – arvon tuottamisen – ja samalla, kun se vielä tehdään tehokkaasti. Tätä on Lean -kirjassa esiteltiin kaksi tehokkuuden… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtaus-ja-resurssitehokkuus/

Jatkuva siivoaminen ja konmaritus

prosessissa… jolle stabiilit prosessit rakennetaan. Tarkoituksena on poistaa mahdo
Moni on varmaan kesämökillä tai kotona törmännyt epäjärjestykseen, joka vaikeuttaa oleellisten asioiden tekemistä. Tiedät mitä varastosta haet, mutta et löydä. Se harvoin tarvittu tulppa-avain tai petankkisetti on haihtunut talven aikana kuin itsestään. J… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-siivoaminen-ja-konmaritus/

Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity

tjuta ja kehity. Oppiminen on kumulatiivinen prosessi. Mitä Black Belt …prosessin vaiheittain… vaan se kannattaa muuntaa prosessin ääntä kuvaavaksi mittariksi
Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-osaaminen-ketjuta-ja-kehity/

Virtaus ja kaivamisen estäminen

yllättäen ongelma ei ole tekijöissä vaan prosessissa ja systeemin osasten keskinäisessä toimiv…n tai ilmiöön tehtävät päätökset muutoksista prosessiin perustuvat. Tiedosta on myös apua
Varma kesän merkki on erilaiset tietyömaat ja kaivannot. Tyhjiä monttuja ihmettelevän ohikulkijan on varmasti helppo pitää työn tekijöitä (joita ei näy missään) laiskoina ja saamattomina tai tilaajaa osaamattomana kitsastelijana, joka valitsi tekijät vain… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtaus-ja-kaivamisen-estaminen/

Buffereiden eli joustovarojen puute ajaa kaaokseen ja korkeampiin kustannuksiin

ja Tehdasfysiikassa käytetään tilastollista prosessiohjauskonseptia … ja tuotantoprosessit ennustamattomaan tilanteeseen. Huomaa… näin myös Vaihtelun ymmärtäminen prosessissa
Lean ja JIT( Just in Time) -ajattelu on otettu liian kirjaimellisesti. Hukan minimointi on johtanut Bufferin (varautumisen ja varaston) tarpeen aliarviointiin ja sen suunnittelun puutteeseen. Tämä voi olla katastrofaalinen virhe. Just-Time -ajattelu on kr… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/buffereiden-puute-ajaa-kaaokseen/

Parannusidean myyminen – Lean Six Sigma

että se koskee koko systeemiä tai prosessia. Parannus käsittelee tulevia tuotteita…tä. Muutettavan asian löytäminen on tekninen prosessitekeminen on sekä tekninen että psykologinen prosessi. Lean Six Sigma on kvantitatiivinen kehit
Parantaminen tarkoittaa tulevaisuutta käsittelevää asiaa ja sekoitetaan yleensä korjaamiseen tai ongelmanratkaisuun. Korjauksessa on aikaisemmin ollut hyvä tila, joka on hetkellisesti alentunut. Korjaus tarkoittaa huonommasta samaan! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannusidean-myyminen-lean-six-sigma/