Artikkelihaku: prosessi

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä - mutta tekemällä voi?

läpimenon taso ei laske. Olet organisaatiosi prosessien keskellä ja katselet ympärillesi. Näet töi… jotta työt kulkevat nopeammin prosessin läpi ja virtaustehokkuus kasvaa. Tehdasf
Meillä on tapana tarkastella ympärille ja tehdä päätös toimenpiteistä, jota tehdään, jotta tulevaisuus on parempi. Harmi, että nämä usein epäonnistuvat. Parannus vaatii kausaalisuuden (syy-seurauksen ymmärtämisen), ja tämä on hankalaa. Liki mahdotonta. Kä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-nakemalla-ei-voi-murtaa-systeemia/

Suomalainen Laatu 2020

koulutuksella ja prosessilla päästään kansainväliseen Six Sigma …prosessilla…prosessiAlakohtaiset poikkeamat ovat suuria. Yleensä prosessiteollisuudessa
Suorituskykyindeksi oli Suomessa vuonna 1997 Cp = 0,60 ja vuosien 2000-2019 tutkimusaineistossa Cp = 0,65-0,70. Tämä tarkoittaa 25-35 % virhetasoa. Laatu on pysynyt lähes samalla tasolla 20 vuotta! Lean Six Sigma -koulutuksella ja prosessilla päästään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/suomalainen-laatu-2020/

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

ja laadun parantaminen. Näille kullekin oma prosessinsa. Laatuteknologiaa toteuttavia laatuteknii…mistus onnistui vaihdettavista osista. Tästä prosessista sai alkunsa uusi toleransseihin ja tarkas
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-laatuteknologia/

Lapputekniikka nimeltä lean?

misten leikkaushoidon jälkeisen kuntoutuksen prosessin ja toimintamallin muutoksista pääkaupunkise
Lean herättää edelleen ihmeellisiä tulkintoja ja näyttää ottavan roolia erilaisissa sen piikkiin laitetuissa omituisissa väärinkäsityksissä. Hyvää tarkoittavat ihmiset tekevät vääriä asioita puoliksi oikein ja lopputuloksena on jotain, jota laitetaan Lean… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lapputekniikka-nimelta-lean/

Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset

systeemiin tai prosessiin
Olemme viime aikoina kuulleet lukuisista parannustoimenpiteiden epäonnistumisista. Hiilidioksidin määrä lisääntyy ja ilmaston lämpeneminen ei ole pysähtynyt, aktiivimalli ei työllistänyt vaikutusarvion mukaisesti, terveyskeskuksia ei saada toimimaan ja jo… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/numeeriset-ja-analyyttiset-tutkimukset/

Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?

niin stabiilia prosessia ei voi parantaa reagoimalla yksittäisiin ta… jonka prosessi itse on luonut. Tapahtuu siis itseasiassa tä… prosessin itsessään synnyttämään vaihteluun
Säätämisellä on kielessä monta merkitystä. Voi olla henkilökohtaista säätöä, aikataulujen säätämistä ja työssä tapahtuvaa yleistä säätämistä, koneiden säätämistä, myyntiprojektioiden säätämistä ja ties mitä. Nämä kaikki säätämiset voivat toki olla toki my… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-saataminen/

Kaizen, Ohno ja VUT

mentaaliprosessiprosessi mentaaliprosessi jos ei haluta menettää läpimenoa. Prosessin vaihtelua pienentämällä jaksoaika laskee. …i pienentämään vaihtelua. Neljä kysymystä prosessin riittävän ja ennustettavan suorituskyvyn mä
Taiichi Ohno on eräänlainen ikoni Lean -ajattelussa. Häntä lainataan ja kerrotaan siitä, mitä hän on sanonut. Hänen kerrotaan nostaneen esiin sanan muda – hukka – waste. Niin Ohno kuin moni muu on yhtä mieltä siitä, että hukan tunnistamisen lisäksi pitää … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kaizen-ohno-ja-vut/

Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky

eli olemassa olevan prosessin suorituskyvyn parantamiseen ja uudelleen su… jossa prosessista suunnitellaan robustimpi … Kuva 2. Professori D.C. Montgomeryn esitys prosessin parannuksen kolmijaosta. Läpimenoajan ly
Ongelmat ja niiden ratkaisut ovat aihe, josta on kirjoitettu aiemminkin. Kuvassa yksi oleva nelikenttä on useiden artikkeleiden vakiokuva. Miksi? Siksi, koska kuva auttaa hahmottamaan ja jakamaan ongelmat eri luokkiin ja ratkaisukeinoihin. Onnistunut diag… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tunnettu-ratkaisu-ja-suorituskyky/

Tiedon luominen ja Six Sigma

i. Sillä jos hänellä olisi täydellinen tieto prosessista…etti. Six Sigman perusideana on selvittää prosessin onnistumisen todennäköisyyden ja siihen vai
Six Sigman rooli on luoda läpimurtoja tiedossa ja osaamisessa, mutta ilman osaamista tiedon luomisen menetelmistä, tämä on vaikea toteuttaa ja oppiminen on http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tiedon-luominen-ja-six-sigma/

Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet

Kuva 1. Kuvassa on kerrottu vaatimusten sekä prosessin luonnollisen ja epäluonnollisen vaihtelun a… joka sinänsä on tärkeä osa prosessin ylläpitoa
Monimuuttujakokeet tai toisella nimellä tunnettu suunnitellut kokeet (Design of Experiments - DoE) ovat tärkeä osa Lean Six Sigma -menetelmää. Onko Lean Six Sigma Six Sigmaa, jos näin merkittävä osa puuttuu? Lean Six Sigma on suorituskyvyn parannusmenetel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-suorituskyky-ja-monimuuttujakokeet/

Tilastollisen ajattelun luonnottomuus

tivan työn helpoksi systeemin 1 päätöksentekoprosessiksi. Ohjauskortit ja ajattelun helpottami…nen Tilastollisen prosessin ohjauksen …en hyvin yksinkertainen idea on visualisoida prosessin normaalia vaihtelua ja auttaa ymmärtämään m
Minua on jonkin aikaa askarruttanut kysymys ihmismielestä ja siitä, kuinka sattuman osuutta on yleisesti hankala hyväksyä organisaatioiden kulttuurissa ja johdon ajattelumaailmassa. Purkaessani kesällä lukemattomien kirjojen jonoa, törmäsin sattumalta Dan… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastollisen-ajattelun-luonnottomuus/

Lean Six Sigma ja palveluesimerkki

yleisemmin sanottuna systeemin eli prosessin parannusmenetelmä…prosessiin. DMAIC … jotka kuvaavat itse parannusprosessia ja sen vaiheita. DMAIC …parannusprosessi DMAIC
Lean Six Sigma on palveluketjun suorituskyvyn, yleisemmin sanottuna systeemin, prosessin parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. DMAIC lyhenne tulee sanoista Määrittely, Mittaus, Analysointi, Ohjaus (Define, Measure, Analysis… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-palvelu/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV

koneprosessin säätäminen käyttämällä hyväksi muunnettavuu… ominaisuus tai muoto valmistusprosessissa. Tyypillisiä prosesseja ovat NC työstö… Prosessin asettaminen ja säätäminen
Muunnettavuuus eli transformability tarkoittaa kykyä indusoida eli muuntaa suunniteltu mitta, ominaisuus tai muoto valmistusprosessissa. Tyypillisiä prosesseja ovat NC työstö, metallien valut, muottiin puristus, ruiskupuristus, prässäys, takominen, extrus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa4/

Ongelmat ja osaaminen

yksi elementeistä. Lean usein esitellään prosessijohtamisen filosofiana… jos tuntee tilastollisen prosessin ohjauksen konseptin
Ongelmat ovat usein vaikeita ja taustalla on monimutkaisia syy-seurausmekanismeja. On helppo ymmärtää, että mitä vaikeampi ongelma, selvitettävä asia tai tehtävä on edessä, sitä enemmän täytyy olla osaamista ja taitoa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelmat-ja-osaaminen/

X 4.0

n nettikaupasta. Tässä käsittämättömän monta prosessia liukuu toistensa kanssa sujuvasti. Laitteen…ka saavat asian näyttämään helpolta. Tämä prosessi lähtee paljon ennen apin lataamistani ja sen
Quality 4.0, Industry 4.0 jne. termeihin ei voi olla törmäämättä. Tähän rinnalle tulee AI (Artificial Intelligence) ja IoT (Internet of Things) termit sekä keskustelu siitä, että nämä vievät meidän työt, niks naks. Tietsikka pilvineen ja algoritmeineen he… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/x-40/

Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle

knologian suuri mahdollisuus tuottavuuden ja prosessien laadun parantamiselle nähdään sekä uhkana …ittyvä organisaatio käsittelee prosesseja ja prosessien ohjausta ja hankkii kyvykkyyttä monikutkai
Tekoälyn ja automaation aiheuttamasta häiriöstä työelämään ja yhteiskuntaan on jo jonkin aikaa käyty ajankohtaista keskustelua. Tämä uuden teknologian suuri mahdollisuus tuottavuuden ja prosessien laadun parantamiselle nähdään sekä uhkana yksilölle, että … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-ja-sen-vaatimukset/

Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä

tavaroiden ja prosessin ongelmien löytämistä. Tässä monimutkaisuude
Entropia on luonnon ominaisuus, joka tulee ilmeiseksi kenelle tahansa, joka yrittää ylläpitää vähäisen monimutkaisuuden ja kaaoksen tilaa kolmevuotiaan huoneessa tai omalla työpöydällään. Vaikka kuinka asiat ovat paikoillaan, ne pyrkivät karkaamaan pois p… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vahenna-entropiaa/

Yritys ja erehdys vai koe? - Kokeellinen vanukas

Prosessin ongelma Ajatellaan…t. Joten epäilemme että kyseessä on kypsennysprosessin ongelma muuttuneessa olosuhteessa. Keksimme…da lopputuotetta. Tämä on perus lähestyminen prosessin parametrien selvittämisessä. Mutta mitä
Nykyään puhutaan paljon kokeilusta ja kokeista myös yhteiskunnallisella tasolla. On ollut perustulokokeilua ja teiden varsilla näkee tiemerkintäkokeiluja, mutta mikä on koe ja onko sillä eroa kokeiluun? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/yritys-ja-erehdys-vai-koe/

Onko prosessi ymmärretty väärin?

gma Laatutieto Liity postituslistalle Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä ke… Prosessi Yleinen määritelmä prosessille suomen kielessä liittyy tekemiseen ja akt
Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä keskusteluissa, että oletamme kaikkien ymmärtävän termin samalla tavalla. Mutta mitä jos käsityksemme eroavat? Oletuksessa, että ajattelemme samalla tavalla on aina se riski, että toteamme jälkeenpäin kes… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi/

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

tätä aihetta. Hävikin ja hukan käsittely prosessissa Ajatellaan… prosessimuodossa. Kuva 1. Tarkasteltava tilanne. Prosessi. Jos prosessin jommassa kummassa tai molemmissa vaiheissa
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/