Artikkelihaku: prosessi

Ongelmista ja niiden ratkaisemisesta

prosessin tuntemus ja monesti erilaiset graafiset ja … ja prosessinsa… jossa prosessimme tuotos ei ole sitä mitä sen suunnitelman … prosessi. Walter A. Shewhart esitteli tilastollisena prosessinohjauksena
Mikä on ongelma, mikä on juurisyy? Onko ongelmanratkaisu ja parantaminen sama asia? Tässä artikkelissa pyrin tuomaan ainakin yhden näkökulman näihin kysymyksiin. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelmista-ja-niiden-ratkaisemisesta/

Laatuosaaminen – tietopohja – Body of Knowledge

okittelun. Tuotteet ja palvelut luokiteltiin prosessin itsensä synnyttämän datan perusteella satun… ja prosessin ohjauskortit …unnetuksi Juran tuli kolmesta universaalista prosessista
Laatu sanaan törmätään jatkuvasti. Mitä laadulla tarkoitetaan ja kuinka sitä tavoitellaan, jää usein kuulijan vastuulle. Laatutiede – quality engineering – on oppiala, joka pitää sisällään periaatteita ja käytäntöjä, kuinka autetaan tuottamaan parempia tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatuosaaminen/

Pullonkaula, vaihtelu ja parannus

ieto Liity postituslistalle Jatketaan prosessimme tutkimista ja otetaan askel kohti reaalim… Tähän mennessä olimme siis prosessia mittaamalla ja tuloksia analysoimalla selvi
Jatketaan prosessimme tutkimista ja otetaan askel kohti reaalimaailmaa, vaihtelu astuu kuvaan mukaan. Mitä se tarkoittaa ja miten reagoimme tilanteeseen? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaula-vaihtelu-ja-parannus/

Pullonkaulan hyödyntäminen

ei prosessimme enää kykene vastaamaan siihen. Keskeneräi…sa ja jononpurkutalkoot alkavat. Kuva 1. Prosessi kun kysyntä on kasvanut Otetaan nyt käsi
Hyödyntäminen tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, miten saamme kaikki tehot ulos nykyisestä pullonkaulasta ilman investointeja. Kaikki joutoaika on eliminoitava, pullonkaula ei saa pysähtyä taukojen eikä korjausten ajaksi, ennakkohuolto on ajoitettava toim… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-hyodyntaminen/

Pullonkaulan löytäminen

kaula perustu tunteeseen tai arvaukseen vaan prosessista mitattuun dataan. Ennen kuin voidaan k… Koko yritys vai tietty prosessi tai prosessinäkökulmasta tuottaa tietty määrä tuotetta ta
Tämän artikkelin tarkoitus on yksinkertaisen esimerkin kautta näyttää, miten parannusmallia sovelletaan käytännössä, ja vielä niin, ettei pullonkaula perustu tunteeseen tai arvaukseen vaan prosessista mitattuun dataan. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-loytaminen/

Edam ja EDA?

prosessi
Piru on yksityiskohdissa, sanoo englantilainen. Edam on mieto juusto, joka päätyy leivän päälle tai sen väliin. Mutta mikä on vähemmän tuttu EDA, jonka ulkomuoto on 75 % samanlainen? Ja missä sitä käytetään? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/edam-ja-eda/

Pullonkaulat ja parantaminen

oitteen saavuttamista. Viitekehyksenä toimii prosessimainen toimintamalli… näyttää tutummalta. Kuva 2. Putkistosta prosessiksi Kun siirrymme putkistoanalogiasta peri
Etsi pullonkaula ja poista se niin parannus on saatu aikaan, kuulostaa loogiselta ja yksinkertaiselta. Ehkä jopa hieman liian yksinkertaiselta. Theory of Constraints (ToC, suom. pullonkaulateoria, esteiden teoria tai kapeikkoajattelu) on israelilaisen toh… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulat-ja-parantaminen/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 2

iitekehys ja alueille soveltuvat metodit Prosessien automatisointi vaatii selkeät kuvatut pros…edelleen tarvetta. Lean ja Six Sigma ovat prosessien parantamisen menetelmiä
Cynefin viitekehyksen tarkoituksena on antaa käyttäjälleen tukea päätöksentekoon, esim. mitä toimintatapaa tai työkaluja missäkin tilanteessa pitäisi käyttää. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää työkalupakkia, joka toimii kaikissa tilanteissa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-2/

Tolkun tekeminen maailmasta, osa 1

prosessit ovat avainasemassa. Tulevaisuutta on mahdol
Järjestys, kompleksinen, kaoottinen miten ne liittyvät toisiinsa, miten ne eroavat toisistaan? Jokainen meistä on tottunut järjestykseen. Työkalu, jota käytin eilen on käyttökelpoinen tänäänkin, kun teen näin, siitä seuraa tämä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tolkun-tekeminen-maailmasta-osa-1/

Kysyntä, jota emme halua

esta on se oikea vaihtoehto. Miten palveluprosessia sitten Seddonin mielestä pitäisi lähteä par…ä liittyy yleensä asiakaspalvelua edeltävien prosessivaiheiden tekemisiin tai tekemättä jättämisii
Tämä artikkeli käsittelee asiakaspalvelua ja erityisesti keskitettyjä ns. back-office- ja palvelukeskustoimintoja. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi on ollut muodissa jo pidemmän aikaa. Asiakaspalvelu tässä y… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kysynta-jota-emme-halua/

Jatkuvasta tarkastuksesta ja korjauksesta jatkuvaan parantamiseen tai sitten ei?

1991. Menetelmä on Tilastollinen Prosessin Ohjaus… Parannus vaatii stabiilisuuden rakentamista prosessiin ennen parannusta. Tulevaisuus ei saa muutt
Ajattelemme usein, että jatkuva parantaminen, ennaltaehkäisy (sitähän se on), on yksinkertaista, ja me kaikki pystymme siihen ja jokainen yritys. Asetamme vain tavoitteen ja vähän "touhuamme" lean- ja laatutyökaluilla ja ... parannusta ja tulosta syntyy, … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuvasta-tarkastuksesta-ja-korjauksesta-jatkuvaan-parantamiseen/

Uskon kaiken, minkä omin silmin näen

. Tätä prosessia J. M. Juran on kutsunut diagnostiseksi matk… koska se on yli annetun rajan. Tätä prosessia sanotaan induktioksi. Menetelmän keksi Fran
Me uskomme mitä näemme ja näemme mitä uskomme. Kun katsomme aamulla itään, näemme auringon nousevan. Tämä toistuu usein ja ajattelemme, että näin se tapahtuu aina. Itseasiassa, näin ei tapahdu aina edes Suomessa. Lapissa on pitkiä aikoja, kun aurinko ei n… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uskon-kaiken-minka-omin-silmin-naen/

Suomi - suunnittelun ja tuotekehityksen takapajula?

suunnittelun ja parannuksen prosessien trilogiassakin esitti. Laadun suunnittelul
Huolta suomalaisten yritysten käyttämistä tuotekehityksen panoksista ja talouden kilpailukyvyn varmistamisesta on nostettu taas esiin. Ratkaisuja väläytteli viimeksi valtiovarainministeri Vanhanen, joka ehdotti rahastoa vauhdittamaan tutkimus- ja tuotekeh… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/suomi-suunnittelun-ja-tuotekehityksen-takapajula/

Laatupalkintojen nykytila, kehitys ja kritiikki

ja näistä johdettuja valmistusprosessin suorituskykyindeksejä ja näiden ohjaamista … virhetaso valmistusprosessissa tuhoaa virtauksen
Mikä on laatupalkintojen kansainvälinen huomiotaso? Ovatko laatupalkinnot arvonsa ansaitsevia ja toimivatko palkintojen taustalla olevat talous- ja laatumallit vielä tänään? Voiko malleilla kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta? Mikä on laat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatupalkintojen-nykytila-kehitys-ja-kritiikki/

Lean Six Sigma ja ongelmanratkaisu

prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse… mutta näihin keskittyminen ei paranna prosessia ja suorituskykyä. Ongelma uusiutuu ja uusiu…prosessi Suuri osa prosessin tuottamista ongelmista ja virheistä
Six Sigman alkuvaiheessa 2000-luvun alussa menetelmän ylikuumeneminen näkyi siinä, että jopa palaverit oli nimetty Six Sigmaksi ja agenda noudatti DMAIC-prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse, mutta uudet ylikuumenemisen aiheet ovat tulleet Six … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leansixsigma-ja-ongelmanratkaisu/

Määritä lean - nyt heti!

sovellus laadun ja prosessien johtamiseen. Mutta autonvalmistajan matkim…rin mukaan toimii koska jatkuva muutos estää prosessien taantumisen… joka voi olla päivittäinen ongelma prosessissa tai organisaation tavoitteiden saavuttami
Filosofia, uskonto, menetelmä, päämäärä, tapa, virtaus, työkalut, puhallus, imu tai tapa ajatella ovat asioita, joita tulee pinnalle, kun ihmisiä pyytää määrittelemään termin lean. Tämä havaintojen tai mielleyhtymien lista ei ole mitenkään täydellinen ja … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/maarita-lean-nyt-heti/

Laadun suunnittelu – kilpailukyvyn peruskallio

htori J.M. Juran esitteli universaalit kolme prosessia… joita tulee johtaa ja niiden prosessien tuottamia tuloksia pitää verrata jatkuvast…. Universaalit prosessit ovat laadun ohjaus
Asiakkaan ja laadun tulee olla huippuprioriteetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai organisaatiosi ratkaisee asiakkaan "ongelman", ei hänellä ole syytä hankkia tätä muilta. Laadun tulisi olla strategin… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-suunnittelu-kilpailukyvyn-peruskallio/

Uudenvuoden lohen suorituskyky

joka kertoo mahdollisuuden kerralla oikein prosessiketjun läpi tulleille palveluille tai tuottei… Lean Six Sigman yhteydessä kiinnostus on prosessin funktion selvittämisessä
Joulun alla oli kohinaa kalojen tuoreudesta ja havaituista epäkohdista (HS 17.12). Noin 30 % pistokokein analysoiduista tuoretiskeiltä myytävistä kaloista ei täyttänyt tuoreelle kalalle asetettuja vaatimuksia. Eli suomeksi: kaloissa oli paljon virheellisi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/uudenvuoden-lohen-suorituskyky/

Laatuteknologia ja Uusi Fysiikka (suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka)

jotka ovat prosessien välisisiä risteyskohtia …ja niiden poistamisesta vaan prosesseista ja prosessien kehittämisestä ymmärtämällä prosessien väl
Olen uudessa kirjassamme Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia todennut, että se pohjautuu ns. Uuteen Fysiikkaan (suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka /hiukkasfysiikka), joka syntyi 1900-luvun alussa Max Planckin, Albert Einsteinin, Niels Bohrin, Werner… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatuteknologia-ja-uusi-fysiikka/

Laadunhallintajärjestelmät - tuki ja turva vai työläs ja kustannus

soilla ovat organisaatiolle välttämättömiä. Prosessimainen toimintamalli …tteja ja näihin liittyviä panoksia hallitaan prosessina. Systeemilähestymistapa johtamiseen
On inhimillistä, että usein organisaatioissa merkittävänä laadunhallintastandardien luomisen ja sertifioinnin takana on kaupan menetyksen pelko. Isot yritykset ja organisaatiot vaativat sertifioitua ISO 9001 -standardia tai siihen rinnastettavia standarde… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunhallinta/