Artikkelihaku: prosessi

Yritys ja erehdys vai koe? - Kokeellinen vanukas

Prosessin ongelma Ajatellaan…t. Joten epäilemme että kyseessä on kypsennysprosessin ongelma muuttuneessa olosuhteessa. Keksimme…da lopputuotetta. Tämä on perus lähestyminen prosessin parametrien selvittämisessä. Mutta mitä
Nykyään puhutaan paljon kokeilusta ja kokeista myös yhteiskunnallisella tasolla. On ollut perustulokokeilua ja teiden varsilla näkee tiemerkintäkokeiluja, mutta mikä on koe ja onko sillä eroa kokeiluun? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/yritys-ja-erehdys-vai-koe/

Onko prosessi ymmärretty väärin?

gma Laatutieto Liity postituslistalle Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä ke… Prosessi Yleinen määritelmä prosessille suomen kielessä liittyy tekemiseen ja akt
Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä keskusteluissa, että oletamme kaikkien ymmärtävän termin samalla tavalla. Mutta mitä jos käsityksemme eroavat? Oletuksessa, että ajattelemme samalla tavalla on aina se riski, että toteamme jälkeenpäin kes… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi/

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

tätä aihetta. Hävikin ja hukan käsittely prosessissa Ajatellaan… prosessimuodossa. Kuva 1. Tarkasteltava tilanne. Prosessi. Jos prosessin jommassa kummassa tai molemmissa vaiheissa
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/

Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?

prosessissa… ja palveluprosessituva erotteleva tarkastus ja korjaus tuotantoprosessin loppuun. Erottelevalla tarkastuksella poist… Kuva 4. Valmistus ja palveluprosessi ja prosessi
Lukuisissa yrityksissä vannotaan asiakaspalautteiden nimiin. Halutaan kuunnella asiakasta herkällä korvalla. Yrityksissä uskotaan palautteen keräämisen ja tutkimisen parantavan laatua ja tuottavuutta. Valitettavasti näin helppoa se ei ole! Vain 1-3% liikk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/auttavatko-palaute-ja-reklamaatioselvitykset-parantamaan-laatua/

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

sitä vähemmän osia prosessissa…i laatua ole ennalta suunniteltu tuotteen ja prosessin sisään … palveluiden ja prosessien sisään… tuotteen ja prosessin sisään. Yli 20 vuotta leanin parissa työske
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Produc… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/toyota-ja-lean/

Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä

prosessi ja tehdasfysiikka operaatioiden kehittämises…. Tähän tyyppiin kuuluu uusien tuotteiden ja prosessien luominen. Käytännön toteutus on huonoiten
Ongelman luokkaan ja menetelmiin liittyy iso määrä erilaisia käsitteitä ja niille määritelmiä. Minua hauskuuttaa, kun kuulee, että organisaatiossa ei suositella käyttämään mielellään termiä ongelma vaan puhutaan haasteista. Onkohan tiedetty mitä nämä kaks… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/nelja-ongelmaa-nelja-lahestymista/

Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä

avutat huiput ja notkelmat. Tilastollinen prosessinohjaus…lkoa päin. Shewhartin kuvaaman tilastollisen prosessin ohjauksen …standardi ja se tarjoaa keinoja tuotteen ja prosessin parantamiseen. Lean tarjoaa ajatusta ja
Viimeisin vuosikymmen on auttanut ymmärtämään ja piirtämään, mitä on kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen. Taakse on jätetty yksittäisten menetelmien tai konseptien puolesta puhuminen. Konseptit ovat näyttäneet kyntensä ja asemoituneet paikalleen. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kokonaisvaltainen-lahestyminen-toiminnan-kehittamisessa/

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0

ta. Kuva 2. Tuotteen monimutkaisuuden ja prosessin kyvykkyyden yhteys onnistumisen välillä. RT…tason funktiona. Tämä voidaan saavuttaa vain prosessin suorituskykyä
Niin maailma muuttuu Eskoni! Mikään ei ole niin pysyvää kuin tilapäinen! Viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut erittäin nopea muutos ihmisten välisissä yhteyksissä, analytiikassa ja datassa. Elämme nyt neljättä teollista vallankumousta (Industry … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-ja-lean-six-sigma/

Väärinymmärretty Lean

n järjetöntä. Pahimmillaan hukkaa poistetaan prosessin yksittäisissä vaiheissa tai organisaatioide… ennen kaikkea on siistiä sekä prosessit ovat fyysisesti rakennettu
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”

prosessin aikana toteutetaan useilla tasolla tärkeää …prosessi jaksottaa liiketoiminnan tavoitteet
Lean Six Sigma -menetelmä on keino ja tehokas täsmäisku suorituskyvyn parantamiseen vaativassa kohteessa. Menetelmän tavoite ja keinot poikkeavat merkittävästi yksittäisen ongelman poistamisesta, juurisyyanalyysistä. Menetelmä pitää sisällään parannuksen … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-metodi/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

prosessiksi. Suomeksi vaiheet ovat…ista. Kysymys on päämäärälähtöisestä tutkimusprosessista. Six Sigmaan otettiin mukaan vuonna 20…02 Lean eli aikanäkökulma. Prosessista tuloksen kannalta vaikuttavien paikkojen
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigma/

Hukka ja arvo vs. lean-tiede

prosessiaika … ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen …prosessi
Hukan poistamisen ja arvonlisäämisen fantasia hokemin kuvaa tätä aikaa. Keskustelu keskittyy liiaksi selitykseen mitä hukka on, mitä arvo on. Huomion kohteeksi voisi ottaa sen, mitä organisaation tulee saada aikaan. Ensimmäinen askel on siirtyä subjektiiv… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/hukka-ja-arvo/

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

asiakasarvo ja hukka toteutusprosessiin ja ihmisten toimintaan niin…siakkaalla kuin toteutuksessa pienenee. Tämä prosessi tunnetaan jatkuvan parannuksen ympyränä eli
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen-osa-ii/

Mihin tietoon voi luottaa?

jos tarkastelemme prosessien käyttäytymistä. Älyttömät poikkeamat…loksesta johtuu muutoksissa olosuhteissa tai prosessissa ja mikä mittauksesta. Emme voi tietää pal
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mihin-tietoon-voi-luottaa/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

prosessin komponenteille. Siis juuri päinvastoin kuin… vallitseva tapa suosittaa. Hukkia etsitään prosessista …valmistusprosessin tekijöille f… prosessista
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

reklamaatioiden ja hukkien tutkimisesta prosessien suorituskyvyn …prosessin… jolla tutkitaan kuinka prosessin standardia parannetaan.…tehokkuus. Miksi meillä on kaksi erilaista prosessia Erityissyyt ja satunnaissyyt
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

kapasiteeteissa ole voimakas epätasapaino ja prosessin tuottamat tuotteet ole aina samanlaisia.
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III

artikkelissa käsiteltiin prosessin keskiarvon säätämistä eli asetusta … kuinka prosessin keskiarvo asetetaan … jolla prosessin keskiarvoa työntekijä voi muuttaa. Autossa
Sarjan ensimmäisessä ja toisessa artikkelissa käsiteltiin prosessin keskiarvon säätämistä eli asetusta – kuinka prosessin keskiarvo asetetaan riittävän lähelle ideaalista nominaalia. Lisäksi oletettiin, että tiedossa on säätö"nuppi", tekijä tai tekijät, j… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa3/

Tulos vai toiminta?

eli prosessirest Breyfogle on kuvannut yhdeksänvaiheisen prosessin. Prosessi sitoo yhteen sen mitä organisaati…ekä sen arvioinnin mitä on saatu aikaiseksi. Prosessi luo pohjaa mielenmallille
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II

näyte prosessista saadaan nopeasti. Artikkelissa esitin …skiä. Säädön valintaan vaikuttaa ensisijassa prosessin suorituskyky Cp ja virheprosentti. Taulukos
Toisessa artikkelissa käsitellään perättäistä (sequential) säätötapahtumaa, joka sopii erityisesti raskaiden prosessien säätöön. joissa prosessin läpimenoaika on pitkä ja toisaalta rikkoutuvia tuotteita tuottavien prosessien säätöön. Tällä menettelyllä mi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa2/