Artikkelihaku: prosessi

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus

le JOHDANTO ISO 9001 standardin päivitysprosessi alkoi lähes viisi vuotta sitten. Tämän päivi… prosessimaisesta lähestymistavasta… jotka mahdollistavat tuotannon ydinprosessit. Vaatimukset sisältävät resurssit
Yli 30-vuotisen historiansa aikana ISO 9001 standardi tuskin koskaan aikaisemmin on käynyt läpi niin suurta muutosta, kuin vuoden 2015 päivityksessä. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/iso-90012015-riskiperusteinen-ajattelu-seka-johdon-sitoutuneisuus/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

ja tuotantoprosessien virtauksen parantamisesta. Mitkä ovat mall… vaatii poikkeuksetta muutamia toimenpiteitä prosessi kuinka tuotanto ja palveluprosessit käyttäytyvät. Tämä ei onnistu ilman kvantit
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/

Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?

tai kymmenkertaisen parannustason prosessin suoritusarvon nykytason yläpuolelle myös Ka… ongelmaan tai prosessiin. Jotta ymmärrämme…tuote ja prosessi
Parannusta tapahtuu päivittäin jokaisessa organisaatiossa. Jopa niissä, joiden tilanne on huono. Tiivistetysti tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö selviytyy tästäkin päivästä ja näistäkin toimituksista, asiakkaista, potilaista tekemällä lukuisia pieniä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannanko-liiketulosta/

ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista

Asiakaskeskeisyys Johtajuus Sitoutuminen Prosessilähestymistapa Parantaminen Todisteperustei… kuin prosessien
Ensisijainen tarkoitus laadunhallinnalla on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset. Näin toimimalla, organisaatio saavuttaa jatkuvan menestyksen sekä säilyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen. Kaikki … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadunhallinnan-periaatteet/

Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015

prosessi prosessi jolla löydetään muutettava tekijä Laadun su…huomioida ohjauksessa sekä parannuksessa. Prosessimaisen toimintamallin … näkee sekoittuvan usein prosessien kuvaamiseen
Prosessimaisen toimintamallin (process approch) näkee sekoittuvan usein prosessien kuvaamiseen (process mapping). Ne ovat kaksi eri asia. Prosessimainen toimintamalli yleistää kohteen niin, että siihen on helppo soveltaa laadun kolmijakoa: suunnittelu (qu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessimainen-toimintamalli/

Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö! - Kuinka lasketaan tarvittavien parannusprojektien määrä?

Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. S…ka Parannusmatka juurisyistä parantavaan prosessimuutokseen poistamalla tai käsittelemällä syi
Suomessa on lähes vuoden ajan keskusteltu pääministeri Juha Sipilän ja hallituksen vaatimasta tuottavuushypystä, joka muodostui kolmesta osasta: Hallituksen toimenpiteet (verot ja maksut) 5 %, työmarkkinoiden toimenpiteet (palkat ja työaika) 5% sekä yrity… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuus/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

RISKI on otettu keskeiseksi teemaksi yhdessä prosessiajattelun kanssa uusimmassa standardissa. Kuv…ta ennaltaehkäisyyn. 2000 otettiin käyttöön prosessiajattelu ja prosessin ohjaus virheriskin mini
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/rbt/

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?

prosessi FMEA …prosessin kuvaus on esitetty kuvassa 1. Kuvasta nähdä…prosessi etenee toiseen suuntaan. Se lähtee liikkeell…mäisen todellisen palvelutapahtuman kohdalla prosessin ja toimintatavan vahvistaminen on suoritett
FMEA on työkalu, menetelmä, jota voidaan käyttää palveluissa tunnistamaan potentiaaliset tai tunnetut vikamuodot. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden tilanteen seurantaan sekä korjaaviin toimenpiteisiin, ennen todellista (ensimmäistä) palvelua. Ensimmäinen p… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/fmea-palveluissa/

Miksi toleranssit?

ta. Karkeasti toleroiminen jaetaan tekniseen prosessiin …insinööriprosessisa Taguchin esittämä toleranssien suunnitteluprosessi. Prosessi perustuu Taguchin hävikkifunktion
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. S…prosessi sekä keskeiset työkalut ja tekniikat   … Lean keskittyy lisäämään prosessin vuota
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

VSM - mihin tätä käytetään?

koituksena on ymmärtää mitä ja kuinka paljon prosessilla on kysyntää… mitä käytetään prosessin ja ihmisten johtamiseen. Kerätyn ja kuvatun…ee saman ketjun läpi. Päätät kuvata tämän prosessin. Keräät tietoa kysynnästä
Olet saanut tehtäväksesi parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivossa kuumottaa ajatus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vsm/

Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD)

prosessin tiivisti silloin projektia vetänyt Jarmo He…prosessi
Asiakaslähtöisen tuotekehityksen keskeisenä työkaluna on QFD-matriisi, jolla asiakkaan tarve selvitetään ja priorisoidaan ja käännetään operatiivisiksi ohjeiksi ja spekseiksi. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/qfd/

Kokeilua vai koetoimintaa?

kokeilevat tai asettavat jonkin tuotteen tai prosessin kokeilemalla paikalleen. Tätä ei yleensä ku… kuinka prosessia ajetaan tai systeemiä muutetaan tutkimuksen
Tiedätkö, mitä eroa on kokeilulla ja koetoiminnalla? Useat henkilöt ns. kokeilevat tai asettavat jonkin tuotteen tai prosessin kokeilemalla paikalleen. Tätä ei yleensä kutsuta kokeeksi (experiment) vaan kokeiluksi (räpläämiseksi). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kokeilua-vai-koetoimintaa/

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta

ja palveluiden uudelleen suunnittelu Uusien prosessien suunnittelu Olemassa olevien prosessien u… prosessin ja systeemin parannusten nopeus ja määrä on
Keskustelu tuottavuudesta ja yksikkötyökustannuksista käy kiivaana. Pitäisikö lisätä työn tuloksia parantamalla tuottavuutta vai pienentää työn yksikkökustannusta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-parannat-laatua-ja-tuottavuutta/

Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

postituslistalle Johdanto Tilastollisen prosessinohjauksen … jolla hän erotteli prosessin vaihtelusta satunnaissyistä johtuvan vaihte…uuttujan monitoroimiseen. Harvoin kuitenkaan prosessissa on vain yhtä muuttujaa
Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC, Statistical Process Control) historia alkaa vuodesta 1924. Tohtori Walter A. Shewhart työskenteli tällöin Bellin laboratorioiden palveluksessa ja esitteli esimiehelleen ensimmäisen yhden muuttujan SPC-kortin. SPC-kor… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/moniulotteisten-spc-korttien-laskeminen-minitabilla/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? EI

joka kuluu tuotteen tai palvelun kulkemiseen prosessin läpi.   Kuva 2. Ajan määritelmiä. Ra…aka prosessiaika on ominaispiirteen muodostumisaika ideaa
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Vuosittaisen laatukonferenssin kuulumiset USA:sta

käyttäen erilaisia työkaluja ja tekniikoita prosessien ja toiminnan parantamiseen. Osa innovoi me… käsittelivät mm. vaihtelua ja tilastollista prosessinohjausta
Tämänvuotinen Amerikan Laatuyhdistyksen (American Society for Quality, ASQ) järjestämä maailman laatukonferenssi on nyt takanapäin. Konferenssi järjestettiin 4.-6.5.2015 (Nashville, Tennessee) teemalla: Transforming the World Through Innovation, Inspirati… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vuosittaisen-laatukonferenssin-kuulumiset-usasta/

Parannustoiminnan kohdistaminen

prosessi. Prosessissa tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ta… kuinka kauan materiaali virtaa prosessin läpi. Käyttösuhteen nostaminen laskee yksik
Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn parantamista. Jos kohde valitaan väärin eli parannetaan kohdetta ja toimintaa, joka ei ole liiketoiminnan etenemisen este, tulosta ei synny. Laskennallisesti muod… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustoiminnan-kohdistaminen/

Kumpi auto on parempi

lvittää autojen välinen paremmuus. Datankeruuprosessi on esitetty alla olevassa videossa. Te
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

ja palveluprosessien virtauksesta Aikatekijä on noussut keske… ja palveluprosessi vastaa kysyntään laadullisesti… prosessissa … joka on kiinteä ja liittyy prosessin jaksoaikaan
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/