Artikkelihaku: prosessi

Muutosprosessi – stabiilista tilasta vihan kautta hyväksyntään

sesta maailmasta.   Kuvassa on muutosprosessissa henkilön kokemat emotionaalisesti vaiheet…arantaa. Sama pätee prosesseihin. Toinen luo prosessi
Organisaatiot ovat jatkuvan muutoksen tarpeessa, koska ympärillä oleva maailma muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. Muutos herättää keskustelua ja intohimoja organisaatioissa eri tasoilla. Muutosta vastustavat henkilöstöryhmät tai henkilöt saattavat todeta, et… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/muutosprosessi/

Aktiviteetti vs. tuloskeskeinen parantaminen

en parannusten ketju tuo vakaan ja tehokkaan prosessin toteuttaa organisaation tarvitsemia muutoks
Usein ihmisten suusta kuulee kysymyksen, "minkä työkalun minä valitsen?". Tämä kysymys on väärä. Pitäisi kysyä, "mitä minä haluan saada aikaiseksi?" Leanissä se, mitä pitää saada aikaiseksi, on ratkaistu luomalla Lean -visio, pysyvä päämäärä, joka johtaa … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/aktiviteetti-vs-tuloskeskeinen-parantaminen/

Lean projektien onnistumisessa on toivomisen varaa, vain 2% lean projekteista saavutti asetetut tavoitteet!

joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi ajat sitten. Lean on prosessi
Toyotaa on ylistetty ja ihailtu niin autoista kuin johtamistavasta. Eikä syyttä. Yritys on noussut autonvalmistajien kärkeen, kunnes pari vuotta sitten tuli "takapakkia". Toyotan autot käyttäytyivät (kiihtyivät) ennakoimattomasti. Epäiltiin polttoainesyöt… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-projektien-onnistumisessa-on-toivomisen-varaa-vain-2-lean-p/

Kolmannen generaation Six Sigma 3.0

markkinointia ja myyntiä voidaan parantaa prosessina… mutta samalla se on prosessi. Yritykselle on tärkeää…en tuotteiden ja palveluiden ja liiketoimintaprosessien laadun suunnittelu. DFSS
Six Sigma menetelmä kehitettiin yli 20 vuotta sitten. Virallinen syntymäpäivä oli 15.1.1987, kun Motorola rekisteröi Six Sigma nimen ja merkin. Ennen tätä menetelmää oli muotoiltu lähes 10 vuotta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kolmannen-generaation-six-sigma-3-0/

Lean – tietotaidon tarve ja tarkoitus

menetetty aika. Nämä täytyy tunnistaa prosessista ja muuttaa prosessia hukkavapaammaksi. …ikuttaa enemmän linjan tuottavuuteen.   Prosessi muutos vaatii osaamista Hukkavapaamman pro
Leania pidetään pääasiassa japanilaisten, lähinnä Toyotan, luomana valmistusparadigmana eli uutena tapana ratkaista laatu- ja tuottavuusongelmat. Womack, Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed The World. Kirja perustuu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-tietotaidon-tarve-ja-tarkoitus/

Lean -talo: virtausta ja parannusta

tilastollisen prosessinohjauksen teoria
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-talo-virtausta-ja-parannusta/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Osa 2

uslistalle Kriittisten laatutekijöiden ja prosessimuuttujien väliset suhteet Tyypillinen haas… on yhteydessä tutkittavaan prosessiin. Kun prosessin ulostulo
Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on kuinka konkretisoida asia. Mikäli tämä on vaikeaa, voit olla varma, että tarkastelet asiaa väärältä tasolta. Yksi tärkeimmistä asioista on pystyä määrittelemään tarkasti mitä tutkia ja parantaa se… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-1/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Osa 1

uslistalle Kriittisten laatutekijöiden ja prosessimuuttujien tunnistaminen Tyypillinen haaste…on professori Ramun luoma kahdeksanvaiheisen prosessinparannustarpeiden tunnistusprosessiin. Tätä
Tavoitteenasi on kehittää tai parantaa jotain. Tehtäväsi on annettu tai käsittelet itse sitä asiaa konkrettisesti (tuttu asia), mutta abstraktisti (ei mitattavasti). Mitä tämä tarkoittaa? Käytät tuttua termiä ja tunnistat, mitä sinun tulee saada aikaan, m… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Johdanto

uraavat kahdeksan vaihetta tarjoavat sinulle prosessin…aan tärkeät ja potentiaaliset kehityskohteet prosessin terveyskorttiin. Huomaat usein istuvasi
Paranustarvekohteet voivat olla ongelmia, haasteita, muutostarpeita tai mitä tahansa mihin haluat saada aikaan muutosta. Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on, kuinka asia konkretisoidaan. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-2/

Mihin laatu ja laatujohtaminen on menossa - onko tulossa seuraava ”laatuvallankumous” 1980-luvun malliin?

Digitaalisten työkalujen ja prosessijohtamistekniikoiden voimakas muutos voi joht…tuu yhä enemmän. Yrityksiin perustetaan ehkä prosessitehtaita … prosessien kehittämiseen. Kuvaketekniikka
Maailman laatukonferenssissa WCQI (ASQ Word Conference on Quality and Improvement), joka pidettiin Minneapolisissa 18.-20.5.2009, käytiin mielenkiintoista keskustelua uusista laatusuunnista ja menetelmistä. Konferenssiin osallistui n. 2000 henkilöä ympäri… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mihin-laatu-ja-laatujohtaminen-on-menossa-onko-tulossa-seuraava-/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA IV

aafisin ja tilostollisin menetelmin esitetty prosessin nykytila ajansuhteen … staattisesti sekä verrattu prosessin nykytilaa vaatimuksiin …arjoat asiakkaille. Yleisesti tätä kutsutaan prosessin ulostuloksi Y
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA III

prosessi on huippuunsa viritetty prosessi prosessit toimivat tavallisesti jossain määrin vakiot… tämä kysymys on kysyttävä jatkuvasti prosessilta aina
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? OSA II

tai prosessista. Datan täytyy olla oikeaa dataa… prosessidataa…aansaama rutiini vaihtelu niin kuin se olisi prosessin muutossignaalin aikaansaama… että tutkittavan prosessin muutossignaali on vain pelkkää rutiinivaiht
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. Mark Twain sanoi aikoinaan, että vale, emävale j… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-ii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? OSA I

siirtyminen tuotteen tarkastuksesta prosessien kuvaamiseen ja valvontaan… ja siitä prosessien ohjaukseen ja kausaalisuuden tutkimiseen. …tai prosessista. Kun käytetään dataa
Mitä datasta pitäisi päätellä? Kuinka dataa analysoidaan? Mitä johtopäätöksiä tästä tehdään? Vastaus lyhyesti: varmista datan oikeellisuus, analysoi, tulkitse ja omaksu. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin

ja kehittämisihmisten parissa. Lean on prosessijohtamisen filosofia…i ole vain johtamistyökalu. Se on todistettu prosessiorganisaatio. VSM on tavanomaista prosessijohtamista ja
Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/arvoa-palveluihin-ja-tuotteisiin-uusi-laehestymistapa-leaniin/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

jonka ne luovat. Jos prosessiauksen avulla. Imuohjaus on asiakasohjautuva prosessi. Tehdään… prosessilla ja työkaluilla. Tämä on ainakin osin tutt
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-miksi-se-on-tehokas-mitae-sillae-saavutetaan/

Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?

rittely tulee olla mukana kaupallisessa prosessissa. Toisin sanoen innovointi on laajempi ko… joka laittaa liikkeelle innovaatioprosessin. Uusi idea kehitet
Kuulet usein ihmisten keskustelevan Six Sigmasta ja innovaatiosta niin kuin ne olisivat vastakkaiset strategiat. Tämä keskustelu on täysin virheellinen. Nämä kaksi konseptia liittyvät läheisesti toisiinsa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa Six Sigman rooli … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/innovaatio-ja-six-sigma-ovatko-ne-vastakkaiset-strategiat/

Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM

ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpile…ei nosta tuotteen tai palvelun jalostusarvoa prosessissa. Japanilaiset keksivät…nnistella tämän poistamiseksi. Tyypillisesti prosessissa menetetyn ajan osuus
Olemme kirjoittaneet artikkeleissamme useita kertoja laadusta ja laadun parantamisesta, Six Sigmasta, ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. Laadun parantamisessa ja Six Sigmassa on … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/konkretisoi-lean-arvovirtakuvauksen-avulla-value-stream-mapping-/

Ohjaussuunnitelmat (Control Plans)

ttu oikein. Ohjaussuunnitelmalla minimoidaan prosessi kuten prosessikuvauksesta… prosessin suorituskykytutkimuksista… joita käytetään monitoroimaan ja ohjaamaan prosessi
Ohjaussuunnitelma on määrämuotoon kirjoitettu dokumentti, jonka tavoitteena on kertoa kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä, että kaikki vaiheet on suoritettu oikein. Ohjaussuunnitelmalla minimoidaan prosessi- ja tuotevaihtelua. Ohjaussuunnitel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ohjaussuunnitelmat-control-plan/

Data-analyysi on päätöksenteon peruskallio - Case palvelutuotanto

prosessien kyvykkyydestä jne. Vain keräämällä sopivaa…kevätpä ne myös esimerkiksi valvontakortteja prosessin kyvykkyyden arvioimiseksi
Miksi data ja sen analysointi on tärkeätä? Koska vain tosiasioiden pohjalta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä. Data-analyysin suomat mahdollisuudet ovat tai ainakin niiden pitäisi olla johdon erityisessä suojeluksessa ja kiinnostuksen kohteena niiden tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/data-analyysi-on-paeaetoeksenteon-peruskallio-case-palvelutuotan/