Artikkelihaku: prosessi

Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

prosessia tänään samalla tavalla kuin eilen tai viime… tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon… selvittäminen käynnistyy tutkimalla tuotantoprosessia
Organisaatioissa ja yrityksissä on kerätty, kerätään ja parasta aikaa mietitään, kuinka kerättäisi tietoa ja dataa toiminnasta ja/ tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ennen kuin alat keräämään dataa, jotta keräämääsi tieto/dataa voidaan hy… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-laehestyae-tiedon-datan-keraeaemistae/

Yhdistä ideointityökaluilla luovan ajattelun eri ulottuvuudet - Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruokaavio

ettei prosessiin sisälly kritiikkiä ja arvostelua. Kritiikk…lykaavio kannustaa ryhmän jäseniä luovuuteen prosessin kaikissa vaiheissa sekä rikkoo ihmisten väl
Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruotokaavio eli ryhmätyöskentelyn perustyökalut ovat keskeisiä laatujohtamisessa ja ongelmanratkaisemisessa.Työkalut ovat tehokkaita ratkaistaessa ”yksinkertaisia” ongelmia ja ne auttavat kuvaamaan, rajaamaan ja ymmär… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/luova-ajattelu/

Prosessikuvaus – vuodiagrammi ja arvovirtakuvaus (VSM)

igma Laatutieto Liity postituslistalle Prosessien kuvaukset ovat keskeinen osa tavoitteiden… unohdettava osaoptimointi. Prosessinkuvaus joko …n ehdotettujen muutosten seuraukset. Prosessinkuvaus
Prosessien kuvaukset ovat keskeinen osa tavoitteiden saavuttamista sekä laatujärjestelmiä. Ne saavat yhä enemmän huomiota Suomessa ja ovat myös ongelmanratkaisun tehokkaimpia työkaluja. Miksi näin on? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessikuvaus-vuodiagrammi-ja-arvovirtakuvaus-vsm/

Laadun perustyökalut - Pareto, histogrammi ja ohjauskortti?

kaikkien prosessien ulostulot vaihtelevat. Siis kaikki vaiht… Onko prosessi stabiili… Prosessin k…prosessia. Ratkaisu on Walter A. Shewhartin kehitt
Pareto, histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaatutyökaluista, joista yleensä käynnistyy ongelmanratkaisu niin erityis- kuin satunnaissyidenkin osalta. Seuraavassa tutustutaan näihin työkaluihin ja niiden perusteisiin (luonnon lait). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-perustyoekalut-pareto-histogrammi-ja-ohjauskortti/

Ongelman ratkaiseminen & parantaminen – palvelu- ja tuotanto-organisaatiossa

arantamisessa toimenpiteet kohdennetaan aina prosessiin…a saa aikaan palvelutapahtuman tai tuotteen. Prosessia muuttamalla voimme vaikuttaa siihen mitä se
Ongelmia on ja esiintyy. Parannusta pitäisi saada aikaiseksi. Mielenkiintoinen kysymys on: käytetäänkö resursseja uusien ongelmien edessä vai ovatko ongelmat kerta toisensa jälkeen samoja. Siis käytännössä, ratkotko jatkuvasti samoja ongelmia? Esimerkkinä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelman-ratkaiseminen-and-parantaminen-palvelu-ja-tuotanto-orga/

Koesuunnittelu - Tehokas prosessin sekä datankeräys- ja analysointimenetelmä

igma Laatutieto Liity postituslistalle Prosessia ja siihen vaikuttavia tekij… on monimutkainen prosessiseuraussuhdetta useiden prosessin muuttujien
Prosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä pitäisi tutkia, kerätä tietoa, mutta kuinka tekisin sen tehokkaasti ja oikein? Kyseessä on monimutkainen prosessi, mitä tekisin? Oikea vastaus on: DOE eli koesuunnittelu tai monimuuttujatesti. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/koesuunnittelu-tehokas-prosessin-sekae-datankeraeys-ja-analysoin/

Voiko innovaatioprosessia hallita?

innovaatioprosessi ep…prosessi prosessi. Innovaatioprosessi Mik… innovaatio prosessi on…s innovaatioprosessi prosessit…nnistuneesti ja tehokkaasti Six Sigma DMADV prosessilla
Kun yritämme luoda ideoita tulevaisuuden tarpeista, suunnitella keinoja näiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja toteuttaa nämä ajatukset, niin liian usein tämä innovaatioprosessi epäonnistuu. Hienokin idea jää vaille toteutusta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/voiko-innovaatioprosessin-hallita/

Vuosi 2009 tulee – on aika valmistautua ISO 9001:2008 ensimmäinen lausuntokierros meneillään

ksi havaittuun prosessiajatteluun…prosessi toteutusprosessin v… tarvittavat prosessit… prosessit. My…tteja ja tallenteita tarvitaan varmistamaan prosessien vaikuttava suunnittelu
Nyt on lausuntokierroksella ensimmäinen luonnos eli CD-versio tulevasta standardista, joka korostaa johdon merkitystä ja asiakasnäkökulmaa entisestään. Standardiluonnos lausuu uutena käyttöalueena organisaation arvioinnissa sen kyvyn täyttää tuotteelle so… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vuosi-2009-tulee-on-aika-valmistautua-iso-90012008-ensimmaeinen-/

Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?

epäile ensin mittausta Prosessin ohjaus ei toimi toivotulla tavalla… Mittausprosessi Kaikki alkaa siitä… jota ISO standardi mm. kutsuu mittausprosessiksi. Tähän mittausprosessiin vaikuttaa suuri
Olet varmaan miettinyt kuinka luotettavasti voin mitata, mutta kuinka tiedän sen. Olet ihmetellyt, kun mittaan tänään ja sitten ensiviikolla, niin tulos on eri. Vastaus tähän on selvä, et tunne mittausvirheen suuruutta. Onkin sanonta, jos et tiedä kuinka … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-luotettavasti-mittaan-tai-arvioin/

Lean ja Six Sigma

ksi syytä selventää muutama tärkeä käsite. Prosessi Kaikkein tärkein käsite on prosessi. Lean …ja Six Sigma ovat prosessin parannusmenetelmiä
Six Sigma ja Lean ovat molemmat liiketoiminnan parannusmenetelmiä tai tarkemmin liiketoimintaprosessien parannusmenetelmiä. Molemmilla on samanlainen tavoite – parempi prosessin suoritusarvo – mutta niiden fokuksena ovat eri prosessin elementit. Molemmat … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-six-sigma/

Six Sigman soveltaminen markkinointiin ja myyntiin

a on viisi yleisesti tunnettua askelta. Tätä prosessia kutsutaan lyhenteellä DMAIC Mitä hae…mme tällä DMAIC prosessilla… Prosessi auttaa meitä muuttamaan
Six Sigman kritiikissä mainitaan usein yleinen mantra, että "Six Sigman konsepteja ja työkaluja voidaan soveltaa ainoastaan tuotannolliseen ympäristöön eikä ne sovellu niin hyvin liiketoiminnalliselle kentälle". Näihin kysymyksiin voisi kysyä vastakysymyk… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigman-soveltaminen-markkinointiin/

Riski - Riskin tunnistaminen ja hallitseminen

prosessissa tai toiminnoissa riskisuuruus kasvaa voi… prosessikuvaus… vikatiloja prosessin tai toiminnon t… ja valmistusprosessit suunniteltaisiin ja siin
Välillä tuntuu siltä, että mikään ei onnistu? Onko tuttu tunne? Kun asiaa lähestyy todennäköisyyslaskennan kannalta, on ihme, että yleensä jokin onnistuu. Tunnistatko omaan ydinliiketoimintaan liittyvän riskin? Hallitsetko sitä? Lähestytkö riskipaikkoj… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/riski-riskin-tunnistaminen-ja-hallitseminen/

Jatkuva parantaminen - erityissyyt kuriin laadun perustyökaluilla

van parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. Jatkuvan parantamisen ajatus peru…stuu siihen että hallitsemme prosessin vaihtelun ja pienennämme vaihtelua puuttuma
Jatkuvan parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. Jatkuvan parantamisen ajatus perustuu siihen että hallitsemme prosessin vaihtelun ja pienennämme vaihtelua puuttumalla erityissyistä johtuvaan vaihteluun. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-parantaminen-erityissyyt-kuriin-laadun-perustyoekaluilla/

Liiketoiminnan johtaminen faktoilla

a ääriarvoa ennustettaessa olemassa olevalle prosessille. Jotta tavoite voidaan saavuttaa… on olemassa olevaa prosessia parannettava eli muutettava niin
Elämme informaation ja samalla kilpailun ja kateuden aikaa. Ihmiset voivat tehdä kiihtyvällä nopeudella vertailuja muiden elinolosuhteisiin informaation avulla. Jokainen haluaa elää kuten muut ja muut elävät paremmin kuin me. Muuten ei olisi selitettäviss… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/liiketoiminnan-johtaminen-faktoilla/

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin?

jotka on kehitetty toiminnan ja palvelun tai prosessin ja tuotteen parantamisen tehostamiseksi. … tehdään toimenpiteitä prosessiin tai suunnitellaan uusi prosessi. Six Sigma
Six Sigma on kehitetty satunnaisvaihtelun murtamiseen eli toisin sanoen systeemiperäisen vaihtelun murtamiseen. Se ei siis keskity perinteiseen ongelmanratkaisuun ns. ilmeisen syyn ratkaisemiseen eli systeemin ulkopuolisen tekijän selvittämiseen. Ongelmam… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mikae-tekee-six-sigmasta-erilaisen-ja-mitae-sillae-tavoitellaan-/

Asiakastyytyväisyys kaiken perusta

yksen toimintoketjuun tai toiselta nimeltään prosessiin. Ja prosessien kautta edelleen toiminnan j… perustuu organisaation toimintaketjujen eli prosessien perinpohjaiseen ymmärtämiseen ja kokonaisu
Asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtäminen on organisaation olemassaolon peruskysymys. Liian usein tuijotamme vain ulkoisen asiakkaan vaatimuksiin ja odotuksiin. Koko toiminnan onnistumisen kannalta on yhtä tärkeää kohdistaa huomio myös sisäisiin asiakka… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/asiakastyytyvaeisyys-kaiken-perusta/

Taustaa Six Sigmalle

jonka jälkeen prosessi vaatii korjausta. Tällöin eksakti piste levi…te löydetään viallisena ja korjataan tuotantoprosessissa… virhevapaasta prosessista. Vanha uskomus oli
Lean Six Sigma on tämän päivän laatuihmisten ja johtajien kiinnostuksen keskipiste ympäri maailmaa. Lean Six Sigma on menetelmä, joka yhdistää osaamisen – ammattitaidon ja tieteen – teorian ja mahdollistaa systemaattisesti tuotteen suunnittelun tai pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/

Mitä laatu tarkoittaa?

tutkimaan systeemiä tai prosessia…prosessiosta syntyy synteesi. Kyseessä on dialektinenprosessi. Voidaan jopa sanoa… Tilastoillinen Prosessin Ohjaus Taguchi
Laatu on kaikille tuttu sana, mutta mitä kaikkea sana pitää sisällään. Tänä päivänä laatua kuulee käytettävän monessa paikassa, mm. tasavallan presidentti kiitti Lordia erinomaisesta Suomalaisesta laatutyöstä. Hyvä laatu yhdistetään yleensä hyvään, erinom… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mita-laatu-tarkoittaa/

Järkevä johtaminen – johtamisen järki

ista. Eli lyhyesti sanottuna organisaatiomme prosessin ymmärtämistä. Hyvänä viitetaustana asian … voidaan käsittää prosessiksi. Usein yhden prosessin tuotos muodostaa suoraan panoksen seuraaval
Järkevä johtaminen perustuu luonnollisesti oman yritystoiminnan perusteelliseen tuntemiseen. Se edellyttää yrityksemme koko toimintaketjun tuntemista ja siinä olevien eri osien keskinäisten sidoksien tuntemista. Eli lyhyesti sanottuna organisaatiomme pros… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jaerkevae-johtaminen-johtamisen-jaerki/