Artikkelihaku: puhdistaminen

Viiden ässän kehitystyökalu

säännöllisesti. Puhdistaminen
Usein yrityksissä törmätään ongelmiin jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puute voi olla tietotekniikan puolella, toimistossa tai tuotannossa. Tietokone tökkii ja kaatuilee ennustamattomasti. Serverissä ei riitä kapasiteetti, muisti on loppu. Tuotannos… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/5s/

Lean – tietotaidon tarve ja tarkoitus

Pelkkä penkereen puhdistaminen ei nosta virtausta. Siksi monet peruskonsept…t epäonnistuneet. Itse tuotantolinjan puhdistaminen on tärkeämpää kuin penger
Leania pidetään pääasiassa japanilaisten, lähinnä Toyotan, luomana valmistusparadigmana eli uutena tapana ratkaista laatu- ja tuottavuusongelmat. Womack, Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed The World. Kirja perustuu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-tietotaidon-tarve-ja-tarkoitus/