Artikkelihaku: pullonkaula

Laatuosaaminen – tietopohja – Body of Knowledge

joka on rakennettu pullonkaulateorian ympärille
Laatu sanaan törmätään jatkuvasti. Mitä laadulla tarkoitetaan ja kuinka sitä tavoitellaan, jää usein kuulijan vastuulle. Laatutiede – quality engineering – on oppiala, joka pitää sisällään periaatteita ja käytäntöjä, kuinka autetaan tuottamaan parempia tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatuosaaminen/

Pullonkaula, vaihtelu ja parannus

Pullonkaulat ja parantaminen … Pullonkaulan löytäminen … Pullonkaulan hyödyntäminen …uloksia analysoimalla selvittäneet prosessin pullonkaulan… päättäneet miten hyödynnämme pullonkaulaa ja alistaneet muun toiminnan tälle päätökse
Jatketaan prosessimme tutkimista ja otetaan askel kohti reaalimaailmaa, vaihtelu astuu kuvaan mukaan. Mitä se tarkoittaa ja miten reagoimme tilanteeseen? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaula-vaihtelu-ja-parannus/

Pullonkaulan hyödyntäminen

aisemmassa artikkelissani saimme selvitettyä pullonkaulan sijainnin… 1. Selvitä systeemin tämänhetkinen pullonkaula 2. Päätä kuinka hyödynnät pullonkaulaa 3. Al
Hyödyntäminen tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, miten saamme kaikki tehot ulos nykyisestä pullonkaulasta ilman investointeja. Kaikki joutoaika on eliminoitava, pullonkaula ei saa pysähtyä taukojen eikä korjausten ajaksi, ennakkohuolto on ajoitettava toim… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-hyodyntaminen/

Pullonkaulan löytäminen

Selvitä systeemin tämänhetkinen pullonkaula Päätä kuinka hyödynnät pullonkaulaa Alista… poista pullonkaula Jos tämä vaihe ei ole enää pullonkaula
Tämän artikkelin tarkoitus on yksinkertaisen esimerkin kautta näyttää, miten parannusmallia sovelletaan käytännössä, ja vielä niin, ettei pullonkaula perustu tunteeseen tai arvaukseen vaan prosessista mitattuun dataan. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulan-loytaminen/

Pullonkaulat ja parantaminen

aatutieto Liity postituslistalle Etsi pullonkaula ja poista se niin parannus on saatu aikaan… suom. pullonkaulateoria…työkaluihin. Käytän termiä pullonkaula kuvaamaan mitä tahansa estettä
Etsi pullonkaula ja poista se niin parannus on saatu aikaan, kuulostaa loogiselta ja yksinkertaiselta. Ehkä jopa hieman liian yksinkertaiselta. Theory of Constraints (ToC, suom. pullonkaulateoria, esteiden teoria tai kapeikkoajattelu) on israelilaisen toh… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/pullonkaulat-ja-parantaminen/

Kysyntä, jota emme halua

pullonkaulat jne. Mikä on systeemin tilanne
Tämä artikkeli käsittelee asiakaspalvelua ja erityisesti keskitettyjä ns. back-office- ja palvelukeskustoimintoja. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi on ollut muodissa jo pidemmän aikaa. Asiakaspalvelu tässä y… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kysynta-jota-emme-halua/

Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?

ssa on liikevaihdon ja myynnin kasvattamisen pullonkaula. Kuva 1. Yksi maailman monista mittareis
Asiakkaan hankintainsinööri kyselee MSA-tulosten perään, mitä teet? Vakuutatko hyvällä selityksellä, teetkö analyysiraportin suomeksi ja pelaat aikaa vai toimitatko tulokset? Älä ainakaan panikoi, sillä Minitab auttaa analyysissä ja tulosten esittämisessä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaatiiko-asiakkaasi-msa-tuloksia/

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä - mutta tekemällä voi?

lvittää kuinka viimeistä prosessivaihetta ja pullonkaulaa voidaan nopeuttaa. Tämä pullonkaulan avaus
Meillä on tapana tarkastella ympärille ja tehdä päätös toimenpiteistä, jota tehdään, jotta tulevaisuus on parempi. Harmi, että nämä usein epäonnistuvat. Parannus vaatii kausaalisuuden (syy-seurauksen ymmärtämisen), ja tämä on hankalaa. Liki mahdotonta. Kä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/miksi-nakemalla-ei-voi-murtaa-systeemia/

Lapputekniikka nimeltä lean?

eli mikä on toiminnan pullonkaula ja missä ongelma
Lean herättää edelleen ihmeellisiä tulkintoja ja näyttää ottavan roolia erilaisissa sen piikkiin laitetuissa omituisissa väärinkäsityksissä. Hyvää tarkoittavat ihmiset tekevät vääriä asioita puoliksi oikein ja lopputuloksena on jotain, jota laitetaan Lean… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lapputekniikka-nimelta-lean/

Kaizen, Ohno ja VUT

mällä jaksoaika laskee. Lisäämällä bufferia pullonkaulaa…isäämällä bufferia mihin tahansa muulla kuin pullonkaulaan
Taiichi Ohno on eräänlainen ikoni Lean -ajattelussa. Häntä lainataan ja kerrotaan siitä, mitä hän on sanonut. Hänen kerrotaan nostaneen esiin sanan muda – hukka – waste. Niin Ohno kuin moni muu on yhtä mieltä siitä, että hukan tunnistamisen lisäksi pitää … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kaizen-ohno-ja-vut/

Jonotuksen ja bufferien pakko

akseen työtään. Vakavia seurauksia varsinkin pullonkaulassa. Sopimaton osallistuminen
Jonot ovat kaikille tuttuja jossain muodossa. Jonotamme melkein aina johonkin ja tämä jonottamisen määrä tekee meistä vähintään jonojen kokemusasiantuntijoita, vaikka harvoin tulee miettineeksi mistä jonot tulevat tai miksi joskus ei ole jonoa ollenkaan? … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jonotuksen-ja-bufferien-pakko/

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

pullonkaulat
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen-osa-ii/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

teeseen paras mahdollinen kapasiteetti. 3. Pullonkaula että pullonkaula määrittää systeemin ulostulon määrän… aiheuttavat tahattomasti pullonkaulalle nälän
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

jota on helpoin muuttaa reaalimaailmassa. Pullonkaulaa
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Lean Six Sigma ja Kaikaku

yindeksi Cp ilmaisee mahdollisen suorituskykypullonkaulan syntymisen ja tarpeen kaikakuun
Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa – tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihtelevat - ja syntyy pitkät läpimenoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa – mak… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-kaikaku/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

kohteet virtauksen kannalta ovat nähtävissä. Pullonkaula ja vaihtelu määrittävät tuotantonopeuden…pullonkaula. Sohvalla istuen se ei paljastu. Edellä o
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

Pullonkaula
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelucase/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

pullonkaulata oikeastaan mitään ongelmia.   Lähes aina pullonkaulassa tapahtuvat virheet ja uudelleentyö sanele
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

että vaihe yksi on prosessin pullonkaula. Kuva 3. Tuotanto…aminen. Vaihe yksi on kokonaisuuden kannalta pullonkaula. Tämä voi toki vaihtaa paikkaa
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Mielenmallit

i 1 Prosessin vaihe 1 vaikuttaa prosessin pullonkaulalta…pullonkaula tunnistettu …parantaisi ennustettavuutta sekä helpottaisi pullonkaulan tunnistamista
Mitä mielenmallit tarkoittavat? Ne ovat henkilön oletuksia siitä, kuinka maailma toimii. Mielenmallit vaikuttavat siis siihen, kuinka henkilöt ymmärtävät näkemänsä ja kokemansa sekä kuinka he toimivat. Ihmisten oletukset siitä, miten maailma toimii, perus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mielenmallit/