Artikkelihaku: ryhmätyöskentely

Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin

. Alla olevassa kuvassa on ryhmätyöskentelynä toteutettu nykytilakuvaus siitä
Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/arvoa-palveluihin-ja-tuotteisiin-uusi-laehestymistapa-leaniin/

Yhdistä ideointityökaluilla luovan ajattelun eri ulottuvuudet - Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruokaavio

y postituslistalle Aivoriihellä luovuutta ryhmätyöskentelyyn Luovaan työskentelyyn on olemassa lukuis… taidot. Yhteenveto Edellä mainitut ryhmätyöskentelyn perustyökalut ovat keskeisiä laatujohtamise
Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruotokaavio eli ryhmätyöskentelyn perustyökalut ovat keskeisiä laatujohtamisessa ja ongelmanratkaisemisessa.Työkalut ovat tehokkaita ratkaistaessa ”yksinkertaisia” ongelmia ja ne auttavat kuvaamaan, rajaamaan ja ymmär… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/luova-ajattelu/