Artikkelihaku: tehokkuusreuna

Lääkärille 15 minuutissa

n toteuttamien vaatii tehokkuusreunan paikan muuttamisen. Mutta…t vaikuttavat tehokkuusreunaan paikkaan tai ymm
Peruslainalaisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä käyttäminen päätöksenteossa luovat eriomaista pohjaa kilpailukyvyn parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien (kaavojen ja yhtälöiden) avulla korjaa ajatusvinoumia ja auttaa tekemään parempia… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laakarille-15-minuutissa/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

ytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali t…. Tehokkuusreunan nostaminen on keino nostaa l…n tehokkuusreunaa…n alle tehokkuusreunan. Vaihtelua ulossuuntautuvaan virtaukseen ai
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

avoitteena on auttaa asemoimaan organisaatio tehokkuusreunalle ja ottamaan suunta kehitysteht…ytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali t
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

auttaa muuttamaan tehokkuusreunan paikkaa parempaan. Miksi n
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/