Artikkelihaku: tehokkuusreuna

Virtaus- ja resurssitehokkuus – tuottavuuden paradoksi

Kuva 2. Resurssitehokkuus. Nelikenttä ja tehokkuusreuna Nelikentän … auttaa kuvaamaan tehokkuusreunan. Reuna on raja… Vaihtelun pienentäminen siirtää tehokkuusreunaa parempaan
Kuulostaa lupaavalta, kun puhutaan virtaustehokkuudesta. Kaksi sanaa, jotka tuovat mieleen rahantekemisen. Virtaus tuo mieleen liikkeen – arvon tuottamisen – ja samalla, kun se vielä tehdään tehokkaasti. Tätä on Lean -kirjassa esiteltiin kaksi tehokkuuden… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtaus-ja-resurssitehokkuus/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

osysteemissä tapahdu merkittävää muutosta ja tehokkuusreunaa saada muutettua. Tehokkuusreunan muuttamine… tehokkuusreunalla
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Lääkärille 15 minuutissa

hreä tahtotila. Tämän toteuttamien vaatii tehokkuusreunan paikan muuttamisen. Mutta… mitkä tekijät vaikuttavat tehokkuusreunaan paikkaan tai ymmärretäänkö
Peruslainalaisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä käyttäminen päätöksenteossa luovat eriomaista pohjaa kilpailukyvyn parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien (kaavojen ja yhtälöiden) avulla korjaa ajatusvinoumia ja auttaa tekemään parempia… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laakarille-15-minuutissa/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

täytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali tässä linjassa on vähä…istä. Tehokkuusreunan nostaminen on keino nostaa läpimenoa. … ellei onnistuta siirtämään tehokkuusreunaa
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

avoitteena on auttaa asemoimaan organisaatio tehokkuusreunalle ja ottamaan suunta kehitystehtäville. Yks… täytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali tässä linjassa on vähä
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

auttaa muuttamaan tehokkuusreunan paikkaa parempaan. Miksi näin
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/