Artikkelihaku: tilasto

Vuosittaisen laatukonferenssin kuulumiset USA:sta

jotka käsittelivät mm. vaihtelua ja tilastollista prosessinohjausta …kään oltu unohdettu. Myös edistyksellisemmät tilastolliset analyysit näkyivät sessioissa
Tämänvuotinen Amerikan Laatuyhdistyksen (American Society for Quality, ASQ) järjestämä maailman laatukonferenssi on nyt takanapäin. Konferenssi järjestettiin 4.-6.5.2015 (Nashville, Tennessee) teemalla: Transforming the World Through Innovation, Inspirati… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vuosittaisen-laatukonferenssin-kuulumiset-usasta/

Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys

että Big datan myötä perinteiset tilastomatemaattiset otantamenetelmät ovat tulleet t… että tilastollisia malleja tai tieteellisiä malleja ei ta…aise datan analysointiin liittyviä ongelmia. Tilastotieteen professori David Spiegelhalter Cambri
Big datasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Monet tutkijat tutkivat asiaa ja kirjoittavat siitä. Yliopistot ja muut oppilaitokset kehittävät koulutusohjelmia siihen liittyen. Big datan myötä on jopa syntynyt uusi datatieteilijän (Data Scientist) ammatti, … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/bigdata/

Kumpi auto on parempi

ä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä… tilastomatemaattiseksi ongelmaksi ja vastaavasti til…. Joonas tietää isänsä opiskelleen tilastomatematiikkaa ja Six Sigmaa. Joonas päättääki
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi

Monet nykyaikaisen tilastotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tilastotieteilijät, kuten Sir Ronald A. Fisher ja George E. P. Box ovat myös kehittäneet monia koesuunnittelun menetelmiä. Sir R. A. Fisherin varhainen työ 1900–luvun alussa tilastollisen data-a… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/koesuunnittelu/

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

ja tilastomatematiikkaohjelmistot ovat tulleet kaikkien… Dr. W. Edwards Deming   Tilastotiede Amerikan tilastollinen yhdistys … määrittelee tilastotieteen ja tilastotieteilijät internetsivuillaan seuraavasti
Erilaisen datan määrä teollisuudessa kasvaa nopeasti. Erilaisia asioita, kuten lämpötilaa, painetta jne. voidaan helposti mitata teollisuuden prosessien vaiheista. Vastaavasti datapankkien varastointikapasiteetit kasvavat nopeasti. Samoin tietokoneiden la… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastomatemaattiset-menetelmat/

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este – Tunnista mittaussysteemin vaihtelu

skiarvo merkittävästi referenssiarvosta. Jos tilastollisesti merkittävä bias on olemassa … että poikkeama on tilastollisesti merkittävä
Me uskomme sokeasti mittauksen oikeellisuuteen. Six Sigmassa, joka on kvantitatiivinen menetelmä, kiinnitetään erityistä huomiota mittaukseen ja tulosten oikeellisuuteen ja haetaan tähän myös kvantitatiivinen eli numeerinen lukema. Miksi? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mittaussysteemin-vaihtelu/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

keskiarvossa ei tapahtunut tilastollista muutosta. Lähetteiden käsittelyaika vä… viitearvojen perusteella ja se on myös tilastollisesti ennustettavissa ja parannettavissa t
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

vrt. tilastollinen stabiilisuus
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

t-testi tutuksi!

Tänä päivänä tilasto ovat tuoneet tilastolliset analyysit jokapäiväiseen käyttöön. Las…testi on yksi käytetyimmistä tilastollisista testeistä. Testistä laskettu statist
Tänä päivänä tilasto-ohjelmistot, kuten Minitab, ovat tuoneet tilastolliset analyysit jokapäiväiseen käyttöön. Laskenta ei enää ole työlästä eikä kaavoja tarvitse muistaa. Riittää, kun osaat kerätä oikeanlaisen näytteen, sijoittaa datan Minitab -worksheet… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/t-testi/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

ennustettavaan.3 Tämä luokittelu tehdään tilastollisen prosessinohjauksen
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/spc/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

tilastoista
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

tilastotekniikan ja Minitabin. Kuva 4. Lean Six
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Mielenmallit

mutta ulostulo on tilastollisessa ohjauksessa eli stabiili. Tarkastelu…uononemiseen. Toimenpide voisi olla ottaa tilastollisen prosessinohjauksen konsepti päivittäis
Mitä mielenmallit tarkoittavat? Ne ovat henkilön oletuksia siitä, kuinka maailma toimii. Mielenmallit vaikuttavat siis siihen, kuinka henkilöt ymmärtävät näkemänsä ja kokemansa sekä kuinka he toimivat. Ihmisten oletukset siitä, miten maailma toimii, perus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mielenmallit/

Mistä syntyy onnistunut koulutus?

ajassa. Itse luennoilla monimutkaisempia tilastollisia konsepteja ja laajempia laatutekniikan…n eli tilastollisen prosessinohjauksen opetuksessa. Paloau
Onnistuneessa koulutuksessa tavoitteen määrittely on tärkeää. Yrityksen johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Paraniko asiakaspalvelu? Vähenivätkö reklamaatiot ja virheet? Ovatko asiakkaat ty… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onnistunut-koulutus/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Laadunhallinnan kehitystyö johti asteittain tilastollisten menetelmien käyttöönottoon… ja alavaihteluvälin sisällä. Tavoitteena tilastollisella laadunohjauksella oli laadun tasaisu
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

poikkeamien aiheuttajien selvittämistä sekä tilastollisten menetelmien ja kokeiden merkitystä la… sitoi hän aina kun oli mahdollista tilastollisuuden ja vaihtelun aiheeseen. Hän muistut
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-vaikuttajat-hall-of-fame/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

ovat eri asia. Ohjausrajat lasketaan tilastollisesti prosessin tuottamasta datasta ja spe… hyväksyttävä määrä ja näihin liittyvät tilastolliset parametrit. Kuvassa Minitabin tuloste
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

Säästä aikaa Minitab -nikseillä

en keskuudessa. Minitab on yksi yleisimmistä tilastokan opetuksessa ja lähes kaikki graafiset ja tilastolliset analyysit eri kirjallisuudessa on tuot
Statistiikasta on tullut viimevuosina vaadittu taito eri alojen ammattilaisten keskuudessa. Minitab on yksi yleisimmistä tilasto-ohjelmistoista, joita teollisuudessa käytetään. Minitab on maailmalla standardi statistiikan opetuksessa ja lähes kaikki graaf… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/saeaestae-aikaa-minitab-nikseillae/

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

luvulta tähän päivään tilastokeskuksen tietojen mukaan … jonka tunnistamiseen käytetään tilastollisen prosessinohjauksen …uutti vai krooninen sairaus. Viitearvot ovat tilastolliset
Yrityksissä ja erityyppisissä organisaatioissa on vuosisatoja kasvatettu tuottavuutta. Usein on onnistuttu, mutta usein on myös epäonnistuttu. Suomessa teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden kasvu (BKT) on hiipunut tasaisesti 1970 luvulta tähän päivään … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ajatuksia-tuottavuuden-parantamisesta/

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä? OFAT vai DoE?

ei ole mahdollista erotella tilastollisesti komponentin X1...X4 vaikutusta auton… jotka löytyvät lähes kaikista tilastosoftista ja kirjoista …timointi toteuttaa tehokkaasti. Nykyaikaiset tilastosoftat ovat tehneet koesuunnittelusta
Saat loistavan idean, joka näyttäisi ratkaisevan työ- tai vapaa-ajan ongelmasi. Kuinka toimit? Ideaa on testattava ja kokeiltava, toteutuuko idea ja saatko haluamasi tuloksen tai tuoton. Yksinkertaista, eikö totta! Muutat yhden asian ja toteat, mitä tapah… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/muutanko-yhtae-tekijaeae-vai-useita-tekijoeitae/