Artikkelihaku: tilasto

Lean -talo: virtausta ja parannusta

tilastollisen prosessinohjauksen teoria …kalut ovat tilastollisia ja ei tilastollisia. Ilman tilastollisuutta ei voida k
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-talo-virtausta-ja-parannusta/

Ovatko Six Sigma -projektit aina massiivisia?

uvassa 1 on esitelty ongelmien tunnistaminen tilastollisilla työkaluilla ja ratkaisussa käytettäv
Ovatko Lean Lean Six Sigma -projekteja pidetään aina massiivisina rypistyksinä. Tämä kuva on monilla, varsinkin niillä, jotka eivät ole vetäneet yhtään projektia tai takana on vain yksi tai kaksi projektia. Todellisuus on kuitenkin usein toinen. Selvityst… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ovatko-six-sigma-projektit-aina-massiivisia/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Osa 2

tilastolliset analyysit
Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on kuinka konkretisoida asia. Mikäli tämä on vaikeaa, voit olla varma, että tarkastelet asiaa väärältä tasolta. Yksi tärkeimmistä asioista on pystyä määrittelemään tarkasti mitä tutkia ja parantaa se… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-1/

Mihin laatu ja laatujohtaminen on menossa - onko tulossa seuraava ”laatuvallankumous” 1980-luvun malliin?

tilastollisten laatumenetelmien … ja tilasto
Maailman laatukonferenssissa WCQI (ASQ Word Conference on Quality and Improvement), joka pidettiin Minneapolisissa 18.-20.5.2009, käytiin mielenkiintoista keskustelua uusista laatusuunnista ja menetelmistä. Konferenssiin osallistui n. 2000 henkilöä ympäri… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mihin-laatu-ja-laatujohtaminen-on-menossa-onko-tulossa-seuraava-/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA IV

emävale ja tilasto sanoi Mark Twain. Onko kysymys tilaston heikkoudesta
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? OSA III

asiat esitetään tilastoin ja graffein… on tilastoja jos mistäkin. Mitä datasta pitäisi päätell… tilastoja. Maailma käyttäytyy nykytieteen tuntemukse
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? OSA II

emävale ja tilasto. Valehteleeko tilasto vai tulkitseeko numeronaivi tilastosta kohin… tilastoista … tilastoja. Nämä tilastot ovat käytännössä tuotantoraportteja
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. Mark Twain sanoi aikoinaan, että vale, emävale j… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-ii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? OSA I

asiat esitetään tilastoin ja graafein… on tilastoja jos mistäkin. Mitä datasta pitäisi päät…on luotettavuuden nostamisen apuna käytetään tilastollista prosessin ohjausta
Mitä datasta pitäisi päätellä? Kuinka dataa analysoidaan? Mitä johtopäätöksiä tästä tehdään? Vastaus lyhyesti: varmista datan oikeellisuus, analysoi, tulkitse ja omaksu. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

tilastolliseen lähestymistapaan perustuvana liiketoi…n on Six Sigman myötä syntynyt lukuisa määrä tilastollisia työkaluja
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-miksi-se-on-tehokas-mitae-sillae-saavutetaan/

Data-analyysi on päätöksenteon peruskallio - Case palvelutuotanto

nnollisesti erilaiset grafiikkaohjelmat sekä tilastomatemaattiset ohjelmat kuten Minitab…aa graafinen datojen analyysi ja toisen osan tilastomatemaattinen tunnuslukujen laskenta. Silloin
Miksi data ja sen analysointi on tärkeätä? Koska vain tosiasioiden pohjalta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä. Data-analyysin suomat mahdollisuudet ovat tai ainakin niiden pitäisi olla johdon erityisessä suojeluksessa ja kiinnostuksen kohteena niiden tu… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/data-analyysi-on-paeaetoeksenteon-peruskallio-case-palvelutuotan/

Yhdistä ideointityökaluilla luovan ajattelun eri ulottuvuudet - Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruokaavio

eli tilastollinen CDA
Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruotokaavio eli ryhmätyöskentelyn perustyökalut ovat keskeisiä laatujohtamisessa ja ongelmanratkaisemisessa.Työkalut ovat tehokkaita ratkaistaessa ”yksinkertaisia” ongelmia ja ne auttavat kuvaamaan, rajaamaan ja ymmär… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/luova-ajattelu/

Laadun perustyökalut - Pareto, histogrammi ja ohjauskortti?

n. Siksi ohjelmat testaavat tilastollisesti normaalisuuden. T… Statistical Process Control eli tilastollinen prosessin ohjaus
Pareto, histogrammi ja ohjauskortti muodostavat osan peruslaatutyökaluista, joista yleensä käynnistyy ongelmanratkaisu niin erityis- kuin satunnaissyidenkin osalta. Seuraavassa tutustutaan näihin työkaluihin ja niiden perusteisiin (luonnon lait). http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laadun-perustyoekalut-pareto-histogrammi-ja-ohjauskortti/

Ongelman ratkaiseminen & parantaminen – palvelu- ja tuotanto-organisaatiossa

jotta he voivat käyttää tilastollisia työkaluja… Jatka eteenpäin Tilastollisia työkaluja voidaan käyttää erityissyyn …oka hallitsi ongelmanratkaisu konseptin sekä tilastolliset menetelmät. Projekti kesti noin kuu
Ongelmia on ja esiintyy. Parannusta pitäisi saada aikaiseksi. Mielenkiintoinen kysymys on: käytetäänkö resursseja uusien ongelmien edessä vai ovatko ongelmat kerta toisensa jälkeen samoja. Siis käytännössä, ratkotko jatkuvasti samoja ongelmia? Esimerkkinä… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/ongelman-ratkaiseminen-and-parantaminen-palvelu-ja-tuotanto-orga/

Koesuunnittelu - Tehokas prosessin sekä datankeräys- ja analysointimenetelmä

tilastollista analysointitaitoa. Nykyisin matriisie… tilastollisiin ty… tilastollisesti merkitt
Prosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä pitäisi tutkia, kerätä tietoa, mutta kuinka tekisin sen tehokkaasti ja oikein? Kyseessä on monimutkainen prosessi, mitä tekisin? Oikea vastaus on: DOE eli koesuunnittelu tai monimuuttujatesti. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/koesuunnittelu-tehokas-prosessin-sekae-datankeraeys-ja-analysoin/

Kuinka luotettavasti mittaan tai arvioin?

nnan eri ilmiöiden mittaamisesta vastaa taas tilastokeskus. Kuinka organisaatiosi mittaa
Olet varmaan miettinyt kuinka luotettavasti voin mitata, mutta kuinka tiedän sen. Olet ihmetellyt, kun mittaan tänään ja sitten ensiviikolla, niin tulos on eri. Vastaus tähän on selvä, et tunne mittausvirheen suuruutta. Onkin sanonta, jos et tiedä kuinka … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kuinka-luotettavasti-mittaan-tai-arvioin/

Jatkuva parantaminen - erityissyyt kuriin laadun perustyökaluilla

kkoja. Prosessin onnistumisen tutkimiseen on tilastollinen prosessinohjaus …ta vaihtelusta. SPC on enemmän kuin kokoelma tilastollisia työkaluja
Jatkuvan parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. Jatkuvan parantamisen ajatus perustuu siihen että hallitsemme prosessin vaihtelun ja pienennämme vaihtelua puuttumalla erityissyistä johtuvaan vaihteluun. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/jatkuva-parantaminen-erityissyyt-kuriin-laadun-perustyoekaluilla/

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin?

n noin kaksisataa konseptia tiimityökaluista tilastollisiin työkaluihin. Viereinen kuva esittää… juontaa juurensa tilastollisesta ajattelusta. Tiedetään
Six Sigma on kehitetty satunnaisvaihtelun murtamiseen eli toisin sanoen systeemiperäisen vaihtelun murtamiseen. Se ei siis keskity perinteiseen ongelmanratkaisuun ns. ilmeisen syyn ratkaisemiseen eli systeemin ulkopuolisen tekijän selvittämiseen. Ongelmam… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mikae-tekee-six-sigmasta-erilaisen-ja-mitae-sillae-tavoitellaan-/

Taustaa Six Sigmalle

stettiin tunnettuihin perusperiaatteisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Tähän otettiin mukaan my…Six Sigma osaajia. He hallitsivat edistyneet tilastolliset tekniikat
Lean Six Sigma on tämän päivän laatuihmisten ja johtajien kiinnostuksen keskipiste ympäri maailmaa. Lean Six Sigma on menetelmä, joka yhdistää osaamisen – ammattitaidon ja tieteen – teorian ja mahdollistaa systemaattisesti tuotteen suunnittelun tai pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/

Mitä laatu tarkoittaa?

Tilastoillinen Prosessin Ohjaus Taguchi … Tuotetoleranssit vs. Tilastolliset metodit … Tilastollinen prosessin ohjaus 1920… Laatutekniikka muuttui maailmankuvan mukana tilastolliseen suuntaan. Syntyi induktiivinen maailm
Laatu on kaikille tuttu sana, mutta mitä kaikkea sana pitää sisällään. Tänä päivänä laatua kuulee käytettävän monessa paikassa, mm. tasavallan presidentti kiitti Lordia erinomaisesta Suomalaisesta laatutyöstä. Hyvä laatu yhdistetään yleensä hyvään, erinom… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mita-laatu-tarkoittaa/