Artikkelit

Robust Design Simplified

Julkaistu  09.12.2008    Kirjoittanut  Vieraileva asiantuntija  
Tuotekehityksen uudet menetelmät kulkevat DFSS eli Design for Six Sigma nimen alla. DFSS perustuu Robustiin teknologiaan, jonka periaatteet esiteltiin ensikerran 1980-luvulla.

Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?

Julkaistu  14.08.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Kuulet usein ihmisten keskustelevan Six Sigmasta ja innovaatiosta niin kuin ne olisivat vastakkaiset strategiat. Tämä keskustelu on täysin virheellinen. Nämä kaksi konseptia liittyvät läheisesti toisiinsa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa Six Sigman rooli innovoinnissa.

Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM

Julkaistu  18.06.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Olemme kirjoittaneet artikkeleissamme useita kertoja laadusta ja laadun parantamisesta, Six Sigmasta, ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. Laadun parantamisessa ja Six Sigmassa on kyse vaihtelun minimoinnista. Kun taas Leanissa on kysymys hukan (muda) minimoimisesta ja virtauksen maksimoinnista.

Ohjaussuunnitelmat (Control Plans)

Julkaistu  02.04.2008    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Ohjaussuunnitelma on määrämuotoon kirjoitettu dokumentti, jonka tavoitteena on kertoa kaikille, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisissä, että kaikki vaiheet on suoritettu oikein. Ohjaussuunnitelmalla minimoidaan prosessi- ja tuotevaihtelua. Ohjaussuunnitelma ei kuitenkaan korvaa työ- tai toimintaohjeita. Ohjaussuunnitelma (Control Plan) on yhteenveto.

Data-analyysi on päätöksenteon peruskallio - Case palvelutuotanto

Julkaistu  05.02.2008    Kirjoittanut  Olavi Kokkonen  
Miksi data ja sen analysointi on tärkeätä? Koska vain tosiasioiden pohjalta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä. Data-analyysin suomat mahdollisuudet ovat tai ainakin niiden pitäisi olla johdon erityisessä suojeluksessa ja kiinnostuksen kohteena niiden tuodessa päätöksen tekoon ryhtiä ja varmuutta.

Kuinka lähestyä tiedon - datan - keräämistä?

Julkaistu  04.01.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Organisaatioissa ja yrityksissä on kerätty, kerätään ja parasta aikaa mietitään, kuinka kerättäisi tietoa ja dataa toiminnasta ja/ tai prosessista. Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ennen kuin alat keräämään dataa, jotta keräämääsi tieto/dataa voidaan hyödyntää?

Vierasblogi: Factory Physics

Osa I: Miten eräs yritys kasvatti tulosta 10-kertaiseksi
Osa II: Johtotason päälliköt aiheuttavat vaihtelua
Osa III: Mitä on varasto-optimointi? 
Osa IV: Lopeta köydenveto talouden ja operaatioiden välillä 
Osa V: Kuinka saada eniten arvoa lisäarvosta 
Osa VI: Kolme syytä varastojen optimoinnin epäonnistumisissa 
Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta 
Osa VIII: Kuinka hallita työntekijäkapasiteettia  
Osa IX: Kolme erittäin yleistä virhettä ennustamisessa 
Osa X: Täydellisen maailman löytäminen johtajana 

Artikkelit 2020

Jatkuva siivoaminen ja konmaritus   
Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity
   
Virtaus ja kaivamisen estäminen
  
Buffereiden eli joustovarojen puute
   
Parannusidean myyminen – Lean Six Sigma
   
Ristiriidat ja viisaus operaatioiden johtamisessa 
 
Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?
   
Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle
   
Lean – työkalut ja muut asiat 
 
Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!
   
Jättämä ja myöhästyminen on kroonista

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä   
Suomalainen Laatu 2020
  
Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Artikkelit 2019

Lapputekniikka nimeltä lean?
Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset  
Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?
  
Kaizen, Ohno ja VUT
  
Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky  
Tiedon luominen ja Six Sigma
   
Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet
   
Tilastollisen ajattelun luonnottomuus
   
Lean Six Sigma ja palveluesimerkki
  
Ongelmat ja osaaminen
    
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV
    
Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta
    
Jonotuksen ja bufferien pakko
  
X 4.0
    
Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle
   
Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä
    
Yritys ja erehdys vai koe?
 
Onko prosessi ymmärretty väärin?
    
Hävikki ja hukka – Loss & Waste
   
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?
    
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun
   
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä
    
Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä
  

Artikkelit 2018

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0
Väärinymmärretty Lean
  
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”
 
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  
Hukka ja arvo vs. lean-tiede 
 
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II
  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

 

Lue lisää artikkeleita täältä!

 

Tagipilvi

datan käsittelyLean HandbookOpettaminenongelmanratkaisuvaihteluparannusmenetelmä0-virhemuutosShingoLean Six Sigma Black BeltsysteemiWheelerläpimenodatan käsittelyDMAICOFATROIlajitteluKingmanin yhtälösatunnaissyylaadunkehittäjästabiilikalanruotojitMinitab 19syy-seurauskaavioaivoriihiISO 9001Demonstraatiotdatan luokitteluBalanced ScorecardTPSLaatujärjestelmäennustaminenMarkkinointiprosessiCombanion by MinitabarvovirtaL8-matriisiLaatukonferenssiISO 9000TQMstandardointihukan muodotparannusmalli8Dlaatu ratkaiseenollavirheLean-taloFeigenbaumuutiskirjesitoutuminentilastomatematiikkavaihtelun vaikutusläpimenoaikalaatutaulutmenetelmätkoulutushistogrammiLeanmixturesuorituskykymittaritsuorituskykymallilaadunparannusparannuksen johtaminenVUTdatan laatukoesuunnittelut-testipalvelukorrelaatioSPC-korttiparannusdataparannustoiminnan kehittyminenkvantitatiiviset menetelmätPDSA-ympyrätilastollinen päätöksentekoASQSigmaKataPDSAacceptance samplingtoiminnan lainalaisuudetBlack BeltBody of KnowledgetäystekijäkoeISO 9001:2015IATFTOCparantaminenValue Stream Mappingdatan käsittelyMonte CarloSPCDSDluotettava mittausjohtamisjärjestelmäDesign of ExperimentsShewhartmittaussysteemiHarrytyökalutIATF 16949Markkinointiryhmätyöskentelyvuodiagrammierityissyydatan keräysMinitabVSMBig DatapäämäärämalliTuottavuustilastoneukkarikoemittausprosessiLittlen lakiideointiprosessikausaliteettiterveydenhuoltoarvovirta-analyysiLean-visiopaloautopelisekoitekoeJuranmittavirheEDALean Six SigmaTaguchiGageKaizenohjauskorttiTätä on LeanKaikakuparannustoimintamonimuuttujakoe5SvalvontaToyotaasiakasGage R&RhyväksymisnäytteenottoCTPAsiakastarvelainalaisuudetParetosatunnainen vaihteluControl PlanriskiANOVAmonimuuttujatestiHukkaohjauskairyoVOCCrosbyOpetusmenetelmätDeminglaatu SuomessaJohtaminenlaadunhallintahypoteesitestiprosessikuvaushävikkifunktioOhnooperaatiotutkimuslaatuHall of FamePDCABOKohjaussuunnitelmaKingmanryhmittelykaaviojidokatoleranssiasiakastyytyväisyyspuhdistaminenmuutoksen tuskaDOEMSAdata-analyysiFMEAtehokkuusreunaTPMriskinkartoitusGreen BeltLaatutyökalut5W2H toiminnan laitjärjestäminenDFSSmielenmallittehdasfysiikkakanbanIshikawaJatkuva parantaminenarvovirtakuvauslaatutyökalutjaksoaikaSix SigmaturvallisuusDMADVlaadunohjausqfdkustannussäästötCDACTQFactory Physicsinnovaatiokuvaaminentehollinen aikaoeetiedonkerääminenDesign for Six SigmaasiakastyytyväisyysmittaaminenregressioanalyysiguruthypoteesitestausMinitab 18Yellow Belttekoäly