Artikkelit

Ongelmanratkaisun onnistuminen

Julkaistu  29.10.2010    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Laatuteoria: virheitä poikkeamia (poikkeama mitattuna keskiarvosta) tutkittaessa tullaan rajaan, jossa virheet ja poikkeamat alkavat kasvaa poikkeamia ja virheitä tutkittaessa ja parannettaessa!

Lean – tietotaidon tarve ja tarkoitus

Julkaistu  14.09.2010    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Leania pidetään pääasiassa japanilaisten, lähinnä Toyotan, luomana valmistusparadigmana eli uutena tapana ratkaista laatu- ja tuottavuusongelmat. Womack, Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed The World. Kirja perustuu MIT:n tekemään viisi vuotta kestäneeseen tutkimukseen. Harva tietää, että Deming oli ennen Leanin "käyttöönottoa" opettamassa johtajia Japanissa. Hän opetti alla olevaan ketjureaktioon liittyviä asioita.

Lean -talo: virtausta ja parannusta

Julkaistu  16.06.2010    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja huolellisesti. Käynnistetään hukan ja turhan metsästystalkoot. Mitä on saavutettu?

Mitä uutta oli Lean Six Sigma konferenssissa?

Julkaistu  22.03.2010    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Maaliskuussa 2010 pidettiin kymmenennen kerran vuotuinen ASQ:n Lean ja Six Sigma konferenssi Phoenixissa Arizonassa. Konferenssi tarjosi lukuisia hienoja esitelmiä ja uusia avauksia. Artikkelissa lyhyt referointi konferenssin annista.

Ovatko Six Sigma -projektit aina massiivisia?

Julkaistu  19.03.2010    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Ovatko Lean Lean Six Sigma -projekteja pidetään aina massiivisina rypistyksinä. Tämä kuva on monilla, varsinkin niillä, jotka eivät ole vetäneet yhtään projektia tai takana on vain yksi tai kaksi projektia. Todellisuus on kuitenkin usein toinen. Selvitysten mukaan käytettävä työmäärä on kohtuullinen. Tavallisesti projekti kestää pitkään, mutta työaika on noin 40 tuntia.

Artikkelit 2017

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

Artikkelit 2014

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este  
Lean Six Sigma ja palvelucase

Lean -teesien maailma

Lean Six Sigma ja simulointi 
Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä 

t-testi tutuksi!

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Aikavaihtelu 

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua?

Lean ja hukka - Muda, Mura ja Muri

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

Artikkelit 2013

Mielenmallit
Teoriasta käytäntöön

Mistä syntyy onnistunut koulutus?
Laatu puhuttaa Suomessa
Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean Six Sigman vaikuttajat - Hall of Fame

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

Onko kaikki erilaista vai ei?

5W2H -menetelmä ongelman rajaamisessa ja ratkaisemisessa
Säästä aikaa Minitab -nikseilllä
Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä?

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa...
Viiden ässän kehitystyökalu 

Artikkelit 2012

Onnistuuko tuottavuuden ja laadun parannus?
Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA
Menetelmäkeskustelusta parantamiseen
Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?
Lean -aktiviteettien kohdistaminen
Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

JohtamineninnovaatioDOEt-testivalvontaPDSADSDLeanohjauskorttitoleranssiturvallisuusqfdsyy-seurauskaavioerityissyyideointiISO 9000kuvaaminenCTQFactory PhysicskoesuunnitteluLittlen lakikvantitatiiviset menetelmätmuutoshävikkifunktioLean-visioryhmätyöskentely8DHukkamittaussysteemisitoutuminen0-virhetiedonkerääminenlaatu SuomessavuodiagrammiTaguchimenetelmätneukkarikoeuutiskirjemittaaminenROICrosbyDesign for Six Sigmasatunnainen vaihteluriskinkartoitusDMADVhistogrammiaivoriihikalanruotoEDAsatunnaissyyhypoteesitestausasiakastyytyväisyysparannustoiminnan kehittyminenBalanced ScorecardmalliISO 9001hukan muodotprosessikustannussäästötANOVAPDSA-ympyrämuutoksen tuskatilastomatematiikkavaihtelun vaikutusDemingtyökalutMonte CarloSPCgurutdatan käsittelymielenmallitHall of FameCombanion by MinitabriskiMSALaatutyökalutLean Six SigmaasiakastyytyväisyysTPMlaatutaulutprosessikuvausIshikawaMinitabASQregressioanalyysisysteemiDesign of ExperimentsKataFMEAhyväksymisnäytteenottohypoteesitestiKingmanin yhtälödata-analyysiPDCAjohtamisjärjestelmäDemonstraatiotGageParetodatan keräystehokkuusreunadataTPSongelmanratkaisuControl PlanohjausLean Handbooktoiminnan lainalaisuudetmonimuuttujatestiparantaminenjidokapäämäärämallilaadunparannusparannuksen johtaminentehollinen aikaLaatukonferenssisuorituskykymittaritVSMstandardointilajitteluSigmaKaikakuCTPpuhdistaminenmittausprosessimittavirhearvovirta-analyysiLean-talo5SBig DataLean Six Sigma Black BeltparannusmenetelmäDMAICVOCL8-matriisipaloautopeliOpetusmenetelmätTuottavuusjitstabiililuotettava mittausBlack BeltOpettaminenryhmittelykaavioparannusmalliWheelerValue Stream MappingTätä on LeanTOCCDAlaadunhallintaennustaminenarvovirtakuvaus5W2H ohjaussuunnitelmaasiakasBody of KnowledgelaadunkehittäjäOhnoFeigenbaumacceptance samplingtehdasfysiikkaparannustoimintakausaliteettiarvovirtaShewhartToyotaJuranmonimuuttujakoeJatkuva parantaminensekoitekoelainalaisuudetKingmantilastollinen päätöksentekooeejaksoaikaSix SigmalaatutyökalutAsiakastarveShingodatan käsittelylaatuMinitab 18korrelaatioIATF 16949DFSSparannusmixturenollavirhejärjestäminendatan käsittelyoperaatiotutkimusdatan luokittelutäystekijäkoeLaatujärjestelmäISO 9001:2015MarkkinointiprosessiIATFläpimenoaikavaihtelulaadunohjausOFATtilastoSPC-korttiMarkkinointidatan laatuHarryBOKlaatu ratkaisee

Arkisto