Artikkelit

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

Julkaistu  22.02.2017    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin.

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

Julkaistu  25.01.2017    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on pienempi kuin 0,00034 % = 3,4 DPMO, virhettä miljoonaa virhemahdollisuutta kohden (DPMO = defects per million opportunities).

Artikkelit 2017

Lainalaisuudet - tehdasfysiikka  
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

Artikkelit 2014

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este  
Lean Six Sigma ja palvelucase

Lean -teesien maailma

Lean Six Sigma ja simulointi 
Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä 

t-testi tutuksi!

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Aikavaihtelu 

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua?

Lean ja hukka - Muda, Mura ja Muri

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

Artikkelit 2013

Mielenmallit
Teoriasta käytäntöön

Mistä syntyy onnistunut koulutus?
Laatu puhuttaa Suomessa
Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean Six Sigman vaikuttajat - Hall of Fame

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

Onko kaikki erilaista vai ei?

5W2H -menetelmä ongelman rajaamisessa ja ratkaisemisessa
Säästä aikaa Minitab -nikseilllä
Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä?

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa...
Viiden ässän kehitystyökalu 

Artikkelit 2012

Onnistuuko tuottavuuden ja laadun parannus?
Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA
Menetelmäkeskustelusta parantamiseen
Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?
Lean -aktiviteettien kohdistaminen
Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

DMADVFeigenbaumideointiLaatujärjestelmäValue Stream MappingVOCISO 9000JohtaminenPDSAparannusprosessikuvauslaatutyökalutasiakastyytyväisyysSix SigmaLean HandbookEDADemonstraatiotPDSA-ympyräOpetusmenetelmätKingmanuutiskirjemittaaminenANOVAOFATdatan keräyskuvaaminenjärjestäminenhävikkifunktiotehollinen aikavaihtelun vaikutusControl PlanDesign for Six Sigmamittavirheluotettava mittausVSMLaatutyökalutASQmuutosLeanCDAsuorituskykymittaritmielenmallitparannuksen johtaminenjitKingmanin yhtälöISO 9001mittaussysteemiennustaminenlaatu ratkaiseestandardointikorrelaatiojidokapaloautopeliLean-taloLittlen lakiJatkuva parantaminengurutlaatu Suomessadatan laatustabiiliaivoriihi8DROIlajittelumonimuuttujakoemuutoksen tuskaläpimenoaikasatunnaissyyL8-matriisihyväksymisnäytteenottoCTQparantaminenvaihteluryhmittelykaavioneukkarikoeLean Six Sigma Black Beltjohtamisjärjestelmämittausprosessiryhmätyöskentelytilastomalliparannustoiminnan kehittyminenkoesuunnitteludatan käsittelyprosessiDOE0-virhemixtureGageCrosbyriskimenetelmätregressioanalyysiOhnoAsiakastarvetehokkuusreunaHall of Famehukan muodot5SparannustoimintasysteemiBalanced ScorecardtoleranssivalvontatäystekijäkoeDemingtehdasfysiikkanollavirheDFSSLean-visiolaadunohjausTätä on LeanJuranDMAICasiakashistogrammiarvovirta-analyysisitoutuminent-testidataToyotaarvovirtaKatasyy-seurauskaavioBOKohjausdatan käsittelyBody of KnowledgehypoteesitestikalanruotoLean Six SigmaISO 9001:2015laatuTaguchiFMEAMarkkinointisekoitekoearvovirtakuvauspuhdistaminentilastomatematiikkasatunnainen vaihtelujaksoaikaSPCTOClaadunhallintaoperaatiotutkimuserityissyyoeeHarryFactory Physicsvuodiagrammiparannusmallilaatutaulutlaadunparannusacceptance samplingkausaliteettikustannussäästötBig DataLaatukonferenssiriskinkartoitusohjaussuunnitelmaWheelertilastollinen päätöksentekoTuottavuustiedonkerääminenongelmanratkaisuMarkkinointiprosessidatan luokitteluhypoteesitestausBlack BeltSigmaParetoinnovaatioShewhartHukkaTPSPDCApäämäärämalliIshikawaKaikakukvantitatiiviset menetelmätmonimuuttujatestiMinitab5W2H CTPturvallisuusdata-analyysiohjauskorttiDesign of Experimentstoiminnan lainalaisuudetasiakastyytyväisyysOpettaminenqfddatan käsittelyTPMMSAShingolaadunkehittäjäparannusmenetelmäSPC-korttityökalutlainalaisuudet

Arkisto