Artikkelit

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

Julkaistu  05.04.2018    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi saavuttamatta ja aika ja rahat menivät!

Mihin tietoon voi luottaa?

Julkaistu  22.03.2018    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua.

Lean -strategia ja sen soveltaminen

Julkaistu  07.03.2018    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä riittävää, tehokasta ja oikein? Mitkä ovat yrityksen päämäärät ja miten niihin päästään lean -opilla? Miten lean pitäisi ottaa käyttöön?

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

Julkaistu  07.02.2018    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla.

Artikkelit 2018

Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

Artikkelit 2014

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este  
Lean Six Sigma ja palvelucase

Lean -teesien maailma

Lean Six Sigma ja simulointi 
Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä 

t-testi tutuksi!

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Aikavaihtelu 

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua?

Lean ja hukka - Muda, Mura ja Muri

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

Artikkelit 2013

Mielenmallit
Teoriasta käytäntöön

Mistä syntyy onnistunut koulutus?
Laatu puhuttaa Suomessa
Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean Six Sigman vaikuttajat - Hall of Fame

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

Onko kaikki erilaista vai ei?

5W2H -menetelmä ongelman rajaamisessa ja ratkaisemisessa
Säästä aikaa Minitab -nikseilllä
Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä?

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa...
Viiden ässän kehitystyökalu 

Artikkelit 2012

Onnistuuko tuottavuuden ja laadun parannus?
Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA
Menetelmäkeskustelusta parantamiseen
Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?
Lean -aktiviteettien kohdistaminen
Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

Minitab 18datan laatuKingmanin yhtälövaihteluLean-taloriskinkartoituskvantitatiiviset menetelmätDFSSDesign of ExperimentsKaizenhukan muodotlaadunohjausSix SigmaohjaussuunnitelmaValue Stream Mappingdatan luokitteluLean-visioLean Six Sigma Black BeltMinitabKingmanMarkkinointiprosessilaatutaulutryhmätyöskentelyHukkasekoitekoePDCAtilastomatematiikkakuvaaminenIATFpaloautopeliarvovirtaParetoparannusmalliEDAjärjestäminenBalanced Scorecardvaihtelun vaikutusturvallisuustiedonkerääminenohjauskorttiANOVAControl PlanTOCongelmanratkaisutehdasfysiikkaBlack BeltLaatujärjestelmätäystekijäkoetehollinen aikaOFATdatan keräysasiakastyytyväisyysvuodiagrammiTätä on Lean5W2H hävikkifunktiotilastotehokkuusreunaläpimenoaikamallihypoteesitestiPDSA-ympyräMSAparannusIATF 16949syy-seurauskaaviomittaussysteemiIshikawaVOCBOKacceptance samplingShewhartBig DataCTPmixturePDSAmenetelmätregressioanalyysiOpetusmenetelmätparannustoimintalaatusatunnainen vaihteluaivoriihiBody of KnowledgeparannusmenetelmäjohtamisjärjestelmäDemingHarryLaatukonferenssitilastollinen päätöksentekokustannussäästötLaatutyökaluttyökalutarvovirta-analyysiASQasiakastyytyväisyyslainalaisuudetLeansatunnaissyyasiakasSPCgurutTuottavuusKaikakudatan käsittelyMonte CarloLean Handbooklajittelulaatu ratkaiseedatan käsittelyDOEneukkarikoe5SkausaliteettiHall of FamesitoutuminenhypoteesitestausriskiGagetoleranssiTPMprosessikuvaus0-virheISO 9000systeemiOpettaminenFactory PhysicsL8-matriisisuorituskykymittaritpäämäärämalliennustaminennollavirheinnovaatioJohtaminenprosessimonimuuttujakoeISO 9001:2015stabiilioperaatiotutkimusparantaminenryhmittelykaavioCTQCombanion by MinitabmielenmallitFeigenbaumAsiakastarveSPC-korttiTPSlaadunparannusCrosbyarvovirtakuvausohjauskalanruotokorrelaatiolaadunhallintaerityissyyFMEAqfdluotettava mittaustoiminnan lainalaisuudetSigmamittausprosessilaatutyökalutDMADVDMAICkoesuunnittelumuutoksen tuskadatan käsittelyISO 9001Design for Six SigmaLittlen lakilaatu SuomessajaksoaikaDemonstraatiotvalvontamittavirheWheeleruutiskirjeLean Six SigmaOhnoDSDpuhdistaminenShingoVSMKataToyotaGage R&Rparannustoiminnan kehittyminenjidokaJurandataTQMstandardointitoiminnan laitTaguchilaadunkehittäjämittaaminenJatkuva parantaminenhistogrammiROIMarkkinointimuutoshyväksymisnäytteenottoCDAmonimuuttujatestiideointijitt-testioeeparannuksen johtaminen8Ddata-analyysi

Arkisto