Artikkelit

Lapputekniikka nimeltä lean?

Julkaistu  03.12.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Lean herättää edelleen ihmeellisiä tulkintoja ja näyttää ottavan roolia erilaisissa sen piikkiin laitetuissa omituisissa väärinkäsityksissä. Hyvää tarkoittavat ihmiset tekevät vääriä asioita puoliksi oikein ja lopputuloksena on jotain, jota laitetaan Lean-toiminnan ja virtauksen parantamisfilosofian syyksi tai ansioksi.

Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset

Julkaistu  21.11.2019    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Olemme viime aikoina kuulleet lukuisista parannustoimenpiteiden epäonnistumisista. Hiilidioksidin määrä lisääntyy ja ilmaston lämpeneminen ei ole pysähtynyt, aktiivimalli ei työllistänyt vaikutusarvion mukaisesti, terveyskeskuksia ei saada toimimaan ja jonot pitenevät, huippuasiantuntijoiden työluvat viipyvät jne. Vastaavan ja vielä paljon pidemmän epäonnistuneiden parannusyritysten listan voi esittää jokaisesta yrityksestä. Vain alle 5 % liikkeenjohdon parannusyrityksistä johtaa onnistuneeseen lopputulokseen!

Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?

Julkaistu  07.11.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Säätämisellä on kielessä monta merkitystä. Voi olla henkilökohtaista säätöä, aikataulujen säätämistä ja työssä tapahtuvaa yleistä säätämistä, koneiden säätämistä, myyntiprojektioiden säätämistä ja ties mitä. Nämä kaikki säätämiset voivat toki olla toki myös linkitettyinä toisiinsa, josta vasta saadaankin aikaan hienoa säätämistä. Oikea säätämisen systeemi, joka ei säästä ainakaan hermoja, ihmisiä tai aikaa. Jatkuva parantaminen onkin jatkuvaa säätämistä.

Kaizen, Ohno ja VUT

Julkaistu  22.10.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Taiichi Ohno on eräänlainen ikoni Lean -ajattelussa. Häntä lainataan ja kerrotaan siitä, mitä hän on sanonut. Hänen kerrotaan nostaneen esiin sanan muda – hukka – waste. Niin Ohno kuin moni muu on yhtä mieltä siitä, että hukan tunnistamisen lisäksi pitää ymmärtää, miksi hukka muodostuu. Jos sen aiheuttajaa ei poista, hukka tulee takaisin, vaikka hukka poistettaisiin.

Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky

Julkaistu  10.10.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Ongelmat ja niiden ratkaisut ovat aihe, josta on kirjoitettu aiemminkin. Kuvassa yksi oleva nelikenttä on useiden artikkeleiden vakiokuva. Miksi? Siksi, koska kuva auttaa hahmottamaan ja jakamaan ongelmat eri luokkiin ja ratkaisukeinoihin. Onnistunut diagnoosi ja menetelmien valinta ovat tärkeä osa onnistunutta kehitys- ja parannustoimintaa.

Tiedon luominen ja Six Sigma

Julkaistu  26.09.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Six Sigman rooli on luoda läpimurtoja tiedossa ja osaamisessa, mutta ilman osaamista tiedon luomisen menetelmistä, tämä on vaikea toteuttaa ja oppiminen on

Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet

Julkaistu  12.09.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Monimuuttujakokeet tai toisella nimellä tunnettu suunnitellut kokeet (Design of Experiments - DoE) ovat tärkeä osa Lean Six Sigma -menetelmää. Onko Lean Six Sigma Six Sigmaa, jos näin merkittävä osa puuttuu? Lean Six Sigma on suorituskyvyn parannusmenetelmä, ei ongelmanratkaisumetodi.

Tilastollisen ajattelun luonnottomuus

Julkaistu  29.08.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Minua on jonkin aikaa askarruttanut kysymys ihmismielestä ja siitä, kuinka sattuman osuutta on yleisesti hankala hyväksyä organisaatioiden kulttuurissa ja johdon ajattelumaailmassa. Purkaessani kesällä lukemattomien kirjojen jonoa, törmäsin sattumalta Daniel Kahnemanin kirjaan Thinking, Fast and Slow (2011, suom. Ajattelu, nopeasti ja hitaasti) ja sen ajatuksiin, jotka tuovat mielenkiintoisen näkökulman satunnaisuuden ymmärtämiselle psykologian tutkimuksen puolelta.

Lean Six Sigma ja palveluesimerkki

Julkaistu  15.08.2019    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Lean Six Sigma on palveluketjun suorituskyvyn, yleisemmin sanottuna systeemin, prosessin parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. DMAIC lyhenne tulee sanoista Määrittely, Mittaus, Analysointi, Ohjaus (Define, Measure, Analysis, Control), jotka kuvaavat itse parannusprosessia ja sen vaiheita.

Ongelmat ja osaaminen

Julkaistu  01.08.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Ongelmat ovat usein vaikeita ja taustalla on monimutkaisia syy-seurausmekanismeja. On helppo ymmärtää, että mitä vaikeampi ongelma, selvitettävä asia tai tehtävä on edessä, sitä enemmän täytyy olla osaamista ja taitoa.

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV

Julkaistu  18.07.2019    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Muunnettavuuus eli transformability tarkoittaa kykyä indusoida eli muuntaa suunniteltu mitta, ominaisuus tai muoto valmistusprosessissa. Tyypillisiä prosesseja ovat NC työstö, metallien valut, muottiin puristus, ruiskupuristus, prässäys, takominen, extrusio, pultruusio, fotolitogragiset sovellutukset jne. Esimerkkejä löytyy hyvin monilta alueilta, joissa mallin, muotin perusteella muodostetaan tuote tai tuotteen osa eli "kopioidaan".

Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta

Julkaistu  07.06.2019    Kirjoittanut  Tanja Karjalainen  
Minitab 19 ilmestyi 5.6.2019. Minitab on tilastollinen ohjelmistopaketti, joka tarjoaa työkaluja datan analysointiin ja järkevien ratkaisujen löytämiseen hankalimmissakin liiketoimintaongelmissa tilastollisten työkalujen avulla. Minitab 19 -version uudet ominaisuudet tarjoavat parempia päätöksentekomahdollisuuksia olipa tilastollinen taustasi vasta-alkaja tai edistyneempi käyttäjä.

Jonotuksen ja bufferien pakko

Julkaistu  29.05.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Jonot ovat kaikille tuttuja jossain muodossa. Jonotamme melkein aina johonkin ja tämä jonottamisen määrä tekee meistä vähintään jonojen kokemusasiantuntijoita, vaikka harvoin tulee miettineeksi mistä jonot tulevat tai miksi joskus ei ole jonoa ollenkaan? Mikä on hukkaa ja jonoa asiantuntijatyössä ja toimistoissa?

X 4.0

Julkaistu  16.05.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Quality 4.0, Industry 4.0 jne. termeihin ei voi olla törmäämättä. Tähän rinnalle tulee AI (Artificial Intelligence) ja IoT (Internet of Things) termit sekä keskustelu siitä, että nämä vievät meidän työt, niks naks. Tietsikka pilvineen ja algoritmeineen helpottaa elämää ja syrjäyttää ihmisen työn tarpeen.

Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle

Julkaistu  08.05.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Tekoälyn ja automaation aiheuttamasta häiriöstä työelämään ja yhteiskuntaan on jo jonkin aikaa käyty ajankohtaista keskustelua. Tämä uuden teknologian suuri mahdollisuus tuottavuuden ja prosessien laadun parantamiselle nähdään sekä uhkana yksilölle, että mahdollisuutena organisaatiolle. Puhumme älykkäistä ratkaisuista, tekoälystä, roboteista sekä niiden vaikutuksista tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaan ja talouskasvuun. Toisaalta ne nähdään paljon kaivattuna apuna esimerkiksi hoitotyötä rasittavaan työvoimapulaan, mutta toisaalta suurena uhkana yhteiskunnan rakenteelle, jos suuri osa nykyisten ammattien kysynnästä on tulevaisuudessa marginaaleissa, koska työn korvaa kaiken osaava ja tietävä kone.

Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä

Julkaistu  18.04.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Entropia on luonnon ominaisuus, joka tulee ilmeiseksi kenelle tahansa, joka yrittää ylläpitää vähäisen monimutkaisuuden ja kaaoksen tilaa kolmevuotiaan huoneessa tai omalla työpöydällään. Vaikka kuinka asiat ovat paikoillaan, ne pyrkivät karkaamaan pois paikoiltaan ja jos entropia kuuluu luontoon, niin kannattaako sitä vastaan oikeastaan edes taistella?

Yritys ja erehdys vai koe? - Kokeellinen vanukas

Julkaistu  04.04.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Nykyään puhutaan paljon kokeilusta ja kokeista myös yhteiskunnallisella tasolla. On ollut perustulokokeilua ja teiden varsilla näkee tiemerkintäkokeiluja, mutta mikä on koe ja onko sillä eroa kokeiluun?

Onko prosessi ymmärretty väärin?

Julkaistu  21.03.2019    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä keskusteluissa, että oletamme kaikkien ymmärtävän termin samalla tavalla. Mutta mitä jos käsityksemme eroavat? Oletuksessa, että ajattelemme samalla tavalla on aina se riski, että toteamme jälkeenpäin keskustelleemme ihan eri näkökulmista. Vielä pahempaa tietenkin on jos tätä erhettä ei huomata!
Edellinen 12 Seuraava

Vierasblogi: Factory Physics

Osa I: Miten eräs yritys kasvatti tulosta 10-kertaiseksi
Osa II: Johtotason päälliköt aiheuttavat vaihtelua
Osa III: Mitä on varasto-optimointi? 
Osa IV: Lopeta köydenveto talouden ja operaatioiden välillä 
Osa V: Kuinka saada eniten arvoa lisäarvosta 
Osa VI: Kolme syytä varastojen optimoinnin epäonnistumisissa 
Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta 
Osa VIII: Kuinka hallita työntekijäkapasiteettia  
Osa IX: Kolme erittäin yleistä virhettä ennustamisessa 
Osa X: Täydellisen maailman löytäminen johtajana 

Artikkelit 2020

Bayes "puhuu" meille tapahtumien syiden todennäköisyydellä, totuudesta?   
Teköäly (AI), monimuuttujakoe (DOE) ja Six Sigma
   
Riskit laadun johtamisessa
  
Uusia tuulia ja ennakkotietoa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan julkaisusta
   
Virtaus- ja resurssitehokkuus
  
Jatkuva siivoaminen ja konmaritus
   
Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity
   
Virtaus ja kaivamisen estäminen
  
Buffereiden eli joustovarojen puute
   
Parannusidean myyminen – Lean Six Sigma
   
Ristiriidat ja viisaus operaatioiden johtamisessa 
 
Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?
   
Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle
   
Lean – työkalut ja muut asiat 
 
Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!
   
Jättämä ja myöhästyminen on kroonista

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä   
Suomalainen Laatu 2020
  
Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Artikkelit 2019

Lapputekniikka nimeltä lean?
Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset  
Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?
  
Kaizen, Ohno ja VUT
  
Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky  
Tiedon luominen ja Six Sigma
   
Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet
   
Tilastollisen ajattelun luonnottomuus
   
Lean Six Sigma ja palveluesimerkki
  
Ongelmat ja osaaminen
    
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV
    
Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta
    
Jonotuksen ja bufferien pakko
  
X 4.0
    
Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle
   
Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä
    
Yritys ja erehdys vai koe?
 
Onko prosessi ymmärretty väärin?
    
Hävikki ja hukka – Loss & Waste
   
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?
    
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun
   
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä
    
Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä
  

Artikkelit 2018

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0
Väärinymmärretty Lean
  
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”
 
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  
Hukka ja arvo vs. lean-tiede 
 
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II
  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

 

Lue lisää artikkeleita täältä!

 

Tagipilvi

LaatukonferenssivalvontaturvallisuusMinitab 19standardointimielenmallitmuutosLean Six Sigma Black Beltdatan luokitteluDSDkoulutuskvantitatiiviset menetelmätIATF 16949laatutyökalutTPS0-virheLean-visioTuottavuusläpimenoaikaIshikawapalveluMSAmallikustannussäästöttäystekijäkoeKingmanin yhtälöDesign of ExperimentsYellow Beltlaatu ratkaiseeBody of Knowledgeideointisuorituskykyarvovirta-analyysiLean Handbookryhmittelykaaviosatunnainen vaihteluacceptance samplingnollavirheongelmanratkaisuKingmanMarkkinointijärjestäminenGageWheelerTaguchiLaatujärjestelmämittaaminenGage R&Rtehokkuusreunatekoälyjohtamisjärjestelmäterveydenhuoltot-testiJatkuva parantaminenKataISO 9001DMADVparannusmenetelmäSPCvuodiagrammiasiakastyytyväisyyssitoutuminenkorrelaatiohyväksymisnäytteenottotehdasfysiikkaPDSA-ympyräCTPparannuksen johtaminenVUCAmenetelmätTPMjaksoaikapäämäärämalliMinitabDMAICohjauskorttiDFSSISO 9001:2015sekoitekoeohjaustehollinen aikaBalanced ScorecardDOEtoiminnan laitMarkkinointiprosessitilastomatematiikkahypoteesitestausControl Planlajitteluarvovirtakuvaushypoteesitestitilastollinen päätöksentekomuutoksen tuskastabiilikausaliteettiasiakasTätä on LeanCrosbylaadunhallintadatan käsittelyparannuslainalaisuudetprosessikuvausvaihtelusatunnaissyyhukan muodotparantaminenparannustoimintapuhdistaminenAsiakastarveShingoEDAvaihtelun vaikutusFMEATOCdatan keräysparannustoiminnan kehittyminenCTQdataVSMVOC5SISO 9000laatukalanruotoPDSALean Six SigmaLittlen lakilaatu SuomessaarvovirtaToyotaSix Sigma8Ddatan käsittelyBOKsuorituskykymittarithistogrammimixtureJohtaminenerityissyyL8-matriisiaivoriihiHukkaGreen BeltrtbriskiCombanion by MinitabDemonstraatiotCDAMinitab 18Monte CarloROIsysteemiLaatutyökalutANOVAOFATjidokaBayesjitprosessilaadunparannusläpimenoParetodatan laatu5W2H ryhmätyöskentelykairyoJuranluotettava mittaustoleranssiShewhartHall of FameSPC-korttiregressioanalyysiLean-taloKaizenparannusmallidata-analyysilaadunkehittäjäOhnoinnovaatioVUTValue Stream MappingoperaatiotutkimuslaatutekniikkakoesuunnitteluOpetusmenetelmätkanbanqfdLeanriskinkartoituskuvaaminenmonimuuttujatestiKaikakuoeemittavirheasiakastyytyväisyysDesign for Six SigmaOpettaminenhävikkifunktioneukkarikoelaadunohjausgurutSigmalaatutaulutBlack Beltohjaussuunnitelmapaloautopelitilastotoiminnan lainalaisuudetFactory Physicssyy-seurauskaaviotiedonkerääminenBig Datadatan käsittelyIATFuutiskirjeennustaminenmonimuuttujakoemittaussysteemiDemingFeigenbaummittausprosessiPDCAHarryASQtyökalutTQM