Artikkelit

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

Julkaistu  23.02.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa hävikin syntymistä poikkeaman neliönä. Hävikki syntyy poikkeamasta. Tämä voi olla mikä tahansa poikkeama sovitusta suunnitellusta tavoitteesta, joka tulee saavuttaa.

Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?

Julkaistu  21.02.2019    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Lukuisissa yrityksissä vannotaan asiakaspalautteiden nimiin. Halutaan kuunnella asiakasta herkällä korvalla. Yrityksissä uskotaan palautteen keräämisen ja tutkimisen parantavan laatua ja tuottavuutta. Valitettavasti näin helppoa se ei ole! Vain 1-3% liikkeenjohdon käynnistämistä parannuksista, jotka usein perustuvat asiakasvalituksiin ja reklamaatiokustannuksiin, johtavat merkittäviin tuloksiin.

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

Julkaistu  07.02.2019    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Production System).

Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä

Julkaistu  24.01.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Ongelman luokkaan ja menetelmiin liittyy iso määrä erilaisia käsitteitä ja niille määritelmiä. Minua hauskuuttaa, kun kuulee, että organisaatiossa ei suositella käyttämään mielellään termiä ongelma vaan puhutaan haasteista. Onkohan tiedetty mitä nämä kaksi eri määritelmää ns. kehitys-/parannuskontekstissa tarkoittavat.

Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä

Julkaistu  10.01.2019    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Viimeisin vuosikymmen on auttanut ymmärtämään ja piirtämään, mitä on kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen. Taakse on jätetty yksittäisten menetelmien tai konseptien puolesta puhuminen. Konseptit ovat näyttäneet kyntensä ja asemoituneet paikalleen.

Vierasblogi: Factory Physics

Osa I: Miten eräs yritys kasvatti tulosta 10-kertaiseksi
Osa II: Johtotason päälliköt aiheuttavat vaihtelua
Osa III: Mitä on varasto-optimointi? 
Osa IV: Lopeta köydenveto talouden ja operaatioiden välillä 
Osa V: Kuinka saada eniten arvoa lisäarvosta 
Osa VI: Kolme syytä varastojen optimoinnin epäonnistumisissa 
Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta 
Osa VIII: Kuinka hallita työntekijäkapasiteettia  
Osa IX: Kolme erittäin yleistä virhettä ennustamisessa 
Osa X: Täydellisen maailman löytäminen johtajana 

Artikkelit 2019

Hävikki ja hukka – Loss & Waste   
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?
    
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun
   
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä
    
Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä
  

Artikkelit 2018

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0
Väärinymmärretty Lean
  
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”
 
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  
Hukka ja arvo vs. lean-tiede 
 
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II
  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

Artikkelit 2014

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este  
Lean Six Sigma ja palvelucase

Lean -teesien maailma

Lean Six Sigma ja simulointi 
Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä 

t-testi tutuksi!

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Aikavaihtelu 

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua?

Lean ja hukka - Muda, Mura ja Muri

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

ToyotaJuranPDCAMSATOCtäystekijäkoeregressioanalyysikalanruotoLittlen lakiDemingmittaussysteemiFeigenbaumLaatukonferenssiKingmankoulutuspäämäärämalli8DohjaussuunnitelmaasiakasFactory PhysicsaivoriihiVOCJohtaminenISO 9001:2015laadunkehittäjälaatu SuomessaasiakastyytyväisyysControl PlanLean-taloriskinkartoitushypoteesitestaussysteemiDemonstraatiotarvovirtakuvauslajittelutoiminnan lainalaisuudet5W2H tilastomatematiikkaDMAICmittaaminenmonimuuttujakoemalliBody of KnowledgekoesuunnitteluIATFsekoitekoeHukkaJatkuva parantaminenarvovirtaparannusmallilaadunparannusparannustoimintavuodiagrammiHarrylaatuDOETuottavuusjitjaksoaikaerityissyyVSMvaihtelusitoutuminenryhmittelykaaviouutiskirjeturvallisuusoperaatiotutkimuslaatutaulutIATF 16949muutoksen tuskadatan keräysASQCDAlaatu ratkaiseedatatoleranssiFMEAvalvontadatan käsittelykvantitatiiviset menetelmät5SmixtureSix Sigmanollavirheprosessilaatutyökalutparannuksen johtaminenL8-matriisikuvaaminenkausaliteettiOpettaminenmittavirheryhmätyöskentelyPDSAprosessikuvausasiakastyytyväisyysneukkarikoearvovirta-analyysiideointi0-virhetoiminnan laittilastollinen päätöksentekoPDSA-ympyräläpimenoaikagurutparannusmenetelmämielenmallithypoteesitestiCrosbyparannusennustaminenMinitab 18BOKBlack Beltdata-analyysit-testiparantaminenongelmanratkaisusyy-seurauskaavioriskiParetoKaikakuBalanced ScorecardOFATKingmanin yhtälötehdasfysiikkaCombanion by MinitabShingoISO 9001ShewhartOhnodatan luokittelutehollinen aikahukan muodotLean-visioparannustoiminnan kehittyminenpaloautopeliCTPOpetusmenetelmätlaadunohjausLean HandbookinnovaatioANOVAMinitabValue Stream MappingTQMLeanvaihtelun vaikutusDesign for Six SigmahävikkifunktioMarkkinointiROIGageEDAlaadunhallintadatan käsittelyoeeISO 9000jidokaTPMhyväksymisnäytteenottoTaguchisuorituskykymittaritsatunnainen vaihteluMonte CarlokustannussäästötqfdAsiakastarvejohtamisjärjestelmäCTQjärjestäminenhistogrammiTPStehokkuusreunaLean Six SigmalainalaisuudetmittausprosessiHall of FameDesign of ExperimentsSPC-korttiohjauskorttiohjausIshikawaacceptance samplingWheelermuutosTätä on Leandatan laatuSigmapuhdistaminenluotettava mittausKaizenDSDmonimuuttujatestimenetelmättilastosatunnaissyySPCstabiiliBig DataDMADVdatan käsittelyLaatutyökalutstandardointiDFSSLean Six Sigma Black BeltMarkkinointiprosessiLaatujärjestelmäkorrelaatiotiedonkerääminenKataGage R&Rtyökalut

Arkisto