Artikkelit

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Julkaistu  09.01.2020    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin ja palveluihin tai niiden toteuttamiseen liittynyt murros tai epäonnistuminen. Näistä murroksista voimme oppia edelleen uutta ja yllättävää.

Vierasblogi: Factory Physics

Osa I: Miten eräs yritys kasvatti tulosta 10-kertaiseksi
Osa II: Johtotason päälliköt aiheuttavat vaihtelua
Osa III: Mitä on varasto-optimointi? 
Osa IV: Lopeta köydenveto talouden ja operaatioiden välillä 
Osa V: Kuinka saada eniten arvoa lisäarvosta 
Osa VI: Kolme syytä varastojen optimoinnin epäonnistumisissa 
Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta 
Osa VIII: Kuinka hallita työntekijäkapasiteettia  
Osa IX: Kolme erittäin yleistä virhettä ennustamisessa 
Osa X: Täydellisen maailman löytäminen johtajana 

Artikkelit 2020

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Artikkelit 2019

Lapputekniikka nimeltä lean?
Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset  
Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?
  
Kaizen, Ohno ja VUT
  
Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky  
Tiedon luominen ja Six Sigma
   
Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet
   
Tilastollisen ajattelun luonnottomuus
   
Lean Six Sigma ja palveluesimerkki
  
Ongelmat ja osaaminen
    
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV
    
Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta
    
Jonotuksen ja bufferien pakko
  
X 4.0
    
Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle
   
Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä
    
Yritys ja erehdys vai koe?
 
Onko prosessi ymmärretty väärin?
    
Hävikki ja hukka – Loss & Waste
   
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?
    
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun
   
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä
    
Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä
  

Artikkelit 2018

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0
Väärinymmärretty Lean
  
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”
 
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  
Hukka ja arvo vs. lean-tiede 
 
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II
  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

 

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

systeemihistogrammihävikkifunktioparannustehollinen aikaCombanion by MinitabturvallisuusTQMqfd5SlaatuL8-matriisiValue Stream MappingideointiBody of Knowledgepalveluparannuksen johtaminenaivoriihiLaatutyökalutdatan käsittelyasiakastyytyväisyysLean Six SigmamittaussysteemiTOCjaksoaikauutiskirjeterveydenhuoltoLaatujärjestelmätilastollinen päätöksentekoarvovirtastabiiliohjaussuunnitelmaJuranLeanFactory PhysicsprosessikuvausSix Sigmaluotettava mittaustehdasfysiikkamuutoskustannussäästötdatakvantitatiiviset menetelmätOhnohukan muodotmenetelmätJohtaminenjohtamisjärjestelmäKingmanin yhtälöryhmittelykaaviohypoteesitestausvaihteluFMEACrosbysyy-seurauskaavioDMAICDesign of ExperimentsmittavirheTuottavuussatunnaissyyControl PlanmonimuuttujatestisitoutuminenlaadunohjausJatkuva parantaminentäystekijäkoeIATFmalliSPC-korttiMSAlaatu ratkaiseeregressioanalyysitoiminnan laitROInollavirheLaatukonferenssikoesuunnitteluDemonstraatiotSigmaLean-talolaadunhallintadatan käsittelyISO 9000tehokkuusreunaIATF 16949vuodiagrammi0-virhesatunnainen vaihteluparannusmalliBig DataWheelerpäämäärämalli8DANOVATaguchiohjauskorttimielenmallitIshikawamittausprosessiDesign for Six Sigmalainalaisuudet5W2H toleranssijärjestäminenkoulutusISO 9001:2015jidokaparannustoimintaShingoTPSPDSADOEennustaminenriskidatan laatuKingmanHall of FameMonte CarloongelmanratkaisuprosessiohjausHukkaOpettaminenMarkkinointiprosessiLean HandbookstandardointiMinitab 19ISO 9001tilastomatematiikkakuvaaminenVUTparannustoiminnan kehittyminenShewharttyökalutguruttekoälyBalanced ScorecardsekoitekoeasiakastyytyväisyysmonimuuttujakoevalvontaDMADVlaadunkehittäjätilastoCTPsuorituskykyDeminglaatutaulutoperaatiotutkimusMinitabYellow Beltlaatu SuomessaOFATlaadunparannusKataVSMGage R&RBOKGreen BeltasiakasLittlen lakisuorituskykymittaritBlack BeltmixtureneukkarikoeSPCParetolaatutyökalutASQtiedonkerääminenEDAMinitab 18Kaizenmittaaminenkalanruotovaihtelun vaikutusdata-analyysidatan luokitteluparantaminenhyväksymisnäytteenottoläpimenoaikahypoteesitestiCDAdatan käsittelyOpetusmenetelmätmuutoksen tuskaarvovirta-analyysikausaliteettikairyooeeryhmätyöskentelypaloautopeliLean Six Sigma Black BeltPDCAarvovirtakuvausFeigenbaumacceptance samplingHarryPDSA-ympyräDFSSerityissyyDSDt-testipuhdistaminenGagetoiminnan lainalaisuudetVOCparannusmenetelmäKaikakuTPMinnovaatiokanbankorrelaatioMarkkinointiCTQdatan keräyslajitteluLean-visioToyotajitAsiakastarveriskinkartoitusTätä on Lean

Arkisto