Artikkelit

Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle – mitä se on?

Julkaistu  02.04.2020    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Yrityksissä ja organisaatioissa vuosi toisensa jälkeen taistellaan samojen ongelmien kanssa. Lukuisista yrityksistä huolimatta ongelmat eivät näytä ratkeavan. Miksi? Oletko koskaan ihmetellyt, miksi asiat eivät näytä ratkeavan? Olet tehnyt kaikkesi! Tiedät lukuisia syitä, joilla asiat voi muuttaa paremmaksi ja olet muuttanut (so. parantanut) joitain näistä syistä ja kuitenkaan parannusta ei tapahdu. Miksi? Jotain puuttuu! Miksi "syyt" eivät paranna? Olemme tietämättämme törmänneet kausaliteetin näkymättömään seinään!

Lean – työkalut ja muut asiat

Julkaistu  19.03.2020    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Lean on varmaan 2000-luvun suosituimpia kehitysviitekehyksiä. Kaikilla on mielipide Leanista, mutta kysymys on, onko mielipide lähellekään oikeaa. Useat mielipiteet ovat hyviä, mutta ovatko ne riittävän kattavia suhteessa reaalimaailmaan, jotta saavutetaan yritysten päämäärät ja liiketoimintatulokset. Lean-tekoja näkyy, mutta missä ovat päämäärien toteutumiset ja liiketoiminnan tulokset?

Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!

Julkaistu  05.03.2020    Kirjoittanut  Matti Pesonen  
Datan analysoinnista, faktoista ja totuudesta puhutaan paljon. Datan määrä on lisääntynyt mielettömästi, mutta onko siitä saatu tieto kasvanut samalla tavalla? Tuoko digitalisaatio meille automaattisesti hyötyä ja viisautta kaiken lisääntyneen datan mukana ja opimmeko siitä jotain mitä emme jo tiedä? Onko datan analysointi ensimmäinen vai viimeinen ratkaisu ongelmiin?

Jättämä ja myöhästyminen on kroonista

Julkaistu  20.02.2020    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Leikillään heitetyt tarinat siitä, "voi kun yritys olisi perustettu kuukausi aiemmin", ovatkin totta. Ihmisen lineaarinen ajattelumalli ohjaa meitä niin, että ajattelemme tuotteen tai palvelun saavamme toimitettua ajoissa, jos voitaisiin aloittaa työ aiemmin. Tämä on ikävä kyllä väärin.

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä - mutta tekemällä voi?

Julkaistu  06.02.2020    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Meillä on tapana tarkastella ympärille ja tehdä päätös toimenpiteistä, jota tehdään, jotta tulevaisuus on parempi. Harmi, että nämä usein epäonnistuvat. Parannus vaatii kausaalisuuden (syy-seurauksen ymmärtämisen), ja tämä on hankalaa. Liki mahdotonta. Käytännössä näkemisen tasolta kausaalisuutta ei voi tunnistaa. Näkemisen ja tekemisen sekoittuminen toisiinsa on johtanut moniin paradokseihin ja epäonnistumisiin. Käytämme sanaa "syy" nähdyistä asioista, vaikka syy ilmenee VAIN tehtyjen asioiden (interventioiden) kautta. Tästä syystä emme huku huipputuloksiin vaan päinvastoin hukumme epäonnistumisiin!

Suomalainen Laatu 2020

Julkaistu  23.01.2020    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Suorituskykyindeksi oli Suomessa vuonna 1997 Cp = 0,60 ja vuosien 2000-2019 tutkimusaineistossa Cp = 0,65-0,70. Tämä tarkoittaa 25-35 % virhetasoa. Laatu on pysynyt lähes samalla tasolla 20 vuotta! Lean Six Sigma -koulutuksella ja prosessilla päästään kansainväliseen Six Sigma -tasoon, jossa virhemäärä on alle 0,00034 %. (Cp > 2 ja Cpk >1,5). Kustannukset pienenevät 39 %-72 %:a. Lean Six Sigma -projektien keskituotto on ollut 91 000 €/vuosi - 245 000 €/vuosi. QKK Oy:n kouluttamat Black Beltit ja Green Beltit parantavat laatua n. 10-20 kertaa tehokkaammin ja nopeammin DMAIC -prosessilla!

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Julkaistu  09.01.2020    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin ja palveluihin tai niiden toteuttamiseen liittynyt murros tai epäonnistuminen. Näistä murroksista voimme oppia edelleen uutta ja yllättävää.

Vierasblogi: Factory Physics

Osa I: Miten eräs yritys kasvatti tulosta 10-kertaiseksi
Osa II: Johtotason päälliköt aiheuttavat vaihtelua
Osa III: Mitä on varasto-optimointi? 
Osa IV: Lopeta köydenveto talouden ja operaatioiden välillä 
Osa V: Kuinka saada eniten arvoa lisäarvosta 
Osa VI: Kolme syytä varastojen optimoinnin epäonnistumisissa 
Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta 
Osa VIII: Kuinka hallita työntekijäkapasiteettia  
Osa IX: Kolme erittäin yleistä virhettä ennustamisessa 
Osa X: Täydellisen maailman löytäminen johtajana 

Artikkelit 2020

Kausaliteetti-syy on ehto parannukselle   
Lean – työkalut ja muut asiat 
 
Kaikki oli ennen paremmin – kuvatkin piirrettiin käsin!
   
Jättämä ja myöhästyminen on kroonista

Miksi näkemällä ei voida murtaa systeemiä   
Suomalainen Laatu 2020
  
Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

Artikkelit 2019

Lapputekniikka nimeltä lean?
Numeeriset ja analyyttiset tutkimukset  
Jatkuva säätäminen – miksi säädämme?
  
Kaizen, Ohno ja VUT
  
Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky  
Tiedon luominen ja Six Sigma
   
Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet
   
Tilastollisen ajattelun luonnottomuus
   
Lean Six Sigma ja palveluesimerkki
  
Ongelmat ja osaaminen
    
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA IV
    
Minitab 19 - uusi versio suositusta ohjelmistosta
    
Jonotuksen ja bufferien pakko
  
X 4.0
    
Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle
   
Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä
    
Yritys ja erehdys vai koe?
 
Onko prosessi ymmärretty väärin?
    
Hävikki ja hukka – Loss & Waste
   
Auttavatko palaute- ja reklamaatioselvitykset parantamaan laatua?
    
Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun
   
Neljä ongelmaa, neljä lähestymistä
    
Kokonaisvaltainen lähestyminen toiminnan kehittämisessä
  

Artikkelit 2018

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0
Väärinymmärretty Lean
  
Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”
 
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän  
Hukka ja arvo vs. lean-tiede 
 
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa II
  
Mihin tietoon voi luottaa?
  
Lean -strategia ja sen soveltaminen, osa I
  
”Kultasormi” Black Belt

Artikkelit 2017

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?  
Tehdasfysiikka on hyvä kaveri
  
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III
  
Tulos vai toiminta?
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II 
10 + 20 vuotta laatukoulutusta   
Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I
  
Aliarvostettu vaihtelu
 
DSD -koesuunnitelmat
  
Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo
  
Leviääkö Lean käsiin?
  
IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella
  
Lainalaisuudet - tehdasfysiikka
 
Väärin ymmärretty laadun parannus

Artikkelit 2016

Unohdettu laadunohjaus?!  
Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä
 
Lääkärille 15 minuutissa
  
Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna
  
Tehokkuusreunan tunnistaminen
 
Lean Six Sigma -soveltaminen kasvaa nopeimmin maailmassa
  
Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!
  
Osaaminen, Lean -osaaminen
 
Lean Six Sigma ja Kaikaku
  
Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?
  
Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

Mitä lean on?

Johtajan LAATU 

ISO 9001:2015 riskiperusteinen ajattelu sekä johdon sitoutuneisuus
 
Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen
  
Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?
  
ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista
  
Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015
  
Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö!
  
Riskiperusteinen ajattelu

Artikkelit 2015

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?
Miksi toleranssit?

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma 
 
Big Data palveluissa ja palveluna
 
VSM - mihin tätä käytetään?
  
Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD) 

Kokeilua vai koetoimintaa?
 
Hyväksymisnäytteenotto

Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta 
Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista 
 
Pääkomponenttianalyysi Minitabilla
  
Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

Tuottavuuden parantaminen
   
Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys 

Parannustoiminnan kohdistaminen
  
Kumpi auto on parempi
 
Lean -toiminnan lainalaisuudet 
 
Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi
  
Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa 

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

Tuottavuuden parannus ja mallit

 

 

Lisää artikkeleita.

 

Tagipilvi

WheelerDemonstraatiotDeminglaadunkehittäjäarvovirtahistogrammiCombanion by MinitabkoesuunnitteluOpettaminenlajitteluvaihteluMarkkinointidatamonimuuttujakoetekoälyL8-matriisilaadunhallintaLaatutyökaluthypoteesitestiHarryAsiakastarveterveydenhuoltoLittlen lakisuorituskykymittaritasiakasluotettava mittausMSASigmaongelmanratkaisukanbanLean Six Sigma Black BeltTOCohjaussuunnitelmaToyotaKaikakuMonte CarloVOCMarkkinointiprosessigurutMinitab 18kausaliteettiLean-taloDSDparannusmenetelmätehdasfysiikkaIATF 16949parannustoimintavaihtelun vaikutusohjauskorttiparannusDesign of ExperimentsinnovaatioEDAHukkakalanruototoiminnan lainalaisuudettiedonkerääminennollavirhesyy-seurauskaavioriskitilastomatematiikkakairyomonimuuttujatestilainalaisuudetLeanmallitilastollinen päätöksentekoVSMTPSoeesysteemipaloautopeliideointilaatutaulutasiakastyytyväisyysSix SigmaKatakoulutusjitkvantitatiiviset menetelmätPDCAvalvontaDOEShewhartLaatujärjestelmäpalveluVUTISO 9001Tätä on LeanGage R&Rdatan käsittelytehokkuusreunakustannussäästötControl PlanFeigenbaumROILean Six SigmaMinitabsatunnaissyyparantaminenGagesekoitekoesatunnainen vaihteluFMEABlack Belt5SIATFtäystekijäkoeOpetusmenetelmätLean HandbookDFSSdata-analyysit-testilaatuYellow BeltasiakastyytyväisyyshävikkifunktioneukkarikoeKingmanohjauskorrelaatioerityissyyBody of Knowledge0-virheKaizenSPC-korttiSPCmielenmallituutiskirjedatan laatuprosessiHall of FameOhnoDesign for Six SigmasitoutuminenregressioanalyysiPDSABOKläpimenoaikaennustaminenlaatutyökalutTaguchijidokamittavirheJuranoperaatiotutkimusTQMarvovirtakuvausparannusmalliOFATTPMturvallisuus5W2H datan keräysLaatukonferenssiANOVAdatan käsittelyqfdMinitab 19laadunohjausprosessikuvausjaksoaikatehollinen aikaJatkuva parantaminendatan käsittelyDMAICriskinkartoitusPDSA-ympyräGreen BeltKingmanin yhtälökuvaaminentyökalutstandardointiISO 9001:2015hukan muodotpäämäärämallistabiililäpimenolaadunparannusCTQmittausprosessiarvovirta-analyysimittaaminenTuottavuusparannustoiminnan kehittyminenBalanced ScorecardValue Stream MappingaivoriihiParetomuutoksen tuskaacceptance samplingmenetelmäthyväksymisnäytteenotto8DryhmätyöskentelymittaussysteemimixturehypoteesitestausCTPtilastopuhdistaminenmuutostoleranssiBig DataCDAryhmittelykaavioFactory PhysicsISO 9000ShingosuorituskykyLean-visioCrosbyvuodiagrammiASQIshikawaJohtaminenjärjestäminenjohtamisjärjestelmäparannuksen johtaminendatan luokittelulaatu Suomessalaatu ratkaiseeDMADVtoiminnan lait

Arkisto