Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

Julkaistu 05.01.2012    Kirjoittanut Eero E. Karjalainen  Tilaa RSS

Teemme joka päivä muutoksia tai vaihdoksia –  korjaamme ja vaihdamme erilaisia asioita. Korjaamme rikkinäisen lampun, vaihdamme syksyisin ja keväisin autonrenkaat, reklamoimme, valitamme ja vaadimme muutoksia ja parannuksia. Nämä kaikki ja monet muut ovat muutoksia, mutta ne eivät ole parannuksia. Näillä vain palautetaan virheellinen tila entiselleen. Näin myös sairastuessamme. Oikea lääkäri ja lääke palauttaa tilamme ennalleen, ei paranna.

Parannus (Improvement)

Parannus (improvement) on jotakin syvempää. Parannus muuttaa nykyisen hyvän ja stabiilin tilan paremmaksi. Tätäkin yritämme useasti, mutta epäonnistumme. Tutkimusten mukaan alle 5 % parannusyrityksistä johtaa todelliseen parannukseen. Kuinka voimme parantaa onnistumistamme? 

parannusmalli.jpg

Lean ja Six Sigma ovat parannusmenetelmiä. Jos niitä käytetään oikein, parannuksen onnistumisen todennäköisyyttä voidaan merkittävästi lisätä. Molemmat menetelmät ovat hyvin läheistä sukua toisilleen. Yhteistä niille on, että yritetään vastata kolmeen keskeiseen kysymykseen – Mitä yritämme saada aikaiseksi? Kuinka tiedämme, että tekemämme muutos on parannus? Mitä muutoksia on tehtävä, jotta tulos olisi parannus?

Niin Leanin, Six Sigman kuin myös ISO 9000:n taustalla on muutoksen kokeilu/testaus Demingin ympyrällä. Alkujaan tämän pragmaattiseen filosofiaan liittyvän tekniikan esitti Walter A. Shewhart 1931. Testauksen ja kokeen (DoE) osuus on enemmän korostunut Six Sigmassa kuin Leanissa.  Lean -caseista harvoin löytää erillistä testausta – toimiiko 5S, kanban, SMED yrityksessämme ennen soveltamista? Onkohan caset valikoituneet onnistuneista? Six Sigma on kasvanut testauksen (DoE) ympärille. Kaikki käyttöönotettavat muutokset on testattava ja todistettava parannukseksi! Six Sigma -caset ovat DoE-caseja!

Lean


leanroadmap2puoltapieni.jpgLeanissa muutos kohdistuu aktiviteettien väliseen tilaan, jota kutsutaan hukaksi (waste). Kaikki aktiviteetit, jotka eivät lisää arvoa, ovat hukkaa. Hukkaa vähentämällä prosessin virtaus tasaantuu,  paranee ja kustannukset alenevat. Hukan poistaminen on yhtä kuin muutos – jos valitsee oikean hukan, joka vaikuttaa yrityksen kokonaistulokseen, on kyseessä parannus. Valinnan ja testauksen helpottamiseksi on luotu erilaisia Lean -työkaluja kuten arvovirtakuvaus ja Lean Roadmap. 

 

 

Six Sigma


qkk6sroadmap.jpgSix Sigmassa päähuomio on ensisijassa prosessissa ja aktiviteetissa ja sen vaihtelussa, siis laadussa. Vaihtelua pienentämällä prosessin suorituskyky, laatu ja virtaus paranevat. Vaihtelu on seurausta syytekijöistä (juurisyyt, root causes) – jos pystyy valitsemaan oikeat tekijät, parametrit ja tekemään niihin muutoksen tai estämään niiden muuttumista, on kyseessä parannus. Six Sigma laajennettiin 2000-luvun alussa käsittämään myös hukan eri muodot (hukka = parametri). Itse asiassa ensimmäinen raportoitu Six Sigma -projekti oli 1980-luvulla Lean -projekti, jossa DoE:n avulla pystyttiin lyhentämään CMOS -piirien läpimenoaikaa. (Eric Maas, McNair: Applying Design for Six Sigma to Software and Hardware Systems, 2010). 

Avainkysymys niin Leanissa kuin Six Sigmassa on testaus/koe (Demingin ympyrä, hypoteesitestaus, Doe, Taguchi - monta nimeä samalle asialle). Muutoksen mahdollisuuksia niin Leanissa kuin Six Sigmassa on äärettömän paljon. Kuinka löytää juuri se hukka, tekijä, faktori, parametri, jonka muuttaminen johtaa parannukseen. Jos muuttaa väärää tekijää, voi muutos johtaa tilanteen huononemiseen (näin käy hyvin usein). 

eerooikee2.jpg
DI Eero E. Karjalainen

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

    Tagipilvi

    KingmanKaizenL8-matriisiturvallisuusDesign for Six SigmaLaatukonferenssiarvovirtakuvausTQMsysteemivaihteluregressioanalyysihypoteesitestausMarkkinointiLean Handbooklaatu SuomessamuutosHarryparannustoimintaJohtaminenohjaussuunnitelmatoiminnan laitDeminglaatuongelmanratkaisuaivoriihiDemonstraatiotdatan käsittelytilastollinen päätöksentekohistogrammiIshikawaparannusmallijaksoaikaPDCAmittausprosessiriskinkartoitusLittlen lakiMinitab 18DSDdatan käsittelyMSAsyy-seurauskaavioLaatutyökaluthyväksymisnäytteenottoOFAT8DLean-taloqfdASQmittaussysteemisitoutuminenGage R&RJurankorrelaatiovuodiagrammiSix SigmaValue Stream MappingWheelersatunnainen vaihteluparannuksen johtaminenOpetusmenetelmätparantaminenasiakastyytyväisyyspuhdistaminenriskiControl PlanGagedatan keräysIATFdatan käsittelymuutoksen tuskaBlack BeltpaloautopelilaatutaulutarvovirtaMonte CarloToyotaDOECrosbyTPStehollinen aikahypoteesitestisatunnaissyyDMAIClaatutyökalutVSMennustaminenoperaatiotutkimusläpimenoaikaCombanion by MinitabTPMParetoideointidata-analyysiBOKHukkaryhmittelykaaviotoiminnan lainalaisuudetlaadunhallintauutiskirje5Sstabiilikvantitatiiviset menetelmättilastomatematiikkaohjauskorttitäystekijäkoeerityissyySPC-korttiBody of KnowledgetehdasfysiikkaprosessikuvausvalvontatoleranssiISO 9000SPCFactory Physicsdatan laatuarvovirta-analyysiTOCprosessiJatkuva parantaminendatan luokittelu0-virheCTPCDAPDSAryhmätyöskentelyoeeHall of Famevaihtelun vaikutusKingmanin yhtälölainalaisuudetparannustoiminnan kehittyminenkausaliteettiohjausLean Six Sigma Black Belthukan muodotShewhartmonimuuttujakoeDesign of ExperimentsKataPDSA-ympyräAsiakastarvelajitteluIATF 16949laadunohjausinnovaatiotilastojärjestäminenlaadunparannustyökalutBalanced ScorecardISO 9001mittaaminenTätä on LeankuvaaminenmonimuuttujatestiMarkkinointiprosessiEDALeant-testiFMEAasiakasCTQkoesuunnitteluOhnohävikkifunktiomixturedatatiedonkerääminenkalanruotomielenmallitFeigenbaumtehokkuusreunaLean Six SigmaLaatujärjestelmälaatu ratkaiseemenetelmätparannusmenetelmäDFSSANOVAsuorituskykymittaritKaikakujohtamisjärjestelmäMinitabjidokalaadunkehittäjäluotettava mittausmalliDMADVISO 9001:2015Lean-visioTuottavuusparannusBig DataSigmamittavirhenollavirheOpettaminen5W2H kustannussäästötpäämäärämalliShingoacceptance samplingneukkarikoeVOCROIjitTaguchistandardointisekoitekoegurutasiakastyytyväisyys

    Arkisto