Laadun suunnittelu – kilpailukyvyn peruskallio

Julkaistu 21.01.2021    Kirjoittanut Antti Piirainen  Tilaa RSS


Asiakkaan ja laadun tulee olla huippuprioriteetti. Asiakkaan kokema tarkoituksenmukainen laatu on kilpailukyvyn peruskallio. Kun sinä tai organisaatiosi ratkaisette asiakkaan "ongelman", ei hänellä ole syytä hankkia tätä muilta. Laadun tulisi olla strateginen prioriteetti.

Käytännössä organisaatiossa keskustellaan laaduttomuudesta: vioista ja reklamaatioista. Tohtori J.M. Juran esitteli universaalit kolme prosessia, joita tulee johtaa ja niiden prosessien tuottamia tuloksia pitää verrata jatkuvasti maailman parhaisiin (siis lähes aina oman organisaation ulkopuolisiin). Universaalit prosessit ovat laadun ohjaus, laadun parannus ja laadun suunnittelu.

Juranin trilogia ja kolme univesaalia prosessia.png
Kuva 1. Juranin Trilogia ja kolme universaalia prosessia.

Videolla Juran itse kertoo kolmesta prosessista: https://www.youtube.com/watch?v=OEN48Vz7KRA

Laadun suunnitteluprosessi on uusin tunnistettu prosessikokonaisuus ja se vaikuttaa eniten suorituskykyyn ja laatuun. Samalla se on prosesseista kaikkein vaikein. Juranin mukaan 70-90 % kustannuksista sidotaan kiinni suunnitteluvaiheessa. Sama koskee myynnin menetyksiä. Epäonnistutaan suunnittelemaan tuote tai palvelu, joka ei täytä vaatimuksia, on hankala ja kallis toteuttaa ja jakaa asiakkaille. Myynnin menetykset näkyvät organisaatiossa useina tuotteina tai nimikkeinä, jotka eivät myy, mutta ovat "listoilla".

Juran kuvaa suunnitteluprosessin seitsemän askeleen avulla (kuva 1). Prosessi lähtee tavoitteen asetannasta - liiketoiminnan tavoitteesta - ja päätyy käytännön toteutuksen siirtämiseen hallitusti tuotantoon suorituskykyisenä.

Suunnitteluprosessi.pngSuunnitteluprosessin aikana on useita asioita, joissa voidaan epäonnistua. Näitä voidaan kutsua ymmärtämisen aukoiksi (Gap). Aukko suunnitteluvaiheiden välillä kuvaa, että siirtyminen seuraavan vaiheeseen epäonnistuu, koska jotain jää ymmärtämättä. Luullaan, että tiedetään, mutta ei tiedetä.

Tämä tuntematon, mutta tunnettu asia voitaisiin käsitellä tai suunnitella uusiksi, jos asiaa osataan tarkastella eri näkökulmista tai ei keskitytä rajattuun näkökulmaan.

Laatuteknologiassa on useita menetelmiä ja konsepteja suunnittelun avuksi. Jo muutamien suunnittelua tukevien laatukonseptien osaaminen auttaa tunnistamaan useita tunnettuja asioita ja muuttaa nämä tuntemattomat tunnistetuksi.

Design for Six Sigma -konsepti on yksi moderneimmista suunnittelun kokonaisuuksista, joka sitoo oivallisesti yhteen ei-tilastolliset ja tilastolliset numeraaliset ja analyyttiset menetelmät, sekä ryhmädynamiikkaa ajavat ideointityökalut.

Design for Six Sigmassa käytetään QFD (Quality Function Deployment) -konseptia asiakastarpeen tunnistamisessa ja luokittelussa. TRIZ-menetelmää tukemassa suunnittelussa eteen tulevien ristiriitojen tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Suorituskyky -konseptia yhdessä toleranssisuunnittelu tekniikoiden kanssa toleranssien mitoituksessa ja optimoimisessa. Koesuunnittelua mallinnusdatan tehokkaassa keräämisessä, joka on käyttökelpoinen tuki lähes jokaisessa tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Laadun suunnittelu tukee yrityksen jatkuvaa uudistumistarvetta. Organisaation tulee sitoutua jatkuvasti innovoimaan ja parantamaan toimintaansa, etenkin tuotteita. Juranin esittelemä Laadun suunnittelun prosessi ohjaa toimintaa tuloksekkaaksi ja sitoo laadun suunnittelun liiketoimintaan.

  

Antti_90.jpg
Antti Piirainen
antti@qk-karjalainen.fi

 

Haluatko uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi? Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Six Sigmasta, Leanista, laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä. Liity laadunkehittäjien joukkoon!

 

Lähde:

  1. Juran's Qualitys Handbook 7th Edition

 

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

    Tagipilvi

    EDAgurutMSAPDSApaloautopeliparannuksen johtaminensatunnainen vaihteluLean-talokuvaaminensitoutuminentiedonkerääminenongelmanratkaisuMonte CarloL8-matriisiläpimenoGagearvovirtamittausprosessiDFSSlaatutauluterityissyyBlack BeltCDAtoleranssiMarkkinointiasiakastyytyväisyystrizmonimuuttujatestijitlaatu Suomessaarvovirta-analyysihukan muodotControl PlantilastomatematiikkaIATFHarryparantaminenDeminghistogrammiOpetusmenetelmätpäämäärämallistandarditryhmätyöskentelyBig DataMinitab 19Jatkuva parantaminenohjaussuunnitelmatilastollinen päätöksentekoneukkarikoemonimuuttujakoeohjausqfdCombanion by MinitabFeigenbaumjidokahypoteesitestiDMAICjuurisyyBOKdata-analyysitehdasfysiikkaISO 9001:2015Wheelertehollinen aika5Sdatan keräyslaatuteknologiaYellow BeltISO 9001systeemimixtureIATF 16949laatupalkintoKataPDSA-ympyräAsiakastarveISO 9000datan luokitteluriskimittaaminenparannustoimintalainalaisuudetjärjestäminenterveydenhuoltoVSMPDCAkorrelaatiomuutosMinitabDesign of Experimentsdatan laatuFactory PhysicsGage R&Racceptance samplingGreen BeltvaihtelulaatutyökalutsekoitekoeKaizentekoälykustannussäästötASQROIparannustoiminnan kehittyminenkoulutusvaihtelun vaikutuskvanttifysiikkahyväksymisnäytteenottoCTPLaatutyökalutKaikakuprosessikuvausJuransyy-seurauskaavioDesign for Six SigmapalveluEFQMDMADVTaguchimittaussysteemitäystekijäkoearvovirtakuvausoeeLaatujärjestelmäkoesuunnittelutilastosuorituskykykvantitatiiviset menetelmättoiminnan lainalaisuudetDemonstraatiotDOEasiakastyytyväisyysMarkkinointiprosessitehokkuusreunatyökalutmielenmallitBayessuorituskykymittaritHukkaJohtaminenturvallisuus0-virhemuutoksen tuskaShingoasiakaslaadunohjausdatan käsittelylaatutekniikkaennustaminenHall of FameIshikawavuodiagrammikvanttimekaniikkakairyokausaliteettiOhnouutiskirjemittavirheohjauskorttiSix SigmaKingmanVUTLittlen lakijohtamisjärjestelmäParetolaadunparannusparannusmenetelmäsatunnaissyyCrosbyläpimenoaikaaivoriihiLeanprosessiToyotanollavirheSPC-korttiinnovaatioLean Six SigmamallilajitteluValue Stream Mappingdatan käsittelyBalanced ScorecardLean Six Sigma Black BeltlaatuTQMLean HandbookLean-johtajaTOCkanbanoperaatiotutkimus8Ddatan käsittelyhypoteesitestausregressioanalyysiparannusVOCShewhartSigmaOpettaminenparannusmalliideointiDSDpuhdistaminenhävikkifunktioTPSvalvontaLean-asiantuntijastandardointistabiilijaksoaikaTPMlaatu ratkaiseeluotettava mittausTätä on LeanTuottavuus5W2H LaatukonferenssidataVUCAOFATSPCLean-visiokalanruotoCTQKingmanin yhtälöFMEAANOVAt-testitoiminnan laitBody of KnowledgeMinitab 18rtbryhmittelykaavioriskinkartoituslaadunkehittäjämenetelmätlaadunhallinta

    Arkisto