Laatuammattilaisten työtehtävät, osaamisen todentamien ja vaikutus palkkaan

Julkaistu 09.02.2022    Kirjoittanut Antti Piirainen  Tilaa RSS

 

Laatuihmisten tehtävät voidaan luokitella erilaisiin osaamiskokonaisuuksiin ja näistä muodostuviin työtehtäviin.

Amerikan laatuyhdistys, ASQ*) julkaisi Quality Progress -lehdessä 12/2021 laatuammattilaisten palkkatietoja ammattinimikkeittäin. Tämä lista antaa meille suomalaisillekin hyvän kuvan, millaisia tehtävänimikkeitä ja osaamisvaatimuksia laatuammattilaisille on olemassa ja miten niitä arvostetaan. (Taulukko 1)

*)ASQ (American Society for Quality) on maailman suurin laatuyhdistys, jolla on jäseniä 130 eri maassa lähes 100 000.

Taulukko 1. Laatuosaajien 25 tehtävänimikettä ja keskipalkat/vuosi sekä sertifioinnin vaikutus/lisä vuosipalkkaan USA:ssa vuonna 2021.

Taul_laatuihmistenteht.png

Viimekertaisessa kirjoituksessa (Laatuosaaminen) käsittelin lyhyesti laatutieteen taustaa ja mainitsin, että laatuinsinöörinimikkeellä toimivalle henkilölle on määritelty asiat siitä, mitä vähintään pitää osata. Laatuinsinöörin osaamisalue on vain osa laatutieteestä**).

**)Laatu on soveltavaa insinööritiedettä (applied science). Kokonaisuutta kutsutaan lukuisilla eri nimillä; laatu, laatutiede, laatuteknologia, laatutekniikka. (quality, quality science, quality technology, quality engineering). Tässä artikkelissa käytetään ytimekästä termiä laatutiede.

Tämän kertaisessa kirjoituksessa laajennetaan osaamisaluetta ja käsitellään laajemmin, millaisia työtehtäviä ja osaamisalueita laatutieteen alalla toimiville henkilöille on olemassa maailmalla. Yritykset ja niiden tuotteet kilpailevat globaalisti niin laadulla kuin hinnallakin. Täällä Suomessa olisi myös seurattava ja vastattava kansainväliseen laatukilpailuun myös ammattitasolla.

Suomessa meillä ei ole tällä hetkellä laatuihmisillä koordinoitua "edunvalvontaa" tai tahoa, joka loisi, koordinoisi ja levittäisi tieto laatutieteen saralta. Meillä Suomessa laadun tehtävänimikkeet ovat enemmän tai vähemmän organisaatiokohtaisia, jäsentymättömiä ja niille asetetut osaamistasovaatimukset ovat yrityskohtaisia ja subjektiivisia, ehkä sertifioituja Six Sigma -osaajia lukuun ottamatta.

Laatutiede on oppiala, joka tukee poikkitieteellisenä kaikki aloja. Laatutiede pitää sisällään laadun varmistusta, laadun suunnittelua, laadun ohjausta ja parantamista sekä näiden johtamiseen luotuja parhaita käytäntöjä ja keinoja, joilla on näyttö (scientific). Tavoitteena on saavuttaa tarkoituksenmukaiset asiakkaan tarpeet ja täyttää kannattavasti minimivaihtelulla.

Laatutiede ja tehtävät ovat kiehtovia, haasteellisia "optimointitehtäviä", mutta harmillisesti huonosti Suomessa tunnettuja. Laatutieteen tavoitteena on tukea yksilöitä, yrityksiä, organisaatiota ja osaltaan auttaa niitä parempaan laatuun, tuottavuuteen sekä kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

On tärkeää, että laatutiede ja laadun tietoisuus on tunnistettu. Yhtä tärkeää on tunnistaa eri tehtävänimikkeet ja niiden vaatimat osaamiskokonaisuudet (BOK – Body Of Knowledge). Tätä voi verrata esimerkiksi opetusalan tai lääketieteen eri tehtäviin (yleislääkäri, erikoislääkäri sairaanhoitaja jne. ja näiden yleisnimikkeiden alla voidaan erikoistua tarkemmin).

Taulukossa 1 on luokiteltu laatualan tehtäviä viidellä tasolla ja kahdellakymmenelläviidellä ammatti-/työtehtävänimikkeellä. Jokaisella on yhteisiä, mutta samalla myös eriytyneitä osaamisalueita ja tehtäviä.

Tehtävänimikkeet

Amerikan laatuyhdistys – American Society for Quality - on kuvannut kaksikymmentäviisi tehtävänimikettä/työtehtävää eri tasoilla. Kaikille tehtäville löytyy pääsääntöisesti osaamispohja (BOK), joka voidaan tenttiä. Euroopan laatuorganisaatio (EOQ – European Organisation of Quality) on luonut vastaavaa laatuinsinöörin pohjaa kuin ASQ. Nyt se on luonnosvaiheessa (EOQ CoS QEP).
https://www.eoq.org/wp-content/uploads/EOQ-CoS-QE_2021_Final-draft_Dec_2021.pdf

Tehtävänimikkeen osaaminen ja tähän liitetty vaatimus (sertifiointi) vaikuttavat laatuihmisten työn tuottavuuteen (yrityksen kilpailukykyyn), arvostukseen ja tätä kautta palkkaukseen.

Vaikka tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole esitellä palkkoja, näemme, että laatuihmisten palkat ovat linjassa asiantuntijatehtävien kanssa. Nämä eivät tietenkään ole suoraan muunnettavissa Suomen työmarkkinoille.

Erityisesti kannattaa huomioida tästä taulukosta, että sertifioitu henkilö ansaitsee noin 10 000- 20 000 dollaria vuodessa enemmän kuin ei sertifioitu (10-20 %). Osaamisen todentamisen ulkopuolisen taholta on tärkeä osa organisaation osaamisen suorituskyvyn johtamista ja vaikuttavuuden varmistamista.

Varmistammehan me kaikki yhdessä, että meillä on laatutieteen ja tehtävänimikkeemme mukainen osaaminen ja kehitämme sitä jatkuvasti. Näin organisaation kilpailukyvyn varmistaminen taataan. Laatu ei ole tuurista kiinni, eihän?

 

Antti_90.jpg
Antti Piirainen
antti@qk-karjalainen.fi

 

Lähteet:

1. Hansen, C. M. Coming Into Focus. Quality Progress. ASQ 2021
2. Hansen, C. M. Channeling The Power of Certification. Quality Progress. ASQ 2021
3. EOQ Standardointi, https://www.eoq.org/standardization/, jonka alla on EOQ CoS QEP

 

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

  • Heidi

    Minkälainen rooli ja arvostus kansainvälisesti ja toisaalta Suomessa on eri tahojen, esimerkiksi ASQ, EOQ, Laatukeskus, välillä?

  • Antti Piirainen

    ASQ on ainakin arvostettu. EOQ:n sertifikaatin sisältö on myös kattava siinä missä on ASQ:nkin sisältö. ASQ:n ja EOQ:n arvostusjärjestystä en on osaa sanoa. Jos ja kun hallitset ko sisällön, on sisällön opiskelussa oma työnsä. Sisältöä ei varmasti muutamassa tunnissa tai päivissä opi.

Tagipilvi

turvallisuushistogrammipuhdistaminenmalliprosessiBayesDMAICLaatukonferenssiOhnoToyotalaadunhallintaarvovirtakuvaushäiriökysyntä5ShyväksymisnäytteenottokoulutustrizrtbMarkkinointiprosessiJatkuva parantaminenCTPohjauslaatu ratkaiseeBody of KnowledgeBlack Beltluotettava mittauskorrelaatiolaatutyökalutohjauskorttiFactory PhysicstilastomatematiikkahypoteesitestisitoutuminenLean-taloGage R&RLean Six SigmamuutosMinitab 19valvontanollavirheDeminglaatuteknologiakausaliteettiläpimenoaikaTätä on LeantilastoPDSAIATFsekoitekoeacceptance samplinglaadunohjauslaatupalkintoohjaussuunnitelmavaihtelukoesuunnitteluryhmittelykaaviosysteemivuodiagrammimuutoksen tuskaANOVAkustannussäästötennustaminenjärjestäminenL8-matriisisatunnainen vaihteludataISO 9001:2015parannusmenetelmälaadunkehittäjätilastollinen päätöksentekoLean Six Sigma Black BeltParetoEFQMhukan muodotISO 9000Combanion by MinitabasiakastyytyväisyysTuottavuusmittausprosessitehdasfysiikkaCynefinBig DatariskiVUCAmonimuuttujakoeOpetusmenetelmätqfdasiakaspalvelusatunnaissyytiedonkerääminenLean-asiantuntijaVUTstandardointiparantaminenstabiilimittaaminensuorituskykyjohtamisjärjestelmämittaussysteemiGreen BeltTPMGageSix SigmaMinitablainalaisuudetTQMLaatujärjestelmälaadunparannusVSMROIPDSA-ympyräSPC-korttiprosessikuvauskvantitatiiviset menetelmätjaksoaikaMonte CarloinnovaatiolaatutekniikkaValue Stream MappingLean-johtajalaatutiedekanbanKaikakuControl PlantyökalutasiakasregressioanalyysiYellow Beltparannustoiminnan kehittyminenASQkvanttifysiikkaparannuksen johtaminenKatariskinkartoitusgurutkuvaaminenDemonstraatiotsuorituskykymittaritmenetelmätideointiongelmanratkaisutehollinen aikaSPCEDAPDCAmittavirhehypoteesitestausoeepaloautopeliMSAarvovirta-analyysijidokaHukkaMarkkinointijuurisyyHarryCrosbyDesign for Six SigmaGraph BuilderlajitteluIshikawaHall of Fameuutiskirjeaivoriihidatan luokittelumonimuuttujatestiIATF 16949päämäärämallidata-analyysimielenmallitAsiakastarveTPSCTQLaatutyökalutjitlaatutaulutKaizentoiminnan laitparannustoimintaLeanDFSSMinitab 18WheelerkalanruotoOFATkompleksisuusDMADVKingmanTOCISO 9001tehokkuusreunaDOELean Handbook8Ddatan käsittelylaatut-testiShewhartLean-visioparannusmallitoiminnan lainalaisuudetdatan käsittelyryhmätyöskentelypullonkaulaparannusarvovirtaOpettaminenläpimenoerityissyyTaguchikvanttimekaniikkakairyoSigmaKingmanin yhtälövaihtelun vaikutusCDAdatan käsittelydatan keräysBOKLittlen lakiVOCJohtaminenFMEAFeigenbaumoperaatiotutkimusstandardithävikkifunktiopalveluasiakastyytyväisyystoleranssilaatu Suomessadatan laatu5W2H tekoälymixturesyy-seurauskaavioterveydenhuolto0-virheBalanced ScorecardDSDShingoneukkarikoeDesign of ExperimentsJuran

Arkisto