Osaaminen, Lean -osaaminen

Julkaistu 03.08.2016    Kirjoittanut Antti Piirainen  Tilaa RSS

 

Lääkärit.jpgOsaatko kuvitella lääkäriä tai talousjohtajaa, jolla ei ole alansa koulutusta? Eikö olekin vaikea. Lean -osaajaksi voit nimetä itsesi, vaikka sinulla ei ole koulutusta. Usein itselle saattaa riittää, että olet tehnyt jotain toimenpiteitä, jotka liitetään Leaniin.

Lean on monisäikeinen käsite, joka luo monia mielikuvia (ks. aikaisempi artikkeli: Mitä lean on?/4/). Modig ja Åhlstöm toteaakin kirjassaan This Is Lean/1/, että helposti tulkitaan seuraavasti: kaikki hyvä on Leania ja kaikki huono on ei-Leania.

Kuten lääketieteessä ja taloustieteissä myös Leanissa on määritelty mitä pitää vähintään tuntea ja osata, että voi kutsua itseään osaajaksi. Amerikan laatuyhdistys (American Society for Quality, ASQ)  julkaisi BOK:n (Body Of Knowledge), johon on kuvattu Lean -sertifikaatin osaamisen pohja. BOK pitää sisällään 176 aihealuetta. Tunnetko ne? Vai onko Lean, tuottavuuden parantaminen, "maalaisjärjen soveltamista tekemiseen". "Kokeilemalla oppii". Haluan nähdä sen potilaan, joka on menossa leikkaukseen ja lääkäri sanoo, että ihan "maalaisjärjellä tässä mennään, älä hätäile, kokeillaan".

BOK.jpgOsaamisen voi hankkia lukemalla, tekemällä ja kouluttautumalla. Olemme suunnitelleet ja tehneet Lean -johtajakoulutuksen, joka nopeuttaa ja auttaa soveltamaan Leania tehokkaasti omaan organisaatioon. Koulutus ohjaa lähestymään tuottavuuden ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä useista näkökulmista.

Pahimmillaan lean-toteuttajat keskittyvät yksittäisten menetelmien tai työkalujen käyttämiseen. Miettikääpä lääkäriä, joka olisi mieltynyt käyttämään röntgenkuvausta. Kaikki analyysit aloitettaisiin kuvaamalla, jonka jälkeen lääke olisi joku ibuprofeeni -valmiste. Yksi työkalu diagnoosiin ja yksi lääke ongelmanratkaisuun.

Leanin yhteydessä tarjotaan myös välillä lääkkeeksi johtamista, uskotaan sen yksivoipaisuuteen. Se ratkaisee tuottavuusvajeen. Välillä kuulee, että 5S ja standardointi on ratkaisu kaikkeen. Maailma ei ole niin yksinkertainen, että yksi lääke auttaa kaikkeen.

Edellä mainitut ovat hyviä ja tärkeitä asioita. On muistettava, että aina tulee lähestyä asioita ylhäältä alaspäin eikä alhaalta ylöspäin. Yrityksessä tämä tarkoittaa lähestymistä omistajien päämäärälähtöisesti. Leanin päämäärät ovat...

 • tuottaa arvoa asiakkaille ja tuottajalle,
 • tämä tapahtuu toimintaa, arvovirtaa ja tuotetta parantamalla,

... toteutus edellyttää...

Painoarvot.jpgASQ:n Body of Knowledge pitää sisällään kolme erilaista kokonaisuutta:

 1. taktinen,
 2. integroiva ja
 3. strateginen.

Lean -johtajakoulutus on kombinaatio kaikkea näitä kolmea, mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa tasossa.

"Teoria on tylsää, käytäntö on tyhmää."
-Kirsti Lonka-

 
Lean -johtajakoulutus on saanut erinomaista palautetta osallistujilta ja monet pitävät sitä yhtenä uransa merkittävimpänä koulutuksena tulevaisuuden kannalta. Lean -osaajan tai kehitystoiminnasta vastavan henkilön on tärkeää nähdä, että parannustoimintaan vaikuttaa useat tekijät.

Lääkärille potilaan elintoimintojen ylläpitäminen ja elämän jatkaminen (virtauksen ylläpito ja arvon tuottaminen) ovat tärkeämpää kuin hoitotoimenpiteet. Tämä edellyttää päämäärän mielessä pitämistä, potilaalle oikean diagnoosin tekemistä ja tarvittavien työkalujen käyttöä ja alistamista päämäärän alle. Sama pitäisi olla Lean -toteuttajilla. Joskus vain näkee, että 5S -indeksin korkea luku on tärkeämpi kuin varmistaa onnistunut toimitus asiakkaalle!

 

Antti_uusi.jpg
Antti Piirainen
Kouluttaja
DI, Lean Six Sigma Black Belt
antti@qk-karjalainen.fi

 

Lähteet:

 1. Modig, N. & Åhlström, P. 2012. This is Lean – Resolving the Efficiency Paradox. Bulls Graphics AB. Halmstad, Sweden.
 2. Modig, N. & Åhlström P. 2013. Tätä on Lean – Ratkaisu tehokkuusparadoksiin.
 3. Manos, A., Vincent, C. 2012. The Lean Handbook – A Guide to the Bronze Certification Body of Knowledge. ASQ Quality Press. USA.
 4. Piirainen, A. 2016. Mitä lean on? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mita-lean/
 5. Piirainen, A. 2016. Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palveluprosessin-ketteryys/
 6. Karjalainen, E. 2016. Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannanko-liiketulosta/

 

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

 • Antero Tamminen

  Tietoa voi hankkia lukemalla ja kouluttautumalla. Tieto ja tietämys ovat kuitenkin vielä kaukana osaamisesta. Osaamista saa vain tekemällä ja tekemällä, toistojen kautta. 99 % koulutuksista keskittyy vain tiedon jakamiseen - työkaluista ei ole koskaan ollut puutetta toiminnan kehittämisessä. Kaikki tuntemamme "Laatutyökalut" ovat systemaattisesti käytettynä hyödyllisiä ja kehittävät toimintaa. Hyvä kysymys kursseille osallistujille ja myös QKK-tiimille on... "Mikä muuttuu kurssin päätyttyä ... Mitä teet huomenna ?"

  Hyvää Syksyä :)

 • Antti Piirainen

  Erittäin hyvä kysymys. Tieto ei riitä, mutta luo pohjaa. Tieto luo pohjan sille, mitä tulee harjoitella. Harjoittelu on keino oppia muistamaan mitä on oppinut mm. koulutuksissa. Kun käyttää laajempaa tietopohjaa harjoitellessa muodostuu osaaminen ja "viisaus". Jos tietopohja, mitä harjoittelee, on liian suppea tai väärältä osa-alueelta, harjoitus ei johda osaamiseen. BOK (Body of Knowledge) luo pohjaa sille, mitä tulee harjoitella. Harjoittelu vaatii sitkeyttä ja vuosien työtä ympäristössä, missä se on mahdollista.

  Koulutukset, joihin kuuluu harjoitustehtäviä ja ovat riittävän pitkiä, mahdollistavat parhaiten harjoittelun aloituksen. Itse suosin koulutuksia, joihin liittyy harjoitusprojekti. Tämän projektin tulee olla todellinen työ, todelliseen organisaatioon. Projektin tarkoituksena on soveltaa uutta tietoa ja sitoa se vanhaan. Uuden tiedon lisääminen vanhan päälle eli kumuloituva tieto luo tietämystä. "Työkalut" ovat yksi osa. Usein ne vain tukevat, eivät auta. Usein luullaan, että ne ratkaisevat. Eivät. Tarvitaan useiden osa-alueiden yhdistämistä. Jos nyt vaikka lainaisi W.E. Demingia: ymmärrä kokonaisuus (systeemin), muutos ajassa ja paikassa (vaihtelu), syy-seuraussuhteet (tieto) ja ihmisten käyttäytyminen (psykologia) ja sido tämä substanssiosaamiseen, voi syntyä tietämystä (parannusajatus).

  Pituudella vastaavasti tarkoitan, että tulee voida toistaa asiaa riittävän usein ja välissä olisi hyvä olla riittävästi aikaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta sekä vuorovaikutteista keskustelua. Usein ongelmana on, että kuvitellaan oppivamme kaikki heti. Trivialisoidaan aihe, jota ei tunneta. Ei suhtauduta muutokseen "vakavasti". Oppiminen, osaamisen pohjan luominen, on työlästä, mutta samalla palkitsevaa.

Tagipilvi

SPC-korttiASQEDAhävikkifunktiotrizdatan keräysSigmatehollinen aikamuutosdatan laatuTaguchipalvelumittavirhekalanruototoleranssiANOVAJatkuva parantaminenSPCBayesISO 9001:2015parannusmenetelmäLean Six SigmahypoteesitestausLean HandbookKataprosessikuvausDSDVUCAdatan käsittelypullonkaulaKingmanin yhtälöstandardointiPDSA-ympyräohjauskorttiläpimenoaikaparannustoiminnan kehittyminenAsiakastarveLean-asiantuntijajohtamisjärjestelmäOhnoKingman5SVSMlaatumallijärjestäminenCDAtäystekijäkoehypoteesitestiHall of FameValue Stream MappingCombanion by MinitablaatutyökalutTuottavuusBlack BeltVUTsuorituskykymittaritarvovirtakuvausinnovaatioOpetusmenetelmätLittlen lakisuorituskykytilastollinen päätöksentekolaatupalkintosatunnaissyyTPMneukkarikoemittaussysteemiasiakasluotettava mittausuutiskirjedatan käsittelyISO 9000Graph BuilderkvanttimekaniikkaregressioanalyysiriskiLaatukonferenssistabiilisekoitekoemuutoksen tuskaMarkkinointiideointipäämäärämalliPDSAtekoälyMonte Carlovalvonta5W2H TPSBody of KnowledgeFeigenbaumerityissyyHarryDesign of ExperimentsWheelerasiakastyytyväisyysISO 9001sitoutuminenqfdkanbanBig DataDFSSryhmätyöskentelyGreen BeltLean-johtajatyökalutdatan luokittelukvanttifysiikkat-testiasiakastyytyväisyystiedonkerääminenIshikawaTätä on LeanjuurisyyDesign for Six SigmaLean Six Sigma Black BeltParetoGageCTPkoulutuslaatuteknologiakompleksisuusKaikakuControl Plan0-virheLeanDOEMinitab 19JohtaminenturvallisuusennustaminenkairyotilastomatematiikkaTQMmittaaminenoeemonimuuttujatestiprosessimielenmallitkoesuunnittelulaadunohjausparannustoimintaTOCongelmanratkaisuKaizenparannusmalliEFQMhyväksymisnäytteenottoarvovirta-analyysimenetelmätlainalaisuudetMSAohjaussuunnitelmaYellow BeltkausaliteettiDMADVGage R&RHukkartbkorrelaatiovaihteluFMEAtilastotehdasfysiikkahukan muodothäiriökysyntäoperaatiotutkimusvuodiagrammikvantitatiiviset menetelmätlajitteluCrosbyjaksoaikasysteemi8DLaatujärjestelmädatan käsittelynollavirheVOCparantaminensatunnainen vaihteluläpimenotoiminnan laitlaatutekniikkadata-analyysitoiminnan lainalaisuudetparannusMinitab 18ROIFactory PhysicsBOKtehokkuusreunaDMAICaivoriihilaatutaulutPDCAasiakaspalveluCTQToyotavaihtelun vaikutusSix SigmadatajitCynefinLaatutyökalutkuvaaminenDemonstraatiotBalanced ScorecardShingoOFATlaatu SuomessagurutDemingIATF 16949monimuuttujakoeriskinkartoitusstandarditterveydenhuoltoryhmittelykaavioacceptance samplingMinitablaatu ratkaiseeIATFLean-talolaadunparannusmittausprosessiohjaussyy-seurauskaavioMarkkinointiprosessiJuranparannuksen johtaminenpaloautopelipuhdistaminenShewhartLean-visioL8-matriisiOpettaminenkustannussäästötlaadunkehittäjämixturejidokalaadunhallintahistogrammiarvovirta

Arkisto