Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

Julkaistu 13.06.2018    Kirjoittanut Antti Piirainen  Tilaa RSS

Six Sigma tarjoaa konkreettisen paketin parantamiseen

Kakku.jpg
Six Sigma on saavuttanut kypsän iän, josta osoitus on ISO 13 053-1 ja 2. standardi(t). Six Sigma on yleisesti yhteisöissä hyväksytty ja tehokkaaksi todettu keino parantaa toimintaa.

Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista.


DMAIC

Käytännön toteuttaminen on tehty helpoksi jaksottamalla tekeminen viiteen vaiheeseen. Vaiheet on kuvattu DMAIC -prosessiksi. Suomeksi vaiheet ovat: määrittely (D), mittaus (M), analyysi (A), parannus (I) ja ohjaus (C).

Jaksottamisen lisäksi tekemistä ohjaa joukko työkaluja. Työkalujen rooli on auttaa tutkimistyötä ja ohjata ryhmän keskustelua sekä auttaa pääsemään kohti todellisia vaikuttavia tekijöitä. Työkalujen käytössä tulee varoa, että työkalut eivät ota ohjia käsiin vaan päämäärä ohjaa koko tekemistä.

Dmaic_taulukko.jpg

Lyhyesti sanottuna D, M ja A -vaiheet käsittelevät ongelman rajaamista ja tunnistamista. I -vaihe keskittyy parannusidean luomiseen sekä erittäin tärkeään asiaan kokeelliseen testaamiseen. C -vaihe on muutoksen käyttöönottoa ja vakiinnuttamista. Kysymys on päämäärälähtöisestä tutkimusprosessista.

Six Sigmaan otettiin mukaan vuonna 2002 Lean eli aikanäkökulma. Prosessista tuloksen kannalta vaikuttavien paikkojen ja tekijöiden löytäminen on haasteellista, jos keskitytään vain yksittäisiin vaiheisiin. Aikanäkökulma auttaa johdattamaan ongelmakohtiin. Tosin, jos ei suorituskykyä onnistuta parantamaan riittävälle tasolle, pelkkä ajan lyhentäminen useissa tapauksissa johtaa tehottomuuteen eikä tuo haluttua tulosta.

Vaihtelun pienentämisen eli suorituskyvyn parantaminen ja ajan lyhentäminen ymmärretään tänä päivänä hyvin synergisiksi tavoitteiksi. Six Sigma on osoittanut toimivuutensa ja menetelmän käyttö ja sen tuoma mielenmallin kehittäminen on tukenut suuresti ajan lyhentämis- ja hallintapyrkimyksissä.

Olemme kouluttaneet Six Sigmaa Suomessa yli kaksikymmentä vuotta. Koulutuksemme ottaa huomioon suomalaisten lähtötiedot laatutekniikasta ja tilastollisista menetelmistä. Koulutustemme kurssilla tehtyjen töiden tulokset ja onnistumisprosentti ovat maailmanlaajuisesti kärkikaartia.

 

Antti_90.jpg
Antti Piirainen
antti@qk-karjalainen.fi

 

Lähteet:

  1. SFS-EN ISO 13053: PROSESSIN KEHITTÄMISEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT. SIX SIGMA.
  2. George, Michael L.: Lean Six Sigma - Combining Six Sigma Quality with Lean Speed; 2002

 

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

    Tagipilvi

    DemonstraatiotOhnoBlack BelthistogrammiISO 9000asiakasTPSparannusmenetelmäLaatukonferenssiMSAregressioanalyysinollavirheluotettava mittauskausaliteettimallijohtamisjärjestelmäDSDparannustoimintaOpettaminendatan käsittelylainalaisuudetsitoutuminenBody of KnowledgeKingmanin yhtälöJuranAsiakastarveryhmätyöskentelyBalanced ScorecardsuorituskykymittarittoleranssitiedonkerääminenIATF 16949parannusmalli0-virhedatan keräysasiakastyytyväisyysFeigenbaumohjaussuunnitelmagurutkoesuunnittelumittausprosessiongelmanratkaisuparannusEDAsatunnaissyystabiiliKaikakuTOCdataennustaminendatan laatuacceptance samplingIATFaivoriihiJatkuva parantaminenCDAHarrykorrelaatiodatan luokittelupaloautopeliBOKparannuksen johtaminenprosessikuvausriskimuutoksen tuskaturvallisuusMarkkinointiLean HandbookmittaaminenparantaminenFMEAShingolaatu Suomessasyy-seurauskaavioriskinkartoitustäystekijäkoetilastomatematiikkaOFATHall of FameROIFactory PhysicsvuodiagrammiPDSAHukkaläpimenoaikahypoteesitestivaihtelun vaikutusJohtaminenmonimuuttujakoeohjaushukan muodotqfdToyotaLeanMinitab5SOpetusmenetelmätlaatutyökalutTPMmonimuuttujatestitehokkuusreunajaksoaikadatan käsittelyoeeDMAICLean Six SigmaIshikawalaatutaulutpuhdistaminenkvantitatiiviset menetelmätDesign of ExperimentsLaatutyökalutryhmittelykaaviohyväksymisnäytteenottoANOVATuottavuustyökalutstandardointiohjauskorttitehollinen aikat-testiPDCAarvovirtadatan käsittelysatunnainen vaihtelumuutosmixturemielenmallittehdasfysiikkalaatulaadunohjausDesign for Six SigmaShewhartsekoitekoetoiminnan lainalaisuudetGage R&RBig Datajit8DLean-visiojärjestäminenasiakastyytyväisyysarvovirtakuvausMarkkinointiprosessiASQISO 9001:2015laadunkehittäjälaadunparannusCTQpäämäärämalliLean Six Sigma Black BeltDFSSSigmaKaizenGagehävikkifunktioTaguchikalanruotoSix SigmaSPC-korttilajitteluCombanion by MinitabValue Stream Mappingdata-analyysiKatamenetelmätmittaussysteemiarvovirta-analyysiMonte CarloDOEtilastoTQMParetoDemingLean-taloideointiuutiskirjeControl PlankoulutusISO 9001VSMerityissyyhypoteesitestausmittavirheTätä on LeanprosessiSPCvalvontakustannussäästötCTPPDSA-ympyräsysteemiCrosbyMinitab 18vaihtelujidokalaadunhallintatoiminnan laitWheelerlaatu ratkaiseeLaatujärjestelmäparannustoiminnan kehittyminenkuvaaminenDMADVinnovaatio5W2H neukkarikoeoperaatiotutkimusL8-matriisiKingmanLittlen lakiVOCtilastollinen päätöksenteko

    Arkisto