Tunnettu ratkaisu ja suorituskyky

Julkaistu 10.10.2019    Kirjoittanut Antti Piirainen  Tilaa RSS

Ongelmat ja niiden ratkaisut ovat aihe, josta on kirjoitettu aiemminkin. Kuvassa yksi oleva nelikenttä on useiden artikkeleiden vakiokuva. Miksi? Siksi, koska kuva auttaa hahmottamaan ja jakamaan ongelmat eri luokkiin ja ratkaisukeinoihin. Onnistunut diagnoosi ja menetelmien valinta ovat tärkeä osa onnistunutta kehitys- ja parannustoimintaa.

Ongelmat.png
Kuva 1.
R.W. Hoerlin ja R.D. Sneen kuva ongelmista, menetelmistä ja kontekstistä.

Edellinen artikkelini käsitteli suorituskykyongelmia, joihin ei ole tunnettua ratkaisua (Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet). Keinona näiden ongelmien ratkaisuun käytetään mm. Lean Six Sigmaa. Jatkan nyt suorituskykyongelmasta, mutta nyt käsittelen nelikentän vasempaa alareunaa. Ongelmaa, joka on monimutkainen, ja joka vaikuttaa suorituskykyyn, jonka ratkaisu on ennalta tunnettu. Mitä tarkoittaa tunnettu ratkaisu?

Tässä yhteydessä ei saa sekoittaa käytännön ratkaisua ja teoreettista ratkaisua keskenään. Jos on nälkä, ratkaisu on teoreettisesti syöminen, mutta käytäntö on sitten sitä, että ratkaistaan mitä käytännössä syödään. Jos konteksti on monimutkainen, tarvitaan tähän usean asiantuntija yhteinen näkemys ja osaaminen. On eri asia syödä maanpinnalla Lahdessa kuin avaruusasemalla Marsissa.

Saman asian, D.C. Montgomery esittelee kirjassaan Introduction to Statistical Quality Control alla olevassa kuvassa 2. Hän jakaa tuntemattomat ratkaisut (kuva 1, oikea alareuna) suorituskyvyn parantamiseen (Lean Six Sigma DMAIC), eli olemassa olevan prosessin suorituskyvyn parantamiseen ja uudelleen suunnitteluun (Design for Six Sigma), jossa prosessista suunnitellaan robustimpi (epäherkempi häiriöitä kohtaan).

Prosessinparannuksen kolmijako.png
Kuva 2.
Professori D.C. Montgomeryn esitys prosessin parannuksen kolmijaosta.

Läpimenoajan lyhentäminen kuuluu siis tunnettuihin ratkaisuihin eli nelikentän vasempaan alareunaan. Tehdasfysiikka – operaatiotieteet - tarjoavat teoreettiset ratkaisut moniin Lean -sateenvarjon alla oleviin ongelmiin. Kirjassaan The Lean Toolbox John Bicheno ja Matthias Holweg esittelevät viisi mallia, jotka luovat Leanin teorian.

Leanin takaa löytyy viisi tärkeää mallia, joiden ymmärtäminen helpottaa huomattavasti tavoitteiden saavuttamista. Nämä samat viisi mallia ovat käyttökelpoisia niin palvelussa kuin tuotteiden valmistamisessa tunnettujen ongelmien ratkaisemiseen.

Yhtälöt.png
Kingmanin yhtälö
– auttaa ymmärtämään jonojen muodostumista sekä kapasiteetin ja kysynnän suhteen suunnittelun ja ohjauksen tarpeen tärkeyttä
Littlen laki – kuvaa jaksoajan muodostumisen sekä sitoo läpimenon, keskeneräisen työn ja jaksoajan riippuvuudet toisiinsa
Kriittinen WIP ja Lean Zone – optimitilanne nykytilassa ja optimaalinen "hukkataso" nykytilanteessa
Bufferit – vaihtelua voidaan kompensoida kolmella keinolla (hukalla): aika (asiakas odottaa), varasto (osat ja materiaalit odottavat) ja kapasiteetti (kone, linja tai työntekijä odottaa)
Varaston trade-off -käyrät – palveluasteen ja varaston välinen suhde


Jos ongelmana ovat mm. varastot, keskeneräinentyö, odotukset, ylituotanto, kuljetus, jaksoaika, liian suuret erät, on teoreettiset ratkaisut näiden hävittämiseen olemassa. Ohessa kaksi esimerkkiä:

Kingmanin yhtälö ja Littlen laki ovat kaksi keskeistä yhtälöä, joiden tunteminen ja käyttäminen auttaa useassa "Lean -parannuksen" suunnittelussa. Mikään kaava ja malli ei itsestään riitä, mutta ne ohjaavat tekemistä. Käytännön soveltaminen on seuraava ja tärkeä vaihe. Mutta ratkaisun ollessa tiedossa, helpottuu käytännön työ. Käytännön soveltaminen on oma työnsä ja tämä tarvitsee tuekseen PDSA -mallin soveltamista. Lean -asiantuntijan tai -johtajan työtä auttaa kuitenkin merkittävästi, jos hän ymmärtää syy-seuraussuhteet, miksi ei toivottu tilanne on syntynyt.

The Lean Strategy -kirjassa Lean -strategia on osaamisella kilvoittelua. Osamaisen kyvykkyyden kehittämistä, jotta kyetään näkemään nykyinen toiminta uusista näkökulmista ja uusia mahdollisuuksia.

Kuvien 1 ja 2 ongelmien jakaminen ja useiden eri kehitysmenetelmien oppiminen ja sisäistäminen ovat tärkeää kenelle tahansa, mutta etenkin kehitys- ja parannustoimintaa harjoittavien osalta.

Hyvä teoria auttaa ymmärtämään mitä tullaan saavuttamaan, ennen kuin mitään on tehty. Jos yrität työntää kuuden tuuman tankoa neljän tuuman reikään, on epäonnistuminen ilmiselvää. Kun kyseessä on vaihtelu, suorituskyky ja ongelmat, asiat ovat abstraktimpia. Se mitä et tiedä, sitä et tiedä. Siispä on hyvä oppia lisää.

 

Antti_90.jpg
Antti Piitainen
antti@qk-karjalainen.fi

 

Lähteet:

  1. Douglas C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control, (2013)
  2. J. Bicheno, M. Hollweg.: The Lean Toolbox, (2016)
  3. Michael Balle, Daniel Jones, Jacques Chaize ja Orest Fiume: The Lean Strategy, (2017)
  4. Roger W. Hoerl ja Ronald D. Snee: One Size Does Not Fit All – Identifying the right improvement metodology, Quality Progress, May 2013

 

Kommentoi

(Sähköpostiosoitettasi ei julkisteta.)
Syötä kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.
Captcha Code

Klikkaa kuvaa nähdäksesi uuden koodin.

    Tagipilvi

    histogrammiIATF 16949Value Stream MappingParetotäystekijäkoeAsiakastarveBlack BeltmittausprosessilaatutyökalutkairyomonimuuttujakoeparannusmenetelmäprosessiKataluotettava mittausFMEAerityissyydataLaatutyökalutneukkarikoedatan laatupaloautopelipuhdistaminenjohtamisjärjestelmäjidokatekoälyANOVAt-testiläpimenoaikasuorituskykymittaritOFATdatan käsittelykustannussäästötmielenmallitGageTPMtoiminnan lainalaisuudetVSMlaadunkehittäjälaadunparannus0-virhepalveluterveydenhuoltoDesign of Experimentsmuutoskausaliteettiarvovirta-analyysiHukkaläpimenomittaussysteemijitLean Six SigmaasiakastyytyväisyysmenetelmätvalvontakorrelaatiomittaaminenDMADVasiakasKaikakustabiililaadunohjausqfdaivoriihiTPSennustaminenhävikkifunktioJatkuva parantaminentoiminnan laitacceptance samplinguutiskirjeControl PlanstandardointiShewhartsuorituskykyjärjestäminenMarkkinointiarvovirtakuvausFeigenbaumMSAKingmanin yhtälöohjausTuottavuusMarkkinointiprosessitehokkuusreunamixtureBOKISO 9001:2015koesuunnitteluhypoteesitestausBalanced Scorecardsitoutuminensyy-seurauskaaviosatunnainen vaihtelutilastollinen päätöksentekoSigmaTaguchiturvallisuusMinitab 19SPChyväksymisnäytteenottokvantitatiiviset menetelmättiedonkerääminenmittavirheOpettaminenJohtaminenWheelerCombanion by MinitabTätä on LeanriskinkartoituspäämäärämallinollavirheBig DataLean Handbook5SprosessikuvausLean-talolaatu Suomessalaatutaulut8DVOCparannusmallioperaatiotutkimusMinitab 18ISO 9001laatuasiakastyytyväisyysIshikawaHall of FameinnovaatioLeanvaihtelun vaikutuslajitteluKaizengurutROIvuodiagrammiJuranPDCAjaksoaikaPDSA-ympyräDemingL8-matriisiGreen BeltCDAsekoitekoetilastokalanruotoideointiISO 9000IATFTOCarvovirtamonimuuttujatestidata-analyysiCTPLean-visioDSDDesign for Six SigmaLean Six Sigma Black BelttoleranssiBody of Knowledgemuutoksen tuskaTQMohjauskorttiryhmittelykaavioLittlen lakiDemonstraatiotDOEKingmanEDAASQdatan käsittelyMonte CarloDMAICmalliohjaussuunnitelmasatunnaissyykanbanLaatujärjestelmäongelmanratkaisuGage R&RSix Sigmalaatu ratkaiseeLaatukonferenssiparannuksen johtaminenoeeMinitabkuvaaminenCTQhypoteesitestiShingoToyotakoulutusdatan keräysriskitehollinen aikadatan luokitteluregressioanalyysiYellow Beltryhmätyöskentelyparannustoiminnan kehittyminenparannushukan muodot5W2H tilastomatematiikkaHarryPDSASPC-korttiFactory PhysicsCrosbyparannustoimintatyökalutDFSStehdasfysiikkasysteemiOpetusmenetelmätparantaminendatan käsittelyVUTlaadunhallintaOhnolainalaisuudetvaihtelu

    Arkisto