Kalenteri

 • Alkaen 18.5.2017

  Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen


  Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen -koulutus konkretisoi, kuinka johtaminen strategiselta tasolta sidotaan operatiiviselle tasolle. Tulosten kannalta tärkeää on tieto siitä mitä tulee tehdä ja mihin parannustoimenpiteet on kohdennettava, jotta parannus on parannus.

 • 30.5.201731.5.2017

  Tehokas toimintajärjestelmä - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

   

  Tule kuulemaan, minkälainen on hyvä toimintajärjestelmä, joka täyttää myös standardien vaatimukset.

 • 30.5.201731.5.2017

  Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus


  Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen?

  Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Kurssi tarjoaa yleiskuvan metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.

 • Alkaen 6.6.2017

  Lean & Six Sigma -toiminnan lainalaisuudet, Factory Physics®

  Tunnistatko kehityskohteen paikan tuotanto- tai palveluketjussa? Pohditko, mitä pitäisi tehdä, kun läpimenoaikaa tulisi lyhentää ja tuottavuutta parantaa samanaikaisesti? Onko tarve nostaa toimitusvarmuus uudelle tasolle? Kuinka muutat strategiset päämäärät operatiivisiksi käytännöntoimenpiteiksi?

  Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa koulutuksen, joka käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin riippuvuuksiin ja määritelmiin sekä siihen, kuinka ne auttavat ymmärtämään ja säätelevät toimintaamme. 

  Keskeinen kysymys tehdasfysiikassa on, kuinka operaatioista vastaava johtaja, valmistuspäällikkö tai alihankkijaketjun edustaja voi ennustettavasti saavuttaa suuren kassavirran, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden. 

 • 7.6.20178.6.2017

  Luotettava mittausprosessi (MSA) - Mittaus ja mittauksen suorituskyky, näytekoko

   

  Mittaus on ongelma lukuisissa yrityksissä. Opi, miten määritetään mittauksen virhe ja rakennetaan luotettava mittausprosessi.

 • 12.6.201715.6.2017

  Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa

   

  Haluatko tutustua laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon? Entäpä haluatko oppia analysoimaan dataa tehokkaasti ja tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu?

 • 13.6.2017

  Sisäinen auditointi - Toimintajärjestelmän tae, jatkuvan parantamisen väline


  Laatu-, ympäristö- ja TTT -järjestelmien mukaista toimintaa tulee auditoida systemaattisesti ja saatua tietoa hyödyntää. On muistettava, ettei auditointi ole poliisitoimi, vaan se on yksi työkalu monien muiden kehittämistyökalujen joukossa.

 • 5.9.2017

  Lean 5S -konsepti

   

  Tuntuuko, että kaikki on aina kadoksissa?

  Kaipaatko yhdenmukaisuutta toimintaympäristöösi?

  Joka paikka on täynnä asioita tai tavaroita, mutta kuinka aloittaisin muutoksen?

  5S on viisivaiheinen lähestymistapa muutoksen aloitukseen. Malli tukee ja ohjaa sekä auttaa luomaan rutiinit järjestyksen ylläpitämiseksi. 5S tavoittelee parempaa käytettävyyttä, toimintaan käytettävän ajan ennustettavuutta ja tuo muutoksen lähelle jokaista osallistujaa.

  5S tukee organisaatiota ottamaan ensimmäisen askeleen kohti uutta ja käytettävämpää toimintaympäristöä sekä samalla saada aikaan nopeasti konkreettista näkyvää organisaatiossa.

 • Alkaen 2.10.2017

  Lean -johtajakoulutus (20 päivää)

  Parannustoiminnan johtaminen onnistuneesti vaatii tietoa ja taitoa. Odottaako asiakkaasi, että toimintasi olisi ketterämpää, toimitusvarmuus parempi ja samalla pitäisi parantaa tuottavuutta? Tiedätkö, kuinka organisoisit kehitystoimenpiteet johdon ideasta käytännön toteutukseen?

  Lean -johtajakoulutus on laaja kokonaisuus, joka vastaa näihin kysymyksiin. Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ymmärtämään ja avaamaan silmät, kuinka Lean toimii ja kuinka se voisi toimia. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, vaihtelun hallintaa sekä sen pienentämistä, Lean -työkaluja sekä johtamista.

  Lean -johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean -filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, pelien ja harjoitusten avulla.

 • 5.10.2017

  Lean Champion -koulutus


  Haluan tietää mitä kaikkea Lean on, mistä aloittaisin?

  Kuinka johdat parannustoimintaa ja mitä pitäisi huomioida?

  Lean Champion -koulutus lähestyy Leania viidestä näkökulmasta. Tarkoituksena on avartaa johtajien, esimiesasemassa olevien tai muiden Leanista kiinnostuneiden henkilöiden näkemystä parannustoiminnasta. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Parantamisen onnistuminen vaatii osaamista ja näkemystä sekä menetelmiä ja ymmärrystä toimintaympäristön käyttäytymisestä. 

  Lean Champion -koulutus toteutetaan yhteistyössä Laatukeskus Excellence Finland Oy:n kanssa.

 • 10.10.2017

  TOC - Tehokas prosessijohtamisen työkalu

   

  TOC on tehokas prosessi- ja laatujohtamisen työkalu, jota käytetään hyvin paljon Leanin rinnalla ja tukena. Se on "esiaskel" prosessin virtauttamiseen. Virtauksen estää kapeikko, josta seuraa keskeneräisen työn varasto (WIP). TOC-teoria eli kapeikko- tai esteiden teoria (Theory of Constraints) on ajatus, että jokaisen tavoitteen, prosessin virtauksen, esteenä on vain YKSI ESTE, heikoin lenkki...

 • Alkaen 11.10.2017

  Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, syksy 2017


  Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi?

  Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä - opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

  Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

 • 12.10.2017

  Lean Six Sigma Champion -koulutus


  Haluatko saavuttaa paremman kilpailukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla? 

  Haluatko tietää, kuinka tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää organisaatiossasi? 

  Opi ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossasi!

 • Alkaen 16.10.2017

  Lean Six Sigma Black Belt -koulutus


  Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi? Tarvitsetko oppia tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä reaalimaailmassa? Haluatko saavuttaa huippupalvelukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla? Haluatko oppia taitoja, joilla kehittää ratkaisu ongelmaasi tai parannustarpeeseesi? Lean Six Sigma -koulutusohjelmalla konkreettisia parannuksia ja hyötyjä. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman avulla työt ja prosessit paranevat.

  Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kehittää yksilön osaamista ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin. Lean Six Sigmalla voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.

 • 18.10.2017

  Minitab -perusteet

   

  Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

 • Alkaen 1.11.2017

  Design for Six Sigma -koulutus


  Suomenkielistä Design for Six Sigma (DFSS) -koulutusta!

  Oletko suunnittelemassa uutta tuotetta? Tunnetko asiakastarpeen, jota varten tuotteen suunnittelet. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi. 

  Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan. 

 • 7.11.20178.11.2017

  Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus


  Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen?

  Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Kurssi tarjoaa yleiskuvan metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.

 • 9.11.2017

  VSM - Arvovirtakuvaus


  Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakuvausta (VSM, Value Stream Mapping) virtauksen esteen tunnistamiseen ja priorisointiin. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden eli nopeuden nostamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.

  Tule kurssille oppimaan kuinka arvovirtakuvaus tehdään ja mitä hyötyjä sillä saavutetaan!

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Testien suunnittelu ja analysointi

  One Factor at the Time (OFAT)

  Jokainen ihminen tekee arkielämässään ja työssään testejä ja kokeita. Vain testaamalla ja kokeilemalla voimme parantaa omaa, läheistemme ja myös yrityksemme menestymistä. Ovatko nämä testit oikein ja tehokkaasti suunniteltu? Onko näytemäärät minimoitu? Miten olet huomioinut häiriötekijöiden vaikutukset? 

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Avoin
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Lean ISO 9001 - Tehoa toimintajärjestelmään

   

  Pyri saavuttamaan maksimitehokkuss minimikeinoin! Tule kuulemaan, miten yhdistetään LEAN:n ja ISO:n periaatteet.

 • Avoin
  • Kesto: 5 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 2300 euroa + Alv 24 % (viisi päivää)
  • Lue lisää

  Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

   

  Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!

  Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance - edistykselliset tekniikat ja analyysit. Kaiken kaikkiaan viisi päivää edistyksellisempää Minitab -koulutusta. Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin.

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1550 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)


  Tilastollinen prosessinohjaus (Statistical Process Control, SPC) on laadunkehittämisen keskeinen väline. SPC pitää sisällään kaksi päätehtävää, joihin sitä käytetään laadun ohjauksessa.

 • Avoin
  • Kesto: 4 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1750 euroa + Alv 24 % (neljä päivää)
  • Lue lisää

  Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

   

  Muuta tiedot palveluprosesseista käyttökelpoiseksi informaatioksi!

  Palvelusektorille suunnattu koulutus Minitabista ja sen käyttämisestä tehokkaana laadunparantamisen työkaluna. Palvelun Minitab -koulutus on nelipäiväinen kokonaisuus, joka antaa käyttäjälleen hyvän kuvan tilastollisesta päätöksenteosta.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Laatutekniikan perusteet - Tunnista laatutekniikan mahdollisuudet


  Mitä laatu tarkoittaa?

  Oletko vasta tullut laatutehtäviin tai haluatko virkistää tietosi laadusta?

  Mitä eroa on laadun suunnittelulla, ohjauksella ja parannuksella?

  Koulutus käsittelee laatua ja laatutekniikkaa sekä selventää, mikä on laadun merkitys yrityksen menestymiseen ja kuinka laatua tehdään. "Laatu maksaa, laatu ei maksa", on usein kuultu väittämä. Koulutuksessa tarkastellaan tätä asiaa sekä kuinka laatu modernisti määritellään ja laatutaso tunnistetaan.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Avoin
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  LEAN -johtamiskäytännöt


  Tavoitteiden ja suorituskykymittarien asettaminen ei yleensä tuota haluttua käyttäytymistä tai aiheuta työprosessin todellista paranemista.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Avoin
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Poikkeavan tuotteen selvittäminen, 8D

  8D -menetelmässä ongelmanratkaisutiimi, laatutyökalut sekä lomakkeisto on yhdistetty tehokkaaksi kokonaisuudeksi, joka ohjaa ja auttaa onnistuneessa ongelmanratkaisussa.

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Avoin
  • Hinta: 1550 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Luotettavuustekniikka

   

  Luotettavuustekniikka on keino suunnitella, analysoida, mitata ja parantaa ajallista laatua. Suuri osa takuu- ja reklamaatiokustannuksista syntyy systeemin tai tuotteen ajallisesta heikkenemisestä tai sen vajavaisesta kyvystä kestää rasitusta.

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1550 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Teollinen koesuunnittelu käytännössä


  Taguchi -menetelmä on erittäin tehokas tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Menetelmä perustuu koesuunnitteluun insinöörin näkökulmasta katsottuna. Suunnitelluilla kokeilla selvitetään tekijät, jotka vaikuttavat tuotteen, palvelun tai prosessin ominaisuuksiin ja optimoidaan nämä.

 • Avoin
  • Kesto: 4 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1950 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Design of Experiments (DOE) - Tutkimussuunnittelu (Faktorikoe, vastepintakoe ja sekoitekoe Minitabilla)

  Design of Experiment on tilastomenetelmä, joka on pohjana niin Six Sigmalle kuin myös Taguchi -menetelmälle. Yli 90 % kaikista laadun ja tuottavuuden kehitystuloksista on syntynyt koe/tutkimussuunnittelun kautta. Koe/tutkimussuunnittelu (DoE) on tapa kerätä dataa niin, että sitä voi analysoida tilastollisesti. Analyysi oli hyvästä tutkimussuunnitelmastakin huolimatta aikaisemmin työläs ja matemaattisesti vaikea. Nyt ongelma on poistunut. Minitab -ohjelma tekee "kaiken" datan keräyssuunnitelman luomisesta datan analyysiin nopeasti ja helposti. Tulokset esitetään selkeästi kuvin ja numeroin. Tarvitset vain vähän neuvoja tulkintaan.

 • Avoin

  Asiakastyytyväisyys - Toiminnan kulmakivi, menestyksen avaimet

   

  Tule kuulemaan ja oppimaan, miten asiakas ja asiakkaan tarpeet otetaan tehokkaasti huomioon!

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Prosessit ja kuvaaminen - Tunnista arvovirrat

  Tiedätkö miten prosessit tulisi kuvata oikeaoppisesti?

  Kaikki toimintomme voidaan kuvata prosessina. Kun prosessit on onnistuneesti ja totuudenmukaisesti kuvattu, on helppo sopia yhteisistä mittauspisteistä ja mittareista, joilla todetaan prosessien kyvykkyys suoriutua tehtävistään.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  LEAN - Opi keskeiset konseptit pelien avulla

   

  Opi uudet pelit ja vie ajattelua organisaatiosi hauskalla tavalla!

  Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi Leanin konsepteja erilaisten pelien ja simulointien kautta.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Sekoitekokeet, Mixture Designs


  Sekoitekokeet käsittävät testien luokan, jossa muutetaan sekoitteen komponenttien suhteita, joista tuote muodostuu. Sekoitekokeiden tuloksena havainnoidaan tuotteiden ominaisuuksien muutoksia.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Ajankohta avoin, kysy yrityskohtainen tarjous.
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Tehoa johdon katselmuksiin

   

  Mitä johdon katselmus on? Ja miten se suoritetaan osana normaalia liikkeenjohtamista?

   

  Tule nyt kuulemaan, miten johdon katselmukset nivoutuvat osaksi jokapäiväistä käytännön johtamistoimintaa ja miten käyttää tavanomaisen toiminnan tuloksena joka tapauksessa syntyvää mittaustietoa johtamisen välineenä.
 • Avoin
  • Kesto: 5 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 2250 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  LEAN -toteuttajan koulutus

   

  Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti? Lean -toteuttaja koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean -filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan.
 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Vaatimusstandardi ISO 9001 uudistui – muutokset ja miten suhtautua riskienhallintavaatimuksiin?

   
  Tutustu 23.9.2015 vahvistettuun ISO 9001:2015 -standardiin sekä riskienhallinnan menettelyihin.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Toleranssisuunnittelu - Kuinka asiakastarpeet ja tuotteet toleroidaan


  "Toleranssisuunnittelu on ns. ennustamistiede, jolla ennustetaan tuotteen ja/tai prosessin suoritusarvossa tapahtuvat vaihtelut, virheet ja viat. Kuinka paljon asiakas sietää vaihtelua tai miten suuri vaihtelu voi olla, että laite toimii tai sen voi koota. Vaihtelut, virheet ja viat syntyvät muutoksista, joita tapahtuu komponenteissa, materiaaleissa, työtavoissa tai mittauksissa."

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1550 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  IATF 16949 ja keskeiset konseptit (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP)

  "Miksi aina näyttää siltä, että me käytämme runsaasti aikaa virheiden korjaamiseen, mutta emme koskaan käytä riittävästi aikaa virheiden ennaltaehkäisemiseen tekemällä asiat oikein ensimmäisellä kerralla?"

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys QFD

   

  QFD on menetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. QFD eli "Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys" muodostaa konseptin, kuinka asiakkaan tarpeet tunnistetaan, priorisoidaan ja QFD-matriisilla muunnetaan tuotteen tai palvelun kehittämisen lähtötiedoiksi. Asiakastarpeen tunnistamisessa tarvitaan niin luovia menetelmiä (ideointia) tukevia työkaluja, priorisointia, asiakastiedon keräämistä ja muuntamista.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Yleinen riskikartoitus (FMEA)


  Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan? Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit ja -tyypit?

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Tarkastus ja tilastollinen näytteenotto - AQL

  Yritykset suorittavat tuotteiden tarkastamista. Tarkastus perustuu joko kaikkien tuotteiden tarkastamiseen tai näytteiden perusteella suoritettavaan tarkastukseen. Tarkastus on perinteinen tapa varmistaa tuotteiden tai palveluiden laatu. Näyteperusteiseen tarkastukseen päätymiselle on syynä esimerkiksi se, että kaikkien tuotteiden tarkastaminen ei ole mahdollista tai tarkastaminen rikkoo tuotteen. Tarkastukseen päädytään monesti joko omasta tarpeesta tai asiakkaan vaatimuksesta.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Johtajan laatu


  Mitä johtajan on tiedettävä laadusta ja sen johtamisesta? Mitä vaikutuksia erinomainen laatu saa aikaan yrityksessä?