4.5.20225.5.2022

Lean Six Sigma Champion -koulutus

Lean Six Sigma Champion -koulutus

 

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Haluatko saavuttaa paremman kilpailukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla? 

Haluatko tietää, kuinka tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää organisaatiossasi? 

Opi ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossasi!

Lean Six Sigma Champion

Lean Six Sigma on tehokkain tapa ratkaista ongelmia ja muuttaa liiketoiminnan suorituskykyä. Jokaisen esimiehen on ymmärrettävä Lean Six Sigma ja miten se voidaan menestyksekkäästi ottaa käyttöön liiketoiminnassa. SFS ISO 13053:fi Määrittelee Six Sigman: "Six Sigman tarkoitus on parantaa liiketoimintaa ja laadunhallinnan tasoa ja tuottaa enemmän voittoa ratkaisemalla vakavia liiketoiminnan ongelmia, joita on voinut esiintyä pitkän aikaa". Vastaavasti Lean Enterprise Institute (LEI) määrittelee Leanin: "Leanin ydinajatus on maksimoida asiakasarvo samalla kun minimoidaan hukka".

Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia - kaikilla tasoilla ymmärtämään laatuteknologiaa ja sen soveltamisessa käytettävää Lean ja Six Sigma -menetelmiä ja konsepteja. Championit, mestarit, ovat ylemmän tason johtajia, jotka johtavat Lean Six Sigma -sovelluksen käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Championit valitsevat johtoryhmän asettaman ohjeen mukaisesti hankkeet, päättävät keistä koulutetaan mustan/vihreän vyö osaajia, arvioivat edistymistä ja ohjaavat parannusprojekteja. Kahden päivän Lean Six Sigma Champion -koulutusohjelma tarjoa osallistujille perustiedot laatuteknologiasta sekä strategian ja teknisen tiedon Lean Six Sigma -projektien johtamisesta ja käyttöönotosta.

Koulutuksen tavoitteet

Champion-kurssin tärkeimmät edut sinulle ovat:

 • Tunnet laatuteknologian keskeiset periaatteet ja niiden liitynnät Lean Six Sigmaan
 • Pystyt ymmärtämään Lean Six Sigmaa ja ottamaan sen menestyksekkäästi käyttöön jatkuvassa parantamisessa kuten
  • Tuottavuudn parantamisessa
  • Kustannusten alentamisessa
  • Jaksoaikojen lyhentämisessä
  • Laatun parantamisessa
  • Myynnin kasvattamisessa
 • Oivallat miten suuret mahdollisuudet on säästää ja hyötyä Lean Six Sigman avullaYmmärrät mitä menestyminen vaatii ja mitkä ovat yleiset virheet käyttöönoton yhteydessä.
 • Opit asiantuntijalta, jolla on vuosikymmenien kokemus laadun ja Lean Six Sigma -sovelluksen käyttöönotosta.
 • Ymmärrät, mitä tarvitaan oikeiden ratkaistavien ongelmien valintaan ja kuinka ne ratkaistaan.

Koulutuksen sisältö

Lean Six Sigma Champion -valmennuksella annetaan johtoryhmälle, Lean Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Laatuteknologiaan ja sitä hyödyntävään Lean ja Six Sigma menetelmiin, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Laatuteknologia on "onnistumisen" teknologiaa, jolla taataan, että tuote, palvelu ja näiden valmistus- ja palveluprosessit onnistuvat ensimmäisellä kerralla minimi kustannuksin minimi ajassa. Tätä ylätason tietoa sovelletaan Leanin ja Six Sigman yhteydessä.

Osallistujat ymmärtävät valmennuksen jälkeen laatuteknologian keskeiset periaatteet ja Lean Six sigman perusteet ja siihen liittyvän DMAIC kehitysjakson ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät ja johtamaan Lean six Sigma parannusta.

Championin rooli Lean six Sigmassa?

Champion on henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka valvovat ja hallinnoivat Lean ja Six Sigman käyttöönottoa yrityksessä. Heille kuuluu projektien valinta, suorituksen valvonta ja katselmukset ja esteiden purkaminen projektien tieltä. Heidän tulee seurata Black Belt ja Green Belt projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit projekteille, jotta projekti valmistuvat ajallaan.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on kahden päivän mittainen.  Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa 4.-5.5.2022. Koulutukseen mahdollista osallistua myös etänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1350 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä uusi suomenkielinen Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirja ja QKK:n Lean Six Sigma -roadmap.

Kouluttaja

 

 Matti_pieni.jpg 

 

 

 

Matti Pesonen
matti@qk-karjalainen.fi

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

 • Kesto: 2 päivää
 • Ajankohta: 4.5.2022  - 5.5.2022
 • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
 • Hinta:1350 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Matti Pesonen

Ohjelma

Päivä 19:00 Avaus, kurssin tavoite ja esittelyt

9:30 Lähtökohdat Lean Six Sigmalle - Laatuteknologia

11:15 Mitä Lean ja Six Sigma on?

12:00 Lounas

13:00 Lean ja aikavälivaihtelu

14:15 Kahvi

14:30 Six Sigma ja ominaisuusvaihtelu

15:00 Erityissyy- ja satunnaissyyvaihtelu

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Ymmärryksen, teoreettisen pohjan sekä hyvien esimerkkien kautta muutosvastaisuutta saadaan huomattavasti laskettua."


                            -Tuotannonkehitysinsinööri-

 

 

"Hyvä tietopaketti aiheesta. Sai kiinnostumaan ja viemään asiaa eteenpäin omassa organisaatiossa."

                                        -Kehityspäällikkö-

 

Päivä 2


09:00 Läpimurtostrategia DMAIC

Määrittely (Define)

Mittaus (Measure)

10:30 Kahvi

11:00 Läpimurtostrategia DMAIC

Analyysi (Analysis)

12:00 Lounas

13:00 Läpimurtostrategia DMAIC

Parannus (Improvement)

Ohjaus (Control)

14:15 Kahvi

14:30 Lean Six Sigman suorittamisstrategia

Eri henkilöiden roolit ja vastuut

Projektit ja niiden ohjaaminen

15:00 Lean Six Sigma Suomessa

Saavutettuja tuloksia viimeisten 20 vuoden ajalta

Esimerkkejä toteutetuista Lean Six Sigma -projekteista

Keskustelu, kuinka yritys voi soveltaa Lean Six Sigma -menetelmää tehokkaasti

16:00 Tilaisuus päättyy