Avoin

Design for Six Sigma -koulutus

Design for Six Sigma -koulutus


Suomenkielistä Design for Six Sigma (DFSS) -koulutusta!

Oletko suunnittelemassa uutta tuotetta? Tunnetko asiakastarpeen, jota varten tuotteen suunnittelet. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi. 

Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan. 

Optimoi suunnitteluprosessit Six Sigma -tasoon

Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.

DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi General Electricin uudet tuotekehityshankkeet on toteutettu vuodesta 1999 lähtien DFSS -menetelmällä.

Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein. Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein. Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi – VOC, Voice of Customer. Jos tarve on tunnistettu väärin, seuraa se että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu hukkaa. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata. Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa.

Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa. Koulutus pitää sisällään lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

DFSS -koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja. Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Koulutuksen laajuus

Koulutus pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 8 päivää.

Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja, workshopeja, harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutus muodostuu kolmesta kahdenpäivän lähijaksosta ja näiden välissä olevista harjoittelujaksoista. Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab -ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla. 

Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tekevät projektitöitä, joiden avulla oppia syvennetään ja sovelletaan omaan organisaatioon. Lisäksi koulutukseen kuuluu Minitab -perusteet päivä sekä loppuraporttipäivä.

Sertifiointi

Design for Six Sigma -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Design for Six Sigma -sertifikaatti.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen laajuus on 8 päivää. Seuraava toteutus keväällä 2018.

Hinta

Koulutuksen hinta on 3750 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, kahvit ja lounaat sekä projektin etätuki.

Kouluttajat

AnttiEero1.jpgKouluttajina toimivat Eero E. Karjalainen tai Antti Piirainen.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 8 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:3750 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

Minitab -päivä 

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen

MINITAB:n tiedostotyypit

Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen

Raportin luonti ReportPadissa

Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen

Pareto Chart

12:00 Lounas

13:00 Graafiset analyysit

Graafien ja ulostulojen tulkitseminen

14:00 Kahvi

Graafien räätälöinti

Hypoteesitestaus ja luottamusvälit

1-sample t-testi

2-sample t-testi

Varianssitesti

ANOVA

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Koulutus tarjosi uuden näkökulman tuotekehitykseen. Toi selvän rakenteen sekä työkalut. Tykkäsin!"

 

"Kurssi auttoi ymmärtämään tilastollisten ja ei-tilastollisten työkalujen merkityksen tuotekehitys- ja tuotesuunnitteluprosessissa."

 

"Koulutus antoi eväitä yrityksemme olemassaolevan suunnitteluprosessin toteutukseen."

 

"Antilla on innoistava ote koulutukseen. On ilo kuunnella kouluttajaa, joka on itse innostunut aiheesta."

Päivä 2

 

Jakso 1:

 

08:30Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00Mitä Six Sigma on?

 Mitä DFSS on?

Johdatus DFSS:n

DFSS:n pohja – Juranin trilogia

DFSS suunnitteluprosessin vaiheet

•PIDOV prosessi ja vaiheiden tarkoitus

 PIDOV -prosessin keskeiset työkalut

12:00  Lounas

13:00Plan: Projektin luomien ja tavoitteiden asettaminen

•Liiketoimintatapauksen luominen ja projektille liiketoimintatavoitteiden :15 Esittely ja avaus asettaminen

14:30Kahvi

15:00Identify: Asikkaiden ja CTQ:n tunnitaminen

•VOC ja CTQ

•QFD - Quality Function Deployment

Yhteenveto

16:00Päivän päätös

Päivä 3

 

Jakso 1: 

 

08:30 QFD toteutusprosessi

VOC:n tunnistaminen

Kaikaku

VOC -diagrammien ja matriisin luominen

Workshop: Kaikaku ja VOC

12:00Lounas

13:00 Tuotteen suunnittelu

 Korrelaatiomatriisin täyttäminen

Matriisin laskennat ja johtopäätökset

Workshop: tuotteen suunnittelu ja matriisiin toteutus loppuun sekä johtopäätökset

14:30Kahvi

15:00Suunnitelman testaaminen (Taguchi)

Kriittisten parametrien hallinta

•DFSS scorecard

Yhteenveto ja välityön anto

16:00 Ensimmäisen jakson päätös

Päivä 4

 

2 jakso, 2 päivää
(ohjelma ja aikataulu tarkentuu) 

 

Konsepti- ja tuotesuunnittelu

Design -vaihe

Vaihtoehtoiset konseptit, konseptin valinta,

moduulit, komponentit, jne...

Tunnista kriittiset parametrit

Kyvykkyysanalyysi ja MSA

Valitun konseptin riskiarviointi

Luo tavoitearvot ja toleranssit suhteessa

valmistusprosessien suorituskykyyn nähden

Päivä 5

 

2 jakso, 2 päivää
(ohjelma ja aikataulu tarkentuu) 

 

Konsepti- ja tuotesuunnittelu

Design -vaihe

Vaihtoehtoiset konseptit, konseptin valinta,

moduulit, komponentit, jne...

Tunnista kriittiset parametrit

Kyvykkyysanalyysi ja MSA

Valitun konseptin riskiarviointi

Luo tavoitearvot ja toleranssit suhteessa

valmistusprosessien suorituskykyyn nähden

 

 

Välityö: Tuotteen suunnittelu, riskien arvioiminen

Päivä 6

 

3 jakso, 2 päivää
 

8:30 Aamukahvi

9:00 Välitöiden katselmointi

Optimointivaihe

-Sisältö ja tarkoitus

12:00 Lounas

13:00 Toleranssien ja kustannusten optimointi sekä robustisuunnittelun periaate

-Johdatus toleranssisuunnitteluun

-Siirtofunktiot

14:30 Kahvi

15:00 Pinotoleranssit

-Monte Carlo simulaatio - Minitab

16:00 Päivä päättyy

Päivä 7

 

3 jakso, 2 päivää
 

8:30 Aamukahvi

9:00 Toleranssien ja kustannusten optimointi jatkuu...

Kustannusten ja laadun optimoinen -Taguchin hävikkifunktio ja sen 

soveltaminen

Kokeellinen toleranssien suunnittelu

  -Johdatus kokeisiin -Minitab

12:00 Lounas

13:00 Esimerkki Taguchin hävikkifunktion ja DOE:n soveltamisesta

Validiointivaihe

-Prosessin suorituskyvyn simuloiminen

14:30 Kahvi

15:00 -Ohjaussuunnitelman luominen

-Päivitä tuloskortti

Yhteenveto

16:00 Päivä päättyy

 

Välityö: Tuotteen optimointi

Päivä 8

 

Final, 1 päivä
 

Projektitöiden esittely

Projektien läpikäynti