Avoin

Yleinen riskikartoitus (FMEA)

Yleinen riskikartoitus (FMEA)


Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan? Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit ja -tyypit?


Sisältö

FMEA eli Failure Mode and Effects Analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. FMEA kuuluu ns. ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin. FMEA on myös tunnetuin ja eniten käytetty luotettavuusanalyysimenetelmä. Se on tarkoitettu sekä tuotteiden että prosessien mahdollisten virheiden ja vikojen kartoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

FMEA on ensimmäinen konsepti systemaattiseen riskien hallintaan. Tästä menetelmästä on johdettu muita yksinkertaisempia riskianalyysejä kuten HACCP.

FMEA auttaa arvioimaan riskejä käyttökohteesta sekä priorisoimaan niiden tason ja kohdentamaan korjaavat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Tähän läheisesti liittyy vikaantumistilojen (ongelmien) visualisointi FTA:lla eli vikapuuanalyysin avulla.

FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta vakavuustodennäköisyys, esiintymistodennäköisyys ja havaittavuustodennäköisyys. Jokainen näistä näkökulmasta pisteytetään yhdestä kymmenen ja lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/tai organisaation riskitaso määrällistettyä yhdestä tuhanteen. Riskituloa nimitetään RPN = Risk Priority Number.

Menetelmän käytöllä voidaan laaturiskit minimoida ennakoidusti ja edullisesti. FMEA:n rooli korostui merkittävästi uuden syksyllä 2015 ilmestyneen ISO 9001 -standardin myötä. Standardi korostaa riskiperusteista johtamista ja ennaltaehkäisymenetelmien tärkeyttä. Tällöin tavoitteena on erilaisten työnkulkujen riskien järjestelmällinen kartoitus ja poistaminen, joka muodostaa vahvan perustan laadunhallintajärjestelmälle.

Koulutuksessa tutustutaan FMEA:n periaatteisiin. FMEA -koulutus antaa hyvän pohjan FMEA:n käyttöön sekä teorian että käytännön kautta. Osallistujat saavat käytännön esimerkkejä ja tekevät itse harjoituksia kurssin aikana.

Tarkoituksena on, että osallistujat tekevät kurssipäivien välissä harjoitustyön FMEA:n käytöstä omaan organisaatioonsa. Harjoitustöiden purku suoritetaan 2. päivän alussa.

Hinta

Osallistumismaksu 1150 euroa + Alv 24%. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto ja AIAG: FMEA -manuaali.


Kouluttaja

eerooikee2.jpg

 

 

 

 


Eero E. Karjalainen

sähköposti: eero@qk-karjalainen.fi
puh. 040 729 6787

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 2 päivää
  • Ajankohta: Avoin
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:1150 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Eero E. Karjalainen

Ohjelma

Päivä 1


08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Johdatus FMEA:n sisältöön ja rakenteeseen

FMEA:n rooli laadun kehitystyössä

Yleistä FMEA:sta

12:00 Lounas

13.00 Systeemi FMEA ja suunnittelu FMEA

Kuinka systeemi / suunnittelu FMEA laaditaan?

Ryhmätyö

14.00 FMEA:n käsittelytyypit

Sovelluskohteet ja käyttövinkit

14:30 Kahvi

15:00 Kuinka FMEA dokumentoidaan?

Käytännön esimerkit

Harjoitustyön ohjeistus ja loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Olen FMEA:ta täyttänyt monet kerrat, mutta nyt vasta ymmärrän mitkä ovat sen hyödyt ja kuinka se pitäisi täyttää."

 

"FMEA pitäisi ottaa organisaatiossamme laajemmin käyttöön. Nyt ymmärsin, kuinka systeemi- ja suunnitteluFMEA liittyvät toisiinsa."

 

"Loistava koulutus riskienhallinnan peruskoulutukseksi!"

 

Päivä 2


08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Harjoitustöiden purku

Prosessi FMEA

Kuinka prosessi FMEA laaditaan?

Ryhmätyö prosessi FMEA:n laatimisesta

12:00 Lounas

13.00 Ryhmätöiden purku

FMEA:n käyttöönotto

Tulosten dokumentointi

14:30 Kahvi

15:00 Mitä vaatimuksia laatujärjestelmät asettavat

FMEA:n käytölle?

FMEA riskienhallinnan työkaluna

Uudistuva ISO 9000 -standardi ja FMEA

Yhteenveto ja keskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy